Proud to be Pro! - De opleiding die élke verenigingsmedewerker doet groeien in zijn rol!

De BSAE Pro-opleiding biedt je een helikopterview op wat werken voor een ledenvereniging nu zo bijzonder maakt. Los van wat je functie, kennis en ervaring op vandaag is, zorgt deze korte maar intensieve sessie ervoor dat je je nog meer verbonden voelt met de ambities van jouw organisatie. Je krijgt inzicht in de bijzondere dynamiek van ledenverenigingen, de specifieke processen en vooral hoe jij zelf verder kan groeien als verenigingsprofessional.

Waar krijg je antwoord op ?

  • Wat maakt werken voor een ledenvereniging zo speciaal ?
  • Wat is bijzonder aan de manier waarop ledenverenigingen zich organiseren en hoe past dat binnen de huidige maatschappij?
  • Hoe kan ik het geheel van de verschillende basisprocessen zoals ledenadministratie, ledenwerking, governance (relatie met het bestuur), communicatie, belangenbehartiging,… zinvol relateren aan mijn eigen taken?
  • Welke maatschappelijke trends en ontwikkelingen hebben een impact op ledenorganisaties en hoe zal zich dit vertalen naar onze organisatie en dus ook mijn job?
  • Hoe pakken mijn collega’s het aan? Dankzij het brede referentiekader van de docent, en de interactie met de deelnemers leer je ook hoe anderen het doen.
     

De docent is Marc Mestdagh. Hij is de oprichter van BSAE en heeft meer dan 20 jaar ervaring als verenigingsprofessional (uitvoerend als directeur/manager, maar ook als adviseur). Hij geeft diverse opleidingen binnen de BSAE Academy.


Doelgroep

Beginnende verenigingsprofessionals, maar ook zij die een frisse kijk op hun job willen vanuit een helikopterview. De sessie wil vooral informeren en inspireren, eerder dan een effectieve training van skills te zijn. De nadruk ligt dus op hoe je als medewerker binnen een ledenvereniging een bewuste en sterke professional kan worden ten dienste van de organisatie.

De opleiding richt zich dus niet enkel tot directie/management, projectbegeleiders, beleids- en stafmedewerkers en adviseurs, maar tot elke medewerker die zicht wil krijgen op “het grotere plaatje” en vooral de waarom-vraag van de organisatie.

Er zijn sessies voor medewerkers die reeds een aantal jaren ervaring in een ledenorganisatie hebben en sessies voor medewerkers die minder dan vijf jaar bij een ledenorganisatie werken.

Bij de eerste groep kan er langer stilgestaan worden bij enkele theoretische inzichten en basisprincipes van verenigingsmanagement. Bij de deelnemers die al langer voor een ledenorganisatie werken kan dieper ingegaan worden op trends en ontwikkelingen en meer tijd besteedt worden aan casussen.

De groepen worden beperkt gehouden om de interactie te bevorderen.

Check de BSAE Academy agenda voor de eerstvolgende Proud to be Pro opleidingen.

BSAE Certified Association Professional (CAP)

Voor deze opleiding ontvang je een aanwezigheidscertificaat dat voor 3 punten meetelt in het traject van BSAE Certified Association Professional (CAP).

Als BSAE CAP ga je het engagement aan om per jaar 12 uur (ofwel 12 punten) vorming te volgen die relevant is voor jou als verenigingsprofessional.