FeWeb onderschrijft DigitALL Charter voor inclusie en toegankelijkheid

23 dec. 2023

fewebDigitALL.jpeg

Zo'n 15% van de internetgebruikers heeft een beperking. Om de digitale toegankelijkheid en inclusie te bevorderen spelen agencies die websites, webshops en apps ontwikkelen een grote rol. FeWeb, Federatie van Webbedrijven, onderschrijft deze rol en werkt actief aan het bevorderen van inclusie en toegankelijkheid in de digitale sector. Het ondertekenen van het DigitALL Charter is één van de stappen.

FeWeb stimuleerde de afgelopen jaren digitale toegankelijkheid door enerzijds bedrijven te overtuigen hun sites en toepassingen digitaal toegankelijk te maken en anderzijds door deze digitale skills via meetups en opleidingen aan te leren. Die inspanningen door de FeWeb-leden werden bekroond tijdens de Digital Champs Awards met een specifieke Accessibility Champ Award.

Omdat digitale toegankelijkheid één van de speerpunten is, nam FeWeb deze bijkomende acties:

  • de oprichting van een Accessibility Focus Group die accessibility in de sector stimuleert met sensibilisering, kennisuitwisseling en opleiding;
  • het integreren van de accessibility maatregelen (die de overheid dient te nemen na de komende verkiezingen) in het FeWeb Memorandum;
  • de Accessibility First aanpak integreren in de Digital Champs Awards vanaf 2024: zorg dat je digitale projecten die je instuurt voor de Awards digitaal toegankelijk zijn;
  • het ondersteunen van de IAAP-certificatie voor accessibility experten;
  • ons engageren door de ondertekening van het DigitALL Charter.

De Accessibility Focus Group werd opgestart in augustus 2023: FeWeb-leden kunnen gratis deelnemen. Ondertussen hebben we reeds vele meetings achter de rug waarbij we de uitdagingen oplijstten en prioritiseerden om ze vervolgens te vertalen naar concrete acties voor 2024.

Op 15 december 2023 ondertekende Patrick Marck in naam van FeWeb het DigitALL Charter. Hiermee wil FeWeb niet alleen haar engagementen hard maken maar ook de FeWeb-leden en de digitale community oproepen om acties te nemen.