Ons aanbod van opleidingen en events

BSAE voorziet naast opleidingen ook meer informele events specifiek voor leden.

Opleidingen – in de meeste gevallen gaat het niet om klassieke ex cathedra opleidingen, maar wel om interactieve sessies waarbij naast inzichten en modellen ook veel aandacht besteed wordt aan de ervaringen en uitdagingen van de deelnemers.

  • Basisopleiding Proud to be Pro: een essentiële reeks van 4 modules die, zeker voor startende professionals, een goed beeld geeft van waar de verenigingsprofessional in zijn/haar job tegenaan kijkt. Professionals die al langer actief zijn kunnen dit traject als een opfrissing beschouwen of ook selectief kiezen uit de modules. De intromodule is trouwens gratis voor alle leden en bestaat vnl. uit webinars, aangevuld met een online terugkommoment. (1e cyclus vanaf 1/9/2021) - momenteel is er voor de leden wel een gratis introsessie Proud to be Pro 
  • Workshops: meer hands-on sessies waarbij bepaalde skills verder verdiept en getraind worden, naast de vertaalslag naar de specifieke context van ledenorganisaties. We zoeken experten uit diverse disciplines en zorgen ervoor dat zij hun presentatie en oefeningen aanpassen aan de behoeften van verenigingsprofessionals. We proberen bij de aankondiging van de workshops scherp aan te geven voor welke doelgroep het is en welke voorkennis vereist is.

  • Masterclasses: inzicht en inspiratie rond specifiek topics en trends. Hierbij wordt op de eerste plaats getracht om vanuit een vogelperspectief, soms zelfs vanuit een heel andere invalshoek, te kijken naar de grote uitdagingen waarmee ledenorganisaties te kampen hebben: ledenwerving, ledenbinding, financiering, communicatie, belangenbehartiging… De externe expertise en de interactie tijdens de sessie zorgen soms voor verrassende nieuwe inzichten.

De opleidingen zijn toegankelijk voor zowel leden als niet-leden.

Ledenevents – het betreft hier events voor leden waarbij ervaringsuitwisseling, netwerking en co-creatie centraal staat:

  • “Samenspel”– een maandelijkse online lunchsessie over een specifieke uitdaging. Deelnemen is gratis, maar je brengt wel een vraag/case of oplossing mee die relevant is voor de andere deelnemers. Meer info in de kalender.
  • Jaarevent & Awards: dit moet de fysieke hoogdag zijn voor alle leden-verenigingsprofessionals. Naast bijzondere keynotes en breakout sessies is er gelegenheid om te netwerken en samen de successen van collega’s te vieren tijdens de Awards-uitreiking.
  • Expedities: dit zijn langerlopende trajecten waar leden mekaar rond een bepaald thema of vanuit een specifieke gemeenschappelijke achtergrond vinden om samen tot nieuwe inzichten te komen, maar tegelijk ook onderweg te werken aan eigen werk.

Daarnaast kunnen er ook nog bijzondere sessies zijn zoals meetups in samenwerking met partners of andere organisaties.

Alle opleidingen, ledenevents en anders activiteiten worden opgenomen in de BSAE kalender.