BSAE Academy - Ledenbinding - hoe centraal staan jouw leden?

Donderdag 28 januari 2016 (13u30 - 17u00)

 

Op 28 januari 2016 is er de kickoff sessie van onze BSAE Academy, een reeks van 10 opleidingen/workshops over thema's waar de verenigingsmedewerker op regelmatige basis mee te maken krijgt. Tijdens deze eerste sessie gaan we dieper in op hoe je leden aan je organisatie kan binden.

Het is verleidelijk om vanuit de context van de organisatie te vertrekken en te verwachten dat als de noodzakelijke structuur en omkadering goed zitten de rest wel volgt. Het is de valkuil van het organiseren van de organisatie en het verwaarlozen van de missie: leden helpen.

Zelfs al houden we de ultieme finaliteit van het belang van het lid scherp voor ogen, veel interventies die moeten leiden tot het optimaliseren van de werking en de ledenbinding in het bijzonder, vertrekken vanuit de mogelijkheden en beperkingen van de organisatie. Bovendien veronderstellen we al te vlug dat we onze leden en hun noden kennen. We zijn immers voluit bezig met segmentering en profilering van de ledenachterban, en werken aan een ver doorgedreven personalisering van de dienstverlening (de zog. Member Journey).

Maar laten we ook eens out of the box denken en ons de volgende vragen stellen:

• Kan ledenbinding zo hecht gemaakt worden dat het de aanwezigheid van een sterke organisatie overbodig maakt ?

• Kunnen we de leden zo versterken dat ze de wil tot binding als evident en levensnoodzakelijk ervaren, zo sterk zelfs dat de kracht van de community op de eerste plaats uit hen komt en niet zozeer vanuit de organisatie ?

• Houdt het ‘professionaliseren’ van de leden van een ledenvereniging of community van de toekomst in dat we de organisatie ‘desorganiseren’ en laten evolueren tot een loutere ‘facilitator’ van de zelfaansturing?

De belangrijkste eigenschappen van de organisatie zijn dan niet langer ‘beschermende ondersteuning vanuit sterke omkadering’ en ‘collectieve belangenbehartiging vanuit sectorale autoriteit’, maar wel ‘flexibiliteit’, ‘onzichtbare ontzorging’ en ‘zingevende inspiratie’.

Durf je het aan deze oefening op jouw organisatie uit te voeren en samen met collega’s de zoektocht in te zetten naar de ‘perfect’ fit tussen wat leden willen en wat ze krijgen van jouw vereniging of community, dan is deze workshop voor jou bedoeld.

De sessie wordt gegeven door Marc Mestdagh, gedelegeerd bestuurder BSAE en CEO van verenigingsmanagementbureau 2Mpact. Hij beschikt over 20 jaar ervaring als ondernemer en verenigingsadviseur.

Toegang

Co.Station, Sinter Goedeleplein 5, 1000 Brussel

Prijs?

Early bird-korting van 15% tot 20/12/2015!!!

175€ voor BSAE-leden (excl. btw)
200€ voor collega's van BSAE-leden (excl. btw)
250€ voor niet-BSAE-leden (excl. btw)
 

Opmerking

Het aantal deelnemers wordt beperkt gehouden om de interactie optimaal te houden.