Infosessie 'Nieuwe vzw-wetgeving en de impact op je vzw en beroepsvereniging' (16 mei 2019)

16 mei 2019, 13u30 - 17u00

 

DEZE SESSIE IS VOLZET!

Wil je meer weten over de impact die de nieuwe vzw-wetgeving zal hebben op jouw organisatie? Dan is deze infosessie een niet te missen treffen voor jou.

De sessie is volzet! 

De hervorming van het vennootschapsrecht zal ook als gevolg hebben dat de wet van 1921 over de vzw’s integraal vervangen wordt. Op 28 februari werd de Wet over het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen in de Kamer aangenomen. Zoals het nu voorzien is zal de nieuwe wetgeving op 1 mei 2019 van kracht worden voor de nieuwe verenigingen en is er een overgangsregeling voorzien voor de bestaande. In elk geval zullen ALLE vzw’s hun statuten moeten aanpassen. Tijdens deze infosessie kom je niet enkel te weten welke administratieve aanpassingen noodzakelijk zullen zijn, maar ook welke juridische implicaties die met zich meebrengt (bv. inzake bestuurdersaansprakelijkheid, schriftelijke besluitvorming, rol van statuten vs. huishoudelijke reglement).

Deze sessie wordt gegeven door Marleen Denef, vzw-experte en advocaat die op hedendaagse en ondernemende wijze sociale ondernemingen ondersteunt voor juridische advies en procesbegeleiding. Zij is gespecialiseerd in alle facetten die te maken hebben met VZW's, stichtingen, IVZW's, beroepsverenigingen, feitelijke verenigingen... 

Wat precies aan bod komt?

  • De toepassing van de insolventiereglementering op de vzw
  • Nieuwe definitie van de vzw in het WVV: onbeperkt commerciële activiteiten en verstrengd verbod op winstuitkering
  • Het nieuwe concept "sociale onderneming" in het WVV: definitie en verschil met vzw?
  • Overzicht van de wijzigingen in de werking van de vzw volgens het WVV
  • Gevolgen van de nieuwe regelgeving op de bestuurders en hun aansprakelijkheid
  • Tijdslijn: inwerkingtreding en overgangstermijnen

Omdat elke verandering tegelijk een uitdaging kan zijn, willen we vanuit BSAE ook met de aanwezige deelnemers verkennen hoe deze veranderingen een positieve impact kunnen hebben op de ‘governance-aanpak’ in ruimere zin.In elk geval een nieuwe uitdaging voor de verenigingsprofessionals waar BSAE actief aan mee zal werken. Meer info hierover volgt ook nog.​

Early bird tarieven  (tot en met 6 mei 2019)

200 € voor BSAE-leden en collega's van BSAE-leden (excl. btw)
250 €  voor niet-BSAE-leden (excl. btw)

Late bird tarieven (vanaf 7 mei 2019)

250 € voor BSAE-leden en collega's van BSAE-leden (excl. btw)
300 € voor niet-BSAE-leden (excl. btw)

 

Toegang

Bij De Punt, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge (in Zaal Agnes)

Opmerking

Voor alle verenigingsprofessionals