BSAE Award 2019 - 'Belgische verenigingsprofessionals die het verschil maken!'

Ben jij een verenigingsprofessional, die alleen of in een team, het verschil maakt? Of ken jij een team verenigingsprofessionals die in 2018-2019 een actie (hoe klein of groot ook)  op poten zette waarmee op een vernieuwende manier werd gewerkt rond verbinden en waarbij samenwerking centraal staat? Dan is een nominatie voor de BSAE Award ‘Belgische verenigingsprofessionals die het verschil maken’! op zijn plaats. De uitreiking vindt plaats op donderdag 21 november 2019 in Gentbrugge tijdens ons BSAE-jaarevent.

De jury zal één of meerdere verenigingsprofessionals of teams van verenigingsprofessionals bekronen die leden en stakeholders op een vernieuwende manier met elkaar verbinden, die acties of projecten opstarten waarbij samenwerking centraal staat, die de structuur van de vereniging succesvol veranderd hebben, die een campagne hebben uitgewerkt die een impact had op kleine of grote schaal, …  Dat kunnen heel kleine acties zijn, maar ook grotere projecten. We hopen vooral de verenigingsprofessionals te doen nadenken: waarmee maken zij het verschil?

Heb jij als verenigingsprofessional of met je team een actie of project (hoe klein of groot ook) uitgewerkt dat deze award 'Verenigingsprofessionals die het verschil maken!' verdient? Laat het ons weten.

Gelieve jullie case op maximum twee A4’s toe te lichten door volgende vragen te beantwoorden:

 1. Situering van de organisatie (contactpersoon, ondernemingsnummer, link naar website).
 2. Teamleden achter het project met hun respectievelijke rollen in het project en ingebrachte expertise.
 3. Omschrijving van de case (actie, project, campagne, ledenvoordeel, dienst,..). Wat was de aanleiding of probleemstelling, welke visie en aanpak werd ontwikkeld en hoe werd de case gerealiseerd?
 4. Op wie heeft de case impact gehad (interne werking, medewerkers, bestuur, leden, de sector, stakeholders, de maatschappij)?
 5. Welke factoren waren cruciaal voor het welslagen van het project/de case? Wat maakte dat het initiatief heeft gewerkt? Wat raad je andere verenigingen aan als zij een gelijkaardig initiatief willen doen?
 6. Wat is bijzonder aan de inbreng van jullie als verenigingsprofessionals/team en de case op zich (vernieuwend, impactvol, efficiëntieverhogend, verbindend,…)?
 7. Jullie analyse: werden de vooropgestelde resultaten behaald, wat is goed gelukt, wat kon beter? Indien mogelijk ook graag financiële implicaties (kost, opbrengst).
   

Je kan jouw inzending indienen via josefien@bsae.be.

De jury zal bij het beoordelen van de cases letten op bepaalde criteria en professionele waarden zoals:

 1. Visie, aanpak en uitvoering van de case (proces, inzet van mensen en middelen) in relatie tot doelstellingen
 2. Toepasbaarheid door verenigingsprofessionals en teams in andere verenigingen  
 3. Originaliteit en vernieuwing van concept of uitvoering
 4. Behaald resultaat en impact op de beoogde doelgroep
   

De jury bestaat uit:

 • Ivan Pouwels (Van Spaendonck Brancheadvies, adviseur Vereniging 3.0), voorzitter
 • Bert Fraussen (Assistent Professor Universiteit Leiden, onderzoek naar organisatie en ontwikkeling van belangenorganisaties)
 • Julie Luckx (Cegeka, Account Executive & Business Development Customer Engagement Team)
 • Jef Cools (Adviseur bij de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO)
 • Guy Redig (Senior Consulent Du Four & Redig en docent aan de VUB)
 • Secretaris zonder stemrecht: David Nassen (Coördinator BSAE)


De jury kan mogelijks nog uitbreiden en wordt hier geüpdatet.

Wedstrijdreglement award

 1. De BSAE Award 2019 wordt op 21 november 2019 uitgereikt aan max. 3 ledenorganisaties actief in of vanuit België.
 2. De cases die in aanmerking komen, werden in de loop van 2018-2019 uitgewerkt of opgestart. Indien nog niet afgerond, kan het ontbreken van resultaten nadelig zijn bij de jurering.
 3. Een organisatie kan zichzelf inchrijven of door externen voorgedragen worden voor de BSAE Award. In dat geval zal contact opgenomen worden met de organisatie om alsnog meer informatie te bekomen.
 4. De inzending gebeurt door het opmaken van een dossier (maximum twee A4-pagina’s) met de volgende informatie:
 • Situering van de organisatie (contactpersoon, ondernemingsnummer, link naar website).
 • Teamleden achter het project met hun respectievelijke rollen in het project en ingebrachte expertise.
 • Omschrijving van de case (actie, project, campagne, ledenvoordeel, dienst,..). Wat was de aanleiding of probleemstelling, welke visie en aanpak werd ontwikkeld en hoe werd de case gerealiseerd?
 • Op wie heeft de case impact gehad (interne werking, medewerkers, bestuur, leden, de sector, stakeholders, de maatschappij)?
 • Welke factoren waren cruciaal voor het welslagen van het project/de case? Wat maakte dat het initiatief heeft gewerkt? Wat raad je andere verenigingen aan als zij een gelijkaardig initiatief willen doen?
 • Wat is bijzonder aan de inbreng van jullie als verenigingsprofessionals/team en de case op zich (vernieuwend, impactvol, efficiëntieverhogend, verbindend,…)?
 • Jullie analyse: werden de vooropgestelde resultaten behaald, wat is goed gelukt, wat kon beter? Indien mogelijk ook graag financiële implicaties (kost, opbrengst).

Als er extra informatie vereist is bij een inzending, zal dit opgevraagd worden.

 1. Inzendingen worden opgenomen op een speciale BSAE-pagina. Inzendingen en winnende cases zullen uitgebreid aan bod komen in de communicatiekanalen van BSAE in het daaropvolgende jaar.
 2. Winnaars kunnen hun case delen op de Award-uitreiking op 21 november 2019 (late namiddag) in Gentbrugge tijdens een presentatie van 10 à 15 minuten. Zij worden hierover tijdig verwittigd.
 3. Uiterste datum van indiening is maandag 4 november 2019.
 4. Deelname is gratis.
 5. De beoordeling gebeurt door een deskundige jury (zie samenstelling hierboven) onder begeleiding van BSAE. De beslissing van de jury is onherroepelijk.
 6. Door een case in te zenden, verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden. Inzendingen die niet voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden worden niet toegelaten.


Dit is de tweede editie van de BSAE Awards. De uitreiking vindt plaats op het BSAE-jaarcongres op donderdag 21 november 2019 (namiddag) in bedrijvencentrum De Punt in Gentbrugge. We verwachten op het congres een honderdtal deelnemende verenigingsprofessionals.

Vorig jaar ontvingen we cases door de 16 onderstaande organisaties. We hopen dit jaar opnieuw talrijk cases toegestuurd te krijgen.

Vorig werd VVBAD, de Vlaamse Vereniging voor Archief, Bibliotheek en Documentatie, de uiteindelijke winnaar met hun campagne #bibvooriedereen. Een verslag van de awards en het congres vorig jaar vind je hier.

Je kan jouw inzending indienen via josefien@bsae.be.