Kalender

 1. centjes.jpg
  09 februari 2021

  Financiering van ledenorganisaties (E-Masterclass)

  Het is ongetwijfeld de meest voorkomende vraag: hoe financieren we de werking van de ledenorganisatie? Volstaat het om enkel lidgeld te innen of zetten we in op diensten op maat voor de leden om de kas te spijzen? En hoe gaan we om met subsidies, sponsoring en alternatieve financieringsvormen? Maar vooral hoe past die aanpak binnen het geheel van de organisatie-strategie en wat is de rol van de betrokken verenigingsprofessionals?

 2. speaker_belangenbehartiging.jpg
  25 februari 2021

  Belangenbehartiging (E-Masterclass)

  Op het gepaste moment het dossier dat een absolute prioriteit is voor je achterban in de politieke schijnwerpers plaatsen, en in samenwerking met de juiste stakeholders het politiek beleid en publiek debat hierover vormgeven. Dat is de essentie van lobby of belangenvertegenwoordiging.

 3. tandem.jpg
  18 maart 2021

  Bestuurder: lust of last voor de verenigingsprofessional? (E-Masterclass)

  Als verenigingsprofessional kom je direct of indirect in contact met het bestuur. In theorie vormt het bestuur een goed geoliede tandem met het team van professionals waarbij iedereen duidelijk afgelijnde taken heeft. In de praktijk zie je dat er soms wel andere spanningsvelden ontstaan.

   

 4. LinkedIn voor ledenorganisaties.jpg
  22 maart 2021

  LinkedIn voor ledenorganisaties (E-Workshop)

  LinkedIn is véél meer dan een rekruteringskanaal. Het is hét netwerkkanaal bij uitstek om jouw organisatie én jezelf online te profileren.

 5. mail.jpg
  23 maart 2021

  Digitale nieuwsbrieven voor ledenorganisaties (E-Workshop)

  Een digitale nieuwsbrief is ook voor ledenorganisaties onmisbaar in de communicatiestrategie om een duurzame band op te bouwen met je doelpubliek. Maar hoe zorg je ervoor dat je mails gelezen worden?

 6. toekomst.jpg
  22 april 2021

  “Hoe ziet onze ledenvereniging er morgen uit?” (E-Masterclass)

  Veel ledenorganisaties worden geconfronteerd met uitdagingen op het vlak van het lidmaatschap en de daarbij horende ledenvoordelen, de vraag naar meer op maat diensten, de betrokkenheid van leden en vrijwilligers in de werking, enz. Dit heeft uiteraard ook repercussies op het ‘business-model’ van de organisatie.

   

 7. centjes.jpg
  29 april 2021

  Financiering van ledenorganisaties (E-Masterclass)

  Het is ongetwijfeld de meest voorkomende vraag: hoe financieren we de werking van de ledenorganisatie? Volstaat het om enkel lidgeld te innen of zetten we in op diensten op maat voor de leden om de kas te spijzen? En hoe gaan we om met subsidies, sponsoring en alternatieve financieringsvormen? Maar vooral hoe past die aanpak binnen het geheel van de organisatie-strategie en wat is de rol van de betrokken verenigingsprofessionals?

 8. faciliteren meetings.jpg
  06 mei 2021

  Faciliteren voor verenigingsprofessionals (E-Workshop)

  Als verenigingsprofessional moet je vaak vergaderingen faciliteren (interne meetings, bestuursvergaderingen, werkgroepen, taskforces, …).Hoe kan je die zo vlot mogelijk laten verlopen en welke werkvormen kan je hanteren?

   

 9. communitybuilding.JPG
  11 mei 2021

  Communitybuilding (E-Masterclass)

  Hoe verzoenen we de ‘What’s in it for me?’-vraag van het lid met het collectieve belang dat de organisatie nastreeft? Het antwoord zit hem in de manier waarop we de leden binden en verbinden, niet enkel aan de organisatie, maar ook aan mekaar en aan de buitenwereld. Hoe je dat doet is de kern van deze interactieve online inspiratiesessie!

 10. interne communicatie.jpg
  27 mei 2021

  'Interne communicatie': binnen teams van verenigingsprofessionals (E-Workshop)

  Tijdens deze E-workshop spelen we in op concrete issues eigen aan een team van professionals in een ledenvereniging, zoals kenniswerkers, de relatie tussen inhoudelijke medewerkers (experten/staf) en event- of communicatiemedewerkers, de relatie secretariaat en dienstverlening, ...