Horizontaal. Verenigingsprofessionals als verbindingsprofessionals

28-08-2020

"Horizontaal. Als verbindingsprofessionals aan toekomst werken" Dit vat de collectieve ambitie van BSAE als vereniging van verenigingsprofessionals perfect samen. 

BSAE brengt directeurs, verenigingsmanagers, coördinatoren en professionals actief in ledenverenigingen, beroepsorganisaties, sectorfederaties, platformen en andere communities samen. Over sectorgrenzen heen: socio-economisch, socio-cultureel, vrijetijd en sport, zorg, charities, belangengroepen, ....

Uitdagingen. De 'why' van BSAE

Deze 3 uitdagingen schetsen de huidge context van professionals in veel ledenorganisaties:

  • In tijden van polarisatie (tussen werkveld en overheid/politiek, in politiek, tussen subgroepen in de organisatie, ...) actief in zetten op verbinden
  • Naar binnen geörienteerde verenigingsstructuren ('zo deden we het altijd') naar buiten laten kijken, samen met leden de stip op de horizon zetten en 'breed' kijken
  • In plaats van 'roepen en reageren tégen' samen een toekomstvisie zetten en van hieruit pro-actief de sector, het beroep, de doelgroep ontwikkelen voor de toekomst

Horizontaal. Als verbindingsprofessionals aan toekomst werken

Dit is de kijk van BSAE op de rol van verenigingsprofessionals en professionals in ledenorganisaties en communites.

Horizontaal en breed kijken.

En horizon-taal spreken. Aan toekomst werken vanuit de maatschappelijke relevantie van sector, beroep of doelgroep.

Hoe we dat doen?

  • Vanuit vertrouwen. Door professionals uit diverse sectoren samen te brengen, kunnen we het hebben over de mechanismen van ledenorganisaties op vlak ledenbinding, bestuursaspecten, ledenbetrokkenheid, lobby, kennis- en innovatie, HR-issues, ... Insteken vanuit diverse sectoren zijn geen rem, maar een extra dimensie.
  • Vanuit collectiviteit. Uitwisseling en leren van elkaar staat centraal. We adviseren en duiden vanuit en via de kennis en ervaring van experten én vanuit het werkveld.
  • In co-creatie. We gaan samen aan de slag. In de BSAE Academy en zeker in de de BSAE Expedities. 'Je werkt aan eigen werk' en bouwt mee aan verenigingsmanagement in de schoot van BSAE. Geen tijdverlies, maar tijdsinvestering en hoe meer actie, hoe meer waarde als lid.

En wat betekent dat concreet?

  • We bieden je inspiratie via ons vakblad Community, e-zines, onze website, social media-kanalen en unieke experten met de focus op ledenorganisaties en communities
  • Persoonlijke ontwikkeling. Gericht bijleren, groeien, reflecteren, nieuwe inzichten op doen als verenigingsprofessional of professional in een ledenorganisatie. 
  • We creëen samen kansen. Ons 'belang' is kansen creëren voor verenigingsprofessionals en hun ledenorganisatie. Via onderlinge uitwisseling en verbinding, door verbinding met partners, overheden, stakeholders, ... Toekomstgericht.

 

Ontdek het aanbod van de BSAE Academy. Wissel uit, doe nieuwe inzichten op en wordt geïnspireerd door experten.

Nog geen lid?

Hier vind je alle info en de eenvoudige inschrijvingsformaliteiten.