Masterclass Vereniging 3.0 met Ivan Pouwels

Het model vereniging 3.0 bestaat nu enkele jaren. Het is een inzichtelijk en handig denkkader om als ledenvereniging te gebruiken om een route naar de toekomst te ontwikkelen en een antwoord te bieden op trends waar een antwoord op moet gevonden worden in de werking.

Vanuit een 1.0 beeld (focus op dé vereniging), 2.0 (dé leden) en 3.0 (focus op de markt/burger) wordt in deze masterclass gekeken naar de invulling van alle aspecten in de werking en strategie eigen aan een ledenvereniging: wat is de focus, wat is de rol van bestuur en secretariaat/bureau, hoe gebeurt lobby, wat is het verdienmodel (lidgeld of …), hoe is de relatie met leden, …

Ivan Pouwels, grondlegger van dit model, was al enkel keren te gast bij BSAE met een introductie van het model en recent op het BSAE-Congres gaf hij inzicht in enkele trends die op ledenverenigingen afkomen. Dalende ledenaantallen, kritische leden en de behoefte aan zichtbaarheid en toegevoegde waarde maken dat veel verenigingen hun rol fundamenteel herijken. De noodzaak hiertoe wordt versneld door maatschappelijke ontwikkelingen zoals individualisering, informalisering en zelforganisatie en wordt versterkt door een terugtredende overheid en elkaar steeds sneller opvolgende technologische ontwikkelingen.

Praktisch?

  • Wanneer? Dinsdag 12 mei 2020, van 09u30 tot 16u30
  • Waar? Brussel, Regus, Rue des Colonies 11, 1000 Brussel

Dit is iets voor mij! Ik doe mee en schrijf me nu in:

  • 350 euro
  • 295 euro voor BSAE-leden en collega's

Prijzen na 12/04/2020

  • 450 euro
  • 350 euro voor BSAE-leden en collega's

    Kostprijs exclusief btw, maar inclusief lesmateriaal, broodjeslunch en het boek Vereniging 3.0