Masterclass 'Communitybuilding' (Gentbrugge) - 16 januari 2020

Hoe verzoenen we de ‘What’s in it for me?’-vraag van het lid met het collectieve belang dat de organisatie nastreeft? Het antwoord zit hem in de manier waarop we de leden binden en verbinden, niet enkel aan de organisatie, maar ook aan mekaar en aan de buitenwereld. Hoe we dat doen is de kern van deze inspiratiesessie!

"Al meer dan 150 verenigingsprofessionals namen deel aan deze sessie"

In een sterk veranderende socio-economische en maatschappelijke context valt het heel wat organisaties niet makkelijk om relevant te blijven voor hun leden. We moeten de aanpak van het lidmaatschap dus grondig herdenken en openstaan voor andere vormen van binding. Maar vooral moeten we alle mogelijke opportuniteiten verkennen. Niet enkel de organisatie speelt hierin een rol, ook het bestuur en de actieve leden – zij moeten zich als ambassadeurs profileren. En wellicht nog belangrijker: we moeten de leden niet enkel centraal zetten in onze aanpak, maar we moeten hen actief meenemen in de uitvoering van de ambities van de organisatie.

Deze sessie biedt aan de hand van inzichtelijke modellen en concrete cases een leidraad om de ledenbinding binnen uw organisatie sterker en duurzamer te maken, maar vooral om te zorgen dat iedereen winnaar is. We vertrekken daarvoor weliswaar vanuit de ‘waarom-vraag’, maar gaan samen met de deelnemers op basis van hun specifieke context op zoek naar de ‘hoe en wat’-antwoorden. De sessie is geen vrijblijvende inspiratiesessie, maar ook weer geen training van bepaalde vaardigheden. Als het bijvoorbeeld over social media gaat, leer je niet hoe je een twitteraccount beheert, maar verneem je wel wat de mogelijkheden zijn als je twitter inzet voor je organisatie.

De sessie wordt gegeven door Marc Mestdagh, verenigings- en communityexpert bij 2Mpact en bestuurder van BSAE.

De sterkte van de inspiratiesessie zit hem, naast de expertise van spreker Marc Mestdagh, ook in de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen met en vragen te stellen aan de aanwezig collega-verenigingsprofessionals.

Welke inzichten neem je na deze sessie mee naar huis ?

  • Lid worden is geen gebeurtenis maar een proces: hoe omgaan met de complexe ‘levenscyclus’ van een lid? Hoe hard moeten we ons inzetten om van alle leden actieve leden te maken? Wat is de rol van het bestuur daarbij?
  • Hoe pakken we ledenvoordelen en gepersonaliseerde ‘diensten’ aan: wat moet een organisatie wel en niet doen voor haar leden? Welke nieuwe ‘formats’ kunnen we ontwikkelen? Hoe kijken we daarbij naar externe samenwerking?
  • Tips & tricks om leden beter te bedienen en te binden: tools zoals CRM, enquêtering, het gebruik van onze website, newsletters, social media, storytelling, big data,
  • Hoe kunnen we de inzet en de collectieve intelligentie en kennis van leden op een efficiënte manier aanwenden zodat zowel de organisatie als de leden er beter van worden (bv. op het vlak van kennisopbouw, lobby, stakeholdersmanagement,…).

Andere zaken die zeker ook aan bod komen:

Wat zeggen deelnemers aan vorige masterclasses Communitybuilding over de sessies?

  • "Ik kreeg nieuwe elementen aangereikt om mijn vereniging naar een hoger niveau te brengen, zowel door de opleiding zelf als door de interactie met de andere aanwezigen."
  • "Ik kreeg een aantal grote inzichten mee. De spreekwoordelijke frank viel."
  • "Door zaken schematisch in kaart te brengen en te benoemen, kan ik nu beter de processen die binnen onze organisatie lopen in hun context plaatsen. Ik besef nu ook dat we eens meer onze dagelijkse werking in vraag moeten durven stellen."

Praktisch

Wanneer?  Donderdag 16 januari 2020, van 09u30 tot 12u30
Waar? Bedrijvencentrum De Punt, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge (wegbeschrijving), zaal Amedee

Prijzen?

Dit is iets voor mij! Ik doe mee en schrijf me nu in

  • 225€  (excl. btw)
  • 175€ (excl. btw) voor BSAE-leden en collega's van BSAE-leden

Het aantal plaatsen is beperkt.  Zo krijgt iedere deelnemer individueel de kans om aan bod te komen en optimaal bij te leren.

Deze sessie telt mee voor 3 punten in het BSAE Certified Association Professional (CAP)-traject.

Masterclass+ Sessie / Terugkommoment 'Communitybuilding' om 13u30.

Eerder of deze voormiddag de masterclass gevolgd en heb je vragen of wil je regelmatig uitwisselen? In de namiddag kan dat met David Nassen, Community Facilitator BSAE en Marc Mestdagh als docent-expert samen met een kleine groep andere professionals. Je kan dan het komende jaar aan 4 uitwisselingen deelnemen. De eerste nu op 16 januari. De volgende is gepland op 23 april. De andere communiceren we tijdig. We staan ook open voor specifieke vragen, zowel naar inhoud als naar moment/lokatie. 
Voor 145€ kan je gedurende een jaar deelnemen aan één of enkele terugkommomenten of aan allemaal! 

Wens je (ook) voor de Masterclass+ sessie / Terugkommoment in de namiddag in te schrijven (4 sessies 145€)? Voeg dit dan toe in opmerkingen bij inschrijving.