Wedstrijdreglement BSAE Award 2020

 • De BSAE Award 2020 wordt op 24 november 2020 uitgereikt aan max. 3 ledenorganisaties actief in of vanuit België.
 • De cases die in aanmerking komen, werden in de loop van 2019-2020 uitgewerkt of opgestart. Indien nog niet afgerond, kan het ontbreken van resultaten nadelig zijn bij de jurering.
 • Een organisatie kan zichzelf inchrijven of door externen voorgedragen worden voor de BSAE Award. In dat geval zal contact opgenomen worden met de organisatie om alsnog meer informatie te bekomen.
 • De inzending gebeurt door het opmaken van een dossier (maximum twee A4-pagina’s in PDF) met de volgende informatie:
 1. Situering van je organisatie ('missie', leden/doelgroep, contactpersoon project, website, ...).
 2. Teamleden achter het project met hun respectievelijke rollen in het project en ingebrachte expertise.
 3. Omschrijving van de case (actie, project, campagne, ledenvoordeel, dienst,..). Wat was de aanleiding of probleemstelling, welke visie en aanpak werd ontwikkeld en hoe - wat heb je gedaan - werd de case gerealiseerd?
 4. Op wie heeft de case impact gehad (interne werking, medewerkers, bestuur, leden, de sector, stakeholders, de maatschappij)?
 5. Welke factoren waren cruciaal voor het welslagen van het project/de case? Wat maakte dat het initiatief heeft gewerkt? Wat raad je andere verenigingen aan als zij een gelijkaardig initiatief willen doen?
 6. Wat is bijzonder aan de inbreng van jullie als verenigingsprofessionals/team en de case op zich (vernieuwend, impactvol, efficiëntieverhogend, verbindend,…)?
 7. Jullie analyse: werden de vooropgestelde resultaten behaald, wat is goed gelukt, wat kon beter? Indien mogelijk ook graag financiële implicaties (kost, opbrengst).
 • Als er extra informatie vereist is bij een inzending, zal dit opgevraagd worden.
 • Inzendingen worden opgenomen op een speciale BSAE-pagina. Inzendingen en winnende cases zullen uitgebreid aan bod komen in de communicatiekanalen van BSAE in het daaropvolgende jaar.
 • Winnaars kunnen hun case delen in het kader van het BSAE Jaarevent op 24 november 2019 tijdens een presentatie van 10 à 15 minuten. Zij worden hierover tijdig verwittigd.
 • Uiterste datum van indiening is maandag 2 november 2020.
 • Deelname is gratis.
 • De beoordeling gebeurt door een deskundige jury onder begeleiding van BSAE. De beslissing van de jury is onherroepelijk.
 • Door een case in te zenden, verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden. Inzendingen die niet voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden worden niet toegelaten.
Embargodatum: 
dinsdag, september 1, 2020 - 14:00
Ingegeven door SL: 
Dit artikel is een uitbreiding op een magazine artikel: