BSAE Meetup - Personeelsbeleid en loonbeleid binnen je organisatie (21 februari 2018)

Een BSAE meetup is een moment van informele kennis- en ervaringsuitwisseling onder collega’s. De sessie wordt ingeleid door een korte case door één van de leden.

We stellen vast dat vzw's die personeel tewerkstellen onder verschillende Paritaire Comités vallen. Daarenboven kent elke organisatie eigen manieren van aanpak inzake verloning van medewerkers, zeker wat betreft de extra-legale voordelen, maar ook in verband met de werkomstandigheden (thuiswerk, overuren, ...). Tijdens deze meetup willen directeurs op een informele manier van gedachten wisselen met collega's over HR-gerelateerde uitdagingen.

 

Enkel voor BSAE-leden (gratis)

Bij GO4CIRCLE, Buro & Design Center, Esplanade 1b.87, 1020 Brussel

Van 18u30 tot 20u00

Opmerking

Doelgroep: Verenigingsdirecteurs