Certified Association Professional (CAP)

Met het 'BSAE Certified Association Professional' programma willen we nog meer aandacht vragen en respect afdwingen voor het engagement dat verenigingsprofessionals aangaan om zich permanent te verdiepen in de specifieke dynamiek en uitdagingen van ledenorganisaties door bijvoorbeeld het volgen van opleidingen of deel te nemen aan BSAE ledenevents op te treden als auteur, spreker, host enz.

Een verenigingsprofessional die 12 punten* per jaar behaalt  mag zich Certified Association Professional noemen. Elk jaar wordt dit opnieuw geëvalueerd. BSAE CAP’s zullen - mits hun toestemming - vermeld worden op de BSAE-website als Ambassadeurs voor de verenigingsprofessional. Tijdens het jaarevent wordt er bijzondere aandacht besteed aan de BSAE CAP’s. 

In 2021 behaalden de volgende verenigingsprofessionals de kaap van de 12 punten en zijn dus Certified Association Professional:

Sylvie Baert (VMx), Tara De Regge (FeWeb), Josefien D'Haene (BSAE), Marc Mestdagh (BSAE), Vincent Vandenameele (Travi), Tom Van De Velde (Dijk 92), Wouter Van Gulck (Belgian Chambers), Kristel Van Hecken (ASV)

In 2020 behaalden de volgende verenigingsprofessionals de kaap van de 12 punten en zijn dus Certified Association Professional: 

Petra Breyne (Belgian Drone Federation), Ilse Claeys (Federatie Aluminium Constructeurs), Gudrun Cuyt (BBOT), Tara De Regge (FeWeb), Veerle Geeraerts (Belgian Chambers), Sophie Jans (AXXON), Barbara Lefebure (Publiq vzw), Heidi Lenaerts (toenmalig Flux50), Marc Mestdagh (BSAE), David Nassen (toenmalig BSAE), Nienke Robbrecht (Publiq vzw), Nathalie Rousseau (European Shippers' Council), Sophie Sarre (APB), Isabel Tack (Healixia), Steven Thys (VKKF), Johan Van Loon (B-MAS)

In 2019 behaalden de volgende verenigingsprofessionals de kaap van 12 punten en zijn dus Cerfitied Association Professional:

Nico Carpriau (KAVA), Dries Debackere (De Taalsector), Veerle Geeraerts (Belgian Chambers), Wouter Van Gulck (Belgian Chambers), Laurens Marysse (VIBE vzw), Annelies Pieters (Vlaams Centrum van Kwaliteit), Marina Gasten (AXXON), Tara De Regge (FeWeb), Isabel Tack (BRAS), Sylvie Baert (VMx), Eline D'hooge (OVED), Heidi Lenaerts (Flux50), Lien Van Belle (ISB), Marc Mestdagh (BSAE), Josefien D'Haene (BSAE), David Nassen (BSAE)

In 2018 behaalden de volgende verenigingsprofessionals de kaap van 12 punten en zijn dus Certified Association Professional:

Veerle Geeraerts (Belgian Chambers), David Nassen (ISB vzw), Margit Bal (Herita vzw), Tom Van de Velde (Herita vzw), Filip Callewaert, Marina Gasten (Axxon), Bert Fraussen (Universiteit Leiden), Marc Mestdagh (BSAE), Josefien D'Haene (BSAE)

In 2017 behaalden de volgende verenigingsprofessionals de kaap van 12 punten:

Luc Ardies (Buurtsuper.be), Marc Mestdagh (BSAE), Josefien D’Haene (BSAE), David Nassen (ISB vzw), Wouter Van Gulck (Belgian Chambers), Joris Vandersteene (VOV Lerend Netwerk), Werner Annaert (GO4Circle), Frederic Keymeulen (Transport en Logistiek Vlaanderen), An Kint (Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg), Koenraad Vangoidsenhoven (BKV-CBD)

In 2016 behaalden de volgende verenigingsprofessionals de kaap van 12 punten:

Johan Van Bosch (Landbouwservice), David Nassen (ISB), Sandrina Schol (VRGT), Werner Annaert (GO4Circle), Jurgen Plyson (BeAPP), Wouter Van Gulck (Belgian Chambers), Françoise Van Tiggelen (DETIC), Jan Lhoëst (Techlink), Marc Mestdagh (BSAE), Josefien D’Haene (BSAE), Mieke Loncke (IFMA), Marc Van Tilborgh (Keurslagers), Geert De Smet (Co-Prev), Kevin Buydts (ISB), Daniel de Raijmaeker (Comeos)

* De punten zijn als volgt te verdienen: 1 punt per uur gevolgde opleiding of deelname aan ledenevent (het aantal punten wordt bij elk event door BSAE zelf vermeld en ook door BSAE bijgehouden); 2 punten per uur gegeven les; 1 punt per A4-bijdrage in het magazine.

Uiteraard komen niet enkel opleidingen van BSAE zelf in aanmerking voor het CAP-programma. Organisatoren die hun opleiding willen laten meetellen binnen CAP nemen hiervoor contact op met het BSAE-secretariaat (josefien@bsae.be).

Kijk hieronder ook het Charter van de verenigingsprofessional in.

Voel je je eerder een professional in een vereniging, dan wel een verenigingsprofessional (VP, m/v), in beide gevallen heb je een uitdagende taak en nog uitdagender rol te vervullen binnen jouw organisatie.

  1. De VP is een professional. Hij heeft een scherpe visie, is integer en hanteert standaarden en inzichten eigen aan de sector. Hij beschikt zowel over vakdomeinspecifieke (bv. communicatie, boekhouding, lobby) als sectorkennis, en heeft ook aandacht voor de brede, multidisciplinaire basis inzake verenigingsmanagement die een verenigingsprofessional nodig heeft.
  2. De VP is zich bewust dat levenslang leren noodzakelijk is. Hij zorgt er dan ook voor om te gepasten tijde vorming en opleiding te volgen. Hij beweegt zich flexibel in zijn job en rol en past zich makkelijk aan. De weerbaarheid en wendbaarheid die van de organisatie vereist worden, zijn hem niet vreemd.
  3. De VP zet prioritair in op het organiseren van collectieve acties waarbij zoveel mogelijk leden bereikt kunnen worden, complementair met meer gepersonaliseerde diensten die samen de collectieve ambitie van de organisatie dienen. Hierbij staan de behoeften van de leden centraal, gedetecteerd via bottom-up werken vanuit de leden, in combinatie met helikopterzicht van de VP op de sector en relevant onderzoek.
  4. De VP gaat verder dan het samenbrengen van leden in een netwerk. Hij werkt aan een echt community-gevoel waarbij zingeving boven een leuke ervaring en het thuishoren boven het connecteren primeert. Hij is bezig met het faciliteren van bijeenkomsten van leden, en zorgt er ook voor dat die leden het gevoel hebben ‘empowered’ te zijn. Hij beschikt hiervoor over de nodige ‘soft skills’ en emotionele intelligentie en treedt in die hoedanigheid op als een ‘verbindingsprofessional’.
  5. De VP onderhoudt een uitgebalanceerde relatie met de bestuurders. Hij houdt rekening met de bezorgdheden en uitdagingen van de bestuurders, en koppelt die ook vanuit het gedachtengoed van een ‘geoliede tandem’ aan de noodzaak om de organisatie georganiseerd te krijgen.
  6. De VP is niet enkel output gedreven (m.a.w. efficiënt de dingen goed doen) maar ook resultaatgericht en outcome gedreven (m.a.w. effectief de goede dingen doen). Hij wil dan ook een wezenlijk verschil maken en impact hebben, beseffende dat dit noodzakelijk is om de collectieve ambitie van de leden mee te helpen realiseren. Hij beschikt hiervoor over de nodige ondernemers- en leadershipsskills als maatschappelijke verantwoorde professional. De VP speelt een verbindende rol tussen zijn sector, de maatschappij en de politiek vanuit een eigentijdse kijk op democratie.
  7. De VP is een toekomstwerker. Hij is te allen tijde alert voor gebeurtenissen en trends die een impact kunnen hebben op de leden. Hij geeft zo proactief en op een positieve en constructieve manier vorm aan de toekomst van de leden.
  8. De VP besteedt de nodige aandacht aan het reflecteren over zijn handelen en rol binnen de organisatie. Hij houdt zich niet enkel met de alledaagse operationele zaken bezig, maar draagt actief bij tot de ontwikkeling van zowel zichzelf, de organisatie als de omgeving waarbinnen de organisatie actief is. En doet dit in relatie met collega verenigingsprofessionals.
  9. De VP vindt het bovendien belangrijk actief deel uit te maken van zijn beroepsgroep (bv. via het lidmaatschap bij BSAE). Op de eerste plaats om bij te leren en zich te kunnen spiegelen aan collega’s, maar ook om zo vanuit professionele trots en eer mee te helpen het beroep/de professie als dusdanig verder vorm te geven.
  10. De VP handelt ethisch, integer en neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op. Hij draagt duurzaam ondernemen en duurzaamheid hoog in het vaandel, en is tegelijk aanspreekbaar voor zijn gestelde daden.

*   *   *

Aanvullingen of bedenkingen zijn meer dan welkom via info@bsae.be 

Dit charter werd initieel opgemaakt ism het bestuur van BSAE (maart 2019, revisie oktober 2020).

(v2. 10/2020)