Vlario en partners ontwikkelen groenblauwpeil tool en regenwaterputmodule

30 jun. 2022

Blauwwaterpeil.jpg

VLARIO is hét Vlaams kenniscentrum en overlegplatform voor gemeentelijk waterbeheer. Via de werkgroepen, ondersteunt VLARIO haar leden in hun streven naar kwaliteit en benadrukt op alle niveaus de noodzaak van duurzame investeringen in het beheer van hemel- en afvalwater. Samen met de Vlaamse Confederatie Bouw en Departement Omgeving werd het groenblauwpeil ontwikkeld. Bijkomend heeft VLARIO de regenwaterputmodule laten ontwikkelen waarmee de ideale grootte van de regenwaterput kan worden berekend.

Vlario en partners inspireren om woningen en percelen klimaatbestendiger te maken. De groenblauwpeil tool is een online tool waarmee je kan nagaan hoe je woning of perceel scoort op blauwe en groene elementen. De tool kan met concrete tips helpen om een perceel klimaatbestendiger te maken.

We ervaren allemaal de invloed van de klimaatverandering. Misschien heb je last van wateroverlast of net van verdorren gras en groenten bij aanhoudende zomertemperaturen. Het is té nat en té droog tegelijk. Veel Vlamingen willen deze uitdagingen aanpakken, maar weten niet waar te beginnen. Om hierop een antwoord te bieden hebben Vlario, de Vlaamse Confederatie Bouw en het Departement Omgeving een instrument ontwikkeld dat kan helpen om een perceel klimaatbestendiger te maken, het groenblauwpeil (www.groenblauwpeil.be).

Burgers, architecten, ontwikkelaars, bedrijven en lokale besturen kunnen hiermee nagaan hoe een woning of perceel scoort op blauwe en groene elementen en welke concrete tips kunnen helpen om een perceel klimaatbestendiger te maken. Blauwe elementen zijn opvang, gebruik en infiltratie van regenwater en groene elementen zijn het inzetten op biodiversiteit, CO2-opslag, luchtkwaliteit en vergroening. Door het groenblauwpeil te bepalen kom je dus te weten hoe klimaatbestendig je woning en tuin zijn en hoe dit groener en blauwer kan. Nadat je de info over je perceel hebt ingegeven, krijg je een score die varieert van A tot F, en ontvang je een aantal suggesties om dit peil te verbeteren.

Jaarlijks valt er ongeveer 800 liter regenwater per vierkante meter in Vlaanderen. Het merendeel daarvan stroomt gewoon weg. Nochtans kan een gemiddeld gezin tot 50% van de waterfactuur besparen door het regenwater op te vangen en te gebruiken. Maar hoe begin je daaraan? Via deze handige tool kom je in enkele muisklikken te weten hoe groot de regenwaterput van jouw huis moet zijn om heel het jaar door regenwater maximaal te gebruiken.

 

Het groenblauwpeil is één van de projecten binnen de Blue Deal. Met de Blue Deal wil de Vlaamse Overheid de strijd aangaan tegen droogte en waterschaarste.

 

 

Tags: