Masterclass 'Sociaal landschap in België door de ogen van beroepsverenigingen, sectororganisaties en belangenorganisaties' (11 oktober 2018, Manou Doutrepont)

Ben je binnen de vereniging bezig met sociale relaties? Ben je lid van de sociale commissie van een overkoepelende organisatie? Wil je meer weten over de werking van de verschillende paritaire comités? ... Zoek je het Belgisch systeem nog grondiger te kennen, dan is deze unieke masterclass iets voor jou.

Ben je binnen de vereniging bezig met sociale relaties? Ben je lid van de sociale commissie van een overkoepelende organisatie? Wil je meer weten over de werking van de verschillende paritaire comités? Hoe zijn vakbonden intern georganiseerd? Welke gevolgen heeft dit op het terrein? Welke soorten CAO’s bestaan er? Hoe ontstaat de loonnorm? Wat is het lasagne model van sociaal overleg in België? Welk effect heeft het sociaal overleg op de arbeidsmarkt? Zoek je het Belgisch systeem nog grondiger te kennen, dan is deze unieke masterclass iets voor jou.

Wat komt er zoal aan bod in de masterclass?

Manou Doutrepont biedt u dankzij meer dan 25 jaar ervaring in het sociaal overleg een exclusief helikopterzicht op het Belgisch sociaal overlegmodel. Je mag hierbij unieke informatie verwachten  (vb. over financiering van vakbonden, interne besluitvorming binnen de organisaties, de werking van de sectorale fondsen, …).

De inhoud is afgestemd op de deelnemers. Dat betekent dat de topics gekaderd worden binnen de context van de ledenorganisaties en specifiek op maat van verenigingsmanagers en –professionals die hiermee geconfronteerd worden. Verondersteld wordt dat de aanwezigen reeds een zekere voorkennis hebben.

PROGRAMMA

1. Syndicaal landschap in België

 • Achtergrond
 • De representativiteit en de evolutie van het ledenaantal
 • De ideologie van de drie vakbonden
 • Het legaal kartel
 • De werking van de vakbonden: organisatie, structuren en interne spanningen
 • De financieringsbronnen
 • Het syndicaal professionalisme
 • De denkwereld en opleiding van de delegee
 • De rollen en rollenconflicten van de delegee
 • De SWOT-analyse van de vakbonden

2. Het werkgeverslandschap in België

 • Achtergrond
 • De representativiteit van de werkgeversorganisaties
 • De werking van de federaties: organisatie,structuren en interne verhoudingen
 • De financieringsbronnen
 • De SWOTanalyse van de werkgeversfederaties

3. De organisatie van het sociaal overleg in België

 • De fundamenten van het Belgisch collectief arbeidsrecht
 • Het interprofessioneel overleg
  • Het interprofessioneel overleg als politieke optie
  • De actoren (interprofessionele erkende organisaties)
  • De instellingen (G10, NAR, CRB, beheerscomités, ...)
 • Het sectoraal overleg :
  • De politieke optie achter het sectoraal overleg
  • De actoren (vakbondscentrales en sectorfederaties)
  • De instellingen (paritaire comités, sociale fondsen, vormingsfondsen, ...)
  • De verschillende werkwijzen
  • De financiële stromen van de sectorale sociale fondsen
 • Het ondernemingsoverleg
  • De politieke keuze: tweevoudig model met drie overlegorganen
  • De monopoliepositie van de vakbonden
  • De bescherming van werknemers met een sociaal mandaat
  • De afwezigheid van financiële en bestuurlijke participatie

4. Bijzondere thema’s

 • Rechtsbronnen en hiërarchie der normen
 • De SWOT analyse van centraal en decentraal overleg
 • De loonvorming in België
 • Inzicht in stakingen en in het stakingsrecht
 • Het Belgisch model in vergelijking met andere modellen
 • De output van het sociaal overleg

5. Toekomstperspectief en werkgeversvoorstellen tot modernisering van het sociaal overleg

 • impact van de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden
 • Hervorming van het sectoraal landschap
 • De loonnorm onder druk
 • …  

Korte ervaring van Manou Doutrepont

 • Managing partner Social Dialogue Network
 • expert interprofessioneel overleg bij Voka
 • directeur sociale zaken bij Fevia (federatie van de voedingsindustrie)
 • voorzitter van de sectorale instellingen van de voedingsindustrie,
 • adviseur bij VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen)
 • adviseur bij SD VEV (sociaal secretariaat, thans SD Worx)
 • sociaal-juridisch adviseur bij Unerg (producent en verdeler van gas en elektriciteit)
 • expert sociaal recht bij FEDIS (federatie van de handel, thans Comeos)

Interactie tijdens de sessie wordt gegarandeerd (door middel van concrete oefeningen, kleinere discussiegroepen, invullen van sjablonen …).

Praktisch ?

 • Donderdag 11 oktober, van 09u00 tot 17u00
 • De Punt, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge (zaal Agnes) (wegbeschrijving)
 • Versnaperingen en lunch worden voorzien

Prijs?

Early bird tarieven (tot en met 19 september 2018)

420€ voor BSAE-leden (excl. Btw)

450€ voor collega’s van BSAE-leden (excl. Btw)

500€ voor niet-leden (excl. Btw)

Late bird tarieven (na 19 september 2018)

470€ voor BSAE-leden (excl. Btw)

500€ voor collega’s van BSAE-leden (excl. Btw)

550€ voor niet-leden (excl. Btw)

Opmerking

Voor alle verenigingsprofessionals