Workshop Expedities - Zuurstof voor je ledenbijeenkomsten (Laat je interesse weten - we plannen samen met jullie een moment)

Wil je zuurstof geven aan een bestaande groep binnen jouw vereniging (bv. Bestuur, adviesraad, Werkgroep, Commissie, Taskforce, lokale kring …) of denk je eraan om een nieuwe groep op te starten, dan is het zeker zinvol om hiervoor de methodiek van ‘Expeditie’ aan te wenden. Je zet ten volle in op de kennis en kracht van de leden, met als doel de persoonlijke ambities te verbinden aan de wil om samen met anderen een wezenlijk verschil te maken. De leden worden er beter van, maar ook de vereniging. Het voordeel van de methodiek is dat heel wat onderdelen makkelijk toepasbaar zijn op elke vergadering of bijeenkomst.

Interesse? Laat het ons weten. We leggen een datum voor deze workshop vast samen met de geïnteresseerden.

De workshop bestaat uit twee delen. Een onderdeel over de methodiek van Expedities (procesbegeleiding) en een onderdeel over 'werkvormen' om het beste uit deelnemers aan vergaderingen en bijeenkomsten te halen.
Je krijgt ook een 2-tal voorbeelden van een toepassing van het expeditieformat in een ledenvereniging/sectororganisatie.

Dit neem je mee:

 • Je gaat naar huis met een concreet actie- en stappenplan om de methodiek toe te passen op bestaande of nieuwe groepen
 • Je leert als ‘facilitator’ de groep vorm te geven en te begeleiden
 • Je leert hoe je werkvormen kunt toepassen om deelnemers nog meer te betrekken
 • Je leert hoe je de resultaten (output/outcome) kunt verzilveren op niveau van de organisatie

Meer achtergrondinformatie over de methodiek van Expeditie en concrete toepassing ervan.

Extra bedenkingen over de inzetbaarheid van Expedities in elke ledenbijeenkomst vind je hier.

Traject

 • Voorbereiding: je krijgt wat huiswerk en er is voorafgaande afstemming over het traject
 • Workshop zelf:
  • Introductie: omkadering van de methodiek van Expedities + inzicht in groepsdynamiek (Community of Practice, Lerende Netwerken, kringen,…)
  • Vormgeven van de groep en opstart van traject - creëren van een veilige omgeving en zorgen dat iedereen dezelfde finaliteit voor ogen heeft en dezelfde taal spreekt
  • Rol van de facilitator en hoe werkvormen kunnen bijdragen tot een sterke binding en betrokkenheid met als doel het beste uit de deelnemers te halen
  • Belang maar tegelijk uitdaging van inzet van externe hulp/expertise
  • Verduurzamen van de werking (continuïteit, engagement,…)
  • Verbinding maken met het grotere geheel (de andere leden van de vereniging, maar ook de organisatie zelf): vertaalslag, dupliceerbaarheid
  • Afronding: evaluatie en debriefing
 • Nazorg: je krijgt nog feedback over stand van zaken van projecten van collega’s en je kan nog op 1u individuele ondersteuning beroep doen.

Voorbeelden / Cases

Je krijgt in de sessie ook enkele concrete cases toegelicht ter illustratie van de methodiek. David Nassen, coördinator BSAE en eerder meer dan 10 jaar directeur en begeleider van trajecten in een ledenvereniging, vertelt en geeft inkijk in enkele concrete gerealiseerde praktijkverhalen 'van start tot einde':

 • Opzetten van een traject waarbij je ten eerste een groepje leden (7-8) helpen en ondersteunt met een concrete uitdaging/probleem. Parallel en samen ontwikkel je tools en instrumenten (samen met andere stakeholders) om de kennis/dienstverlening van je sectororganisatie uit te bouwen (naar andere leden) en tot slot, door een welgemikte keuze van het thema of de rode draad waar je rond werkt, zet je bottom-up en pro-actief een thema op je lobby-agenda of je sector in de kijker.   
 • Een werkgroep of commissie is verzand in formele vergadering en de agenda blijft hangen in organisatorische en praktische punten. Een voorbeeld van een concrete werkgroep/commissie-aanpak waar enkele actieve leden kennis- en ervaringen uitwisselen en je als vereniging de vinger aan de pols houdt over wat leeft, samen werkt aan een tool - of instrument of activiteit met leden als actieve medewerkers.

Beperkt aantal deelnemers ter wille van interactie en individuele opvolging.

*Facilitator: Marc Mestdagh, verenigings- en communityexpert bij 2Mpact en bestuurder van BSAE. Hij heeft al voor uiteenlopende ledenorganisaties verschillende soorten Expedities opgestart en weet dus goed theorie en praktijk met mekaar te verbinden. Hier vind je alvast meer info over het format 'Expedities'.

Praktisch

Voor deze workshop ligt nog geen datum vast. Laat je interesse aan ons weten via josefien@bsae.be. We plannen deze sessie dan in samenspraak met de geïnteresseerden. Ev. kan de sessie bij jou plaatsvinden. Spreek gerust collega's of andere professionals aan om hen warm te maken. 

Enkel voor verenigingsprofessionals.

Prijzen? 

 • 350 euro (excl. btw)
 • 295 euro (excl. btw) voor leden BSAE en collega's

Kostprijs exclusief btw, maar inclusief broodjeslunch en lesmateriaal