Over Belangenbehartiging met case (Masterclass)

Belangenbehartiging met case (Masterclass)

Belangenbehartiging of lobby is voor veel ledenorganisaties een kerntaak.

Op het gepaste moment het dossier dat een absolute prioriteit is voor je achterban in de politieke schijnwerpers plaatsen, en in samenwerking met de juiste stakeholders het politiek beleid en publiek debat hierover vormgeven. Dat is de essentie van lobby of belangenvertegenwoordiging. Traditioneel wordt dit binnen een ledenorganisatie opgenomen door een lobbyist, of het nu de voorzitter, een actieve bestuurder, een interne medewerker of een externe Public Affairs-professional is.

Ondertussen zien we heel wat nieuwe initiatieven ontstaan die evenzeer een sterke lobby voeren: van grass-roots organisaties die vanuit het niets hun gelijk proberen te halen tot klassieke belangengroepen die vervellen en dankzij creatieve en innovatieve campagnes hun ‘supporters’ motiveren om het verschil te maken.

En ook ledenorganisaties herdenken hun lobby-aanpak: niet enkel de voorzitter of de directeur moeten dit opnemen. Het is zaak om alle leden hierbij te betrekken om zo tot effectieve en vooral duurzame resultaten te komen. Maar dat vergt dan weer inzicht en kennis. Hoe ga je een duidelijke focus op de strategische prioritering van beleidskwesties leggen en hoe ga je dit binnen de eigen organisatie verankeren? Welke dossiers pak je aan, welke interne en externe factoren zijn bepalend om succesvol te zijn?

Om al deze uitdagingen beter in kaart te brengen en er vervolgens relevante acties op te nemen is het nuttig om vanuit een breed perspectief te vertrekken. Bert Fraussen is de uitgelezen persoon om verenigingsprofessionals hierin de weg te tonen om binnen de organisatie meer strategische capaciteit te ontwikkelen en hen te duiden welke factoren een rol spelen bij het prioriteren en effectief realiseren van lobby-dossiers.

Bert Fraussen is als assistent-professor verbonden aan de Universiteit van Leiden, en werkte eerder aan de Australian National University en de Universiteit Antwerpen. De onderzoeksagenda van Bert focust op belangenvertegenwoordiging en lobbying op nationaal en Europees niveau, alsook hoe beleidsmakers maatschappelijke stakeholders op een effectieve en inclusieve manier kunnen betrekken bij beleidsvorming. Hij geeft naast universitair onderwijs over public affairs ook regelmatig workshop & masterclasses voor belangenbehartigers, en is mede-initiatiefnemer van de Nacht van de Lobbyist in Nederland.

Ook dit jaar brengen we wetenschap en achtergrond samen met wat praktijk… Een gastspreker zal zijn/haar ervaring met belangenvertegenwoordiging delen. Meer info over de gastspreker volgt. 

Praktische info

Wanneer? Dinsdag 21 maart, van 10u00 tot 16u00 (lunchpauze inbegrepen)
Waar? In Gentbrugge, bedrijvencentrum De Punt, Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge

Prijzen?

Dit is iets voor mij! Ik doe mee en schrijf me nu in:

  • 375 euro
  • 475 euro voor leden BSAE en collega's

Prijzen excl. BTW

Deze opleiding telt mee voor 5 punten voor de CAP-certificatie. Een verenigingsprofessional die 12 punten per jaar behaalt mag zich Certified Association Professional noemen.

Aanmelden

Je kan je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
BSAE-leden € 375,00
Niet-BSAE-leden € 475,00

Deel met anderen