Komt er een vzw-portefeuille?

07-11-2014

BSAE heeft de eerste contacten gelegd met de betrokken instanties (kabinet, administratie) om voor een vzw-portefeuille te pleiten.

Het aantal nieuwe vzw’s neemt nog altijd toe. Bestaande organisaties groeien in personeel en verbreden hun werkterrein. Dat is niet enkel het geval in de socio-culturele sector, maar ook meer en meer in sectoren waar ook een economische finaliteit speelt, zoals de social non-profit en de zorgsector, maar uiteraard ook bij beroepsverenigingen en sectororganisaties. Toenemende reglementering (bv. strengere wetgeving op vzw’s , de nieuwe btw-regeling,…), in combinatie met een complexer maatschappelijk werkveld maken dat deze organisaties en hun professionals meer nood hebben aan ondersteuning en opleiding.
 
Bestaande mechanismen zoals de KMO-portefeuille zijn op vandaag weliswaar niet bruikbaar voor de vzw’s, maar zonder al te veel moeite  zou een ‘kopie’ van dit instrument inzetbaar kunnen zijn voor vzw’s. Een aantal BSAE-leden vinden het dan ook opportuun om voor een dergelijke vzw-portefeuille te pleiten. De eerste contacten met de betrokken instanties (kabinet, administratie) werden hiervoor gelegd.