Nieuws & inzichten

Hier vind je een selectie van nieuws en inzichten die we via de wekelijkse Newsalert bezorgen aan meer dan 3500 verenigingsprofessionals en geïnteresseerden. Leden ontvangen exclusieve informatie via BSAE Community, de maandelijkse digitale newsletter en de printed editie (bewaarexemplaar met longreads, inzichten…). Als niet-lid kan je je hier aanmelden om de Newsalert te ontvangen

Non-profit technologiebarometer: de resultaten

Non profit technologiebarometer 2024.png29-04-2024 Om een grondig inzicht te krijgen in de stand van zaken van digitale transformatie binnen non-profitorganisaties, deden AP Hogeschool en Enter Digital een uitgebreide online enquête, gericht verspreid naar non-profitorganisaties in Vlaanderen. Nu communiceren ze hun resultaten, inzichten en adviezen in een onderzoeksrapport. Lees verder

Nationaal Verenigingsonderzoek Nederland: positie, leden, bestuur, samenwerkingen, digitalisering en succesfactoren

16-04-2024 Meer dan de helft van alle verenigingen die hebben deelgenomen geeft aan een stevige en stabiele vereniging te zijn. Ruim 20% van de branche- en beroepsverenigingen zegt sterk te ontwikkelen en te groeien in betekenis. Voor consumentenverenigingen is dat in bijna 10% van de verenigingen het geval. Ruim 10% van de vrijwilligersverenigingen geeft aan sterk te ontwikkelen en te groeien in betekenis. Lees verder

39 verenigingen en organisaties lanceren De Verenigingspil - een nieuw middel tegen eenzaamheid

Verenigingspil.png08-03-2024 Op vrijdag 8 maart 2024 lanceren Neos vzw en 38 mede-initiatiefnemers (Liantis, Domus Medica, HABO vzw, Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP), Vlaams Apothekers Netwerk (VAN), UilenSpiegel, Okra, Landelijke Gilden, Ferm, Amnesty International Vlaanderen, UNIZO, Markant/Vrouwennet, S-Plus, Vl@s, Cultuurvuur, ZukZuk.org, ConTempo, Dito, Vlaamse Ouderenraad, Rebelle, Samana, Grootouders voor het Klimaat, Groen Plus, AXXON, Similes, Cavaria, Cultuurlab Vlaanderen, Pasar, Cavaria, Velt, AIF+, FMV, Vvvuur, Bond zonder Naam, Give a Day, BSAE, Adviesbureau Van Eynde en In4Care) De Verenigingspil in het ICC te Gent. Lees verder

Het Verenigingsloket is gelanceerd

Het Verenigingsloket.png01-02-2024 Op 30 januari 2024 ging een eerste versie van het Verenigingsloket online. Het Verenigingsloket wil als digitaal platform de dienstverlening aan verenigingen toegankelijker maken en vereenvoudigen. Lees verder

Regulitis.be: aanklacht tegen alle onaangepaste regelgeving voor verenigingen

20-12-2023 Verenigingen kampen al decennia met tal van onaangepaste regels. De site regulitis.be biedt oplossingen en sensibiliseert politiek en administratie om er eindelijk werk van te maken. In samenspraak met de Verenigde Verenigingen werkte de Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse Sportfederatie en De Federatie in 2023 aan een actualisering van alle ‘onaangepaste regelgeving’ waar organisaties in hun sectoren mee te maken krijgen. Deze regels gelden veelal voor alle vzw’s waardoor deze dossiers ook herkenbaar zijn voor alle andere verenigingssectoren in Vlaanderen. Lees verder

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk publiceert Memorandum

memorandum HRV.png16-11-2023 Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk werkte samen met de andere leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers aan hun memorandum.

Minstens 8 % van de Belgen engageert zich als vrijwilliger. Al deze mensen willen graag iets doen voor anderen of voor de samenleving, zonder te verwachten dat ze daarvoor betaald krijgen. Ondanks het feit dat vrijwilligerswerk onbetaald is, zijn mensen - jong en oud, met verschillende niveaus van opleiding en kwalificaties - bereid zich in te zetten voor taken waar anderen beter van worden. Lees verder

VZW's moeten hun statuten zo snel mogelijk digitaal kunnen neerleggen

13-11-2023 “De nieuwe minister van Justitie moet de juiste prioriteiten kiezen en ervoor zorgen dat VZW’s hun statuten zo snel mogelijk digitaal kunnen neerleggen.” Dat zegt VZW-expert Steven Matheï die verwijst naar de recente lancering van JustAct. “Onlangs lanceerde de voormalige minister van Justitie Vincent Van Quickenborne JustAct van just-on-web voor het digitaal oprichten van een VZW. Maar dat is enkel de herlancering van iets wat al meer dan 10 jaar mogelijk was. Het wordt tijd dat urgente digitaliseringsprocessen worden aangepakt, zoals het digitaal neerleggen van de statuten.” Lees verder

VZW-portefeuille: oproep vanuit sectororganisaties.

16-10-2023 Niet enkel bij de leden van BSAE leeft het idee dat het nuttig zou zijn mochten verenigingsprofessionals gebruik kunnen maken van een mechanisme dat vergelijkbaar is met de kmo-portefeuille voor het volgen van opleidingen. In het memorandum 2023 van oKo (overleg Kunstenorganisaties), de sectorfederatie voor de professionele kunsten, wordt hiervoor ook een oproep gedaan waar het gaat over sectorspecifieke kennisopbouw en opleidingen. Lees verder

Tot 9 november tijd voor de Venture Philantropy oproep van het Fonds Impact Together by BNP Paribas Fortis

21-09-2023 De Venture Philantropy oproep van het Fonds Impact Together by BNP Paribas Fortis is open tot 9 november. Lees verder

Ovam maakte een GROENEVENT-SCAN

GROENEVENTSCAN.be.jpg04-09-2023 Met de GroeneVent-scan van Ovam kan je de ecologische voetafdruk van je evenement berekenen (en ook meedingen naar de prijs van het groenste evenement). Lees verder

Hoe betrek en behoud je vrijwilligers bij jouw vereniging? - Gratis whitepaper De Nederlandse Associatie

24-08-2023 David Wijnperle, mede-auteur van het boek Routeplanner van Verenigen heeft expertise op het gebied van vrijwilligersmanagement. Hij leert verenigingen om te kijken vanuit de betrokkenheid van leden en vrijwilligers. In samenwerking met het DNA Kenniscentrum is er een gratis whitepaper ontwikkeld over vrijwilligersmanagement. Hierin gaat David dieper in op de vraag; hoe betrek en behoud je vrijwilligers bij jouw vereniging? Lees verder

Sinds 1 augustus is er een centraal register voor bestuursverboden

10-08-2023 Sinds 1 augustus worden gegevens van personen aan wie een bestuursverbod is opgelegd geregistreerd, bewaard en gewijzigd in het centraal register van bestuursverboden. Overheidsdiensten en derden kunnen via dit register nagaan of er een bestuursverbod is voor bestuurders, zaakvoerders, commissarissen, dagelijks bestuurders, leden van een directiecomité, directieraad of raad van toezicht of vereffenaars van een rechtspersoon, de vertegenwoordigers voor de werkzaamheden van een bijkantoor of de kandidaten voor de benoeming. Dus ze kunnen nagaan of het voor bovenvermelde personen al dan niet verboden is om dergelijke functies uit te voeren. Lees verder

Helft inwoners Vlaanderen is actief lid van minstens 1 vereniging

13-07-2023 Ongeveer de helft van de volwassen inwoners van het Vlaamse Gewest gaf in het najaar van 2022 aan actief lid te zijn van minstens 1 vereniging (51%). Het gaat om personen die lid zijn van een vereniging en minstens af en toe deelnemen aan de activiteiten van die vereniging. Het actief lidmaatschap lag in 2022 op hetzelfde niveau als in 2021. Dat blijkt uit een bevraging van Statistiek Vlaanderen. Lees verder

ESAE en Mavence brachten de resultaten uit van de Association Leadership Survey 2023

association leadership report ESAE.png26-06-2023 Deze eerste gezamenlijke ESAE-Mavence-enquête gaat dieper in op leiderschapsstructuren in verenigingen met als doel een beter inzicht te krijgen in de ontwikkelingstrends aan de top van verenigingen en beroepsorganisaties - vanuit het perspectief van diversiteit in talent, verloning en extralegale voordelen,
meest gewaardeerde leiderschapsvaardigheden en specifieke carrièremogelijkheden voor een breed scala aan topfunctionarissen in professionele
beroepsverenigingen, handels- en brancheverenigingen en -federaties. Lees verder

ESAE krijgt videoboodschap van voorzitter Europees Parlement over onmisbare rol Europese verenigingen

19-06-2023 ESAE, de European Society of Association Executives, had de eer om een speciale videogroet te ontvangen van niemand minder dan Roberta Metsola, de voorzitter van het Europees Parlement. Lees verder

CEDAP publiceert sleutelcijfers over beroepsverenigingen in 2022 uit Frankrijk

12-06-2023 Cedap, het netwerk van directeurs van beroepsverenigingen in Frankrijk, voerde samen met onderzoeksbureau Xerfi, onderzoek naar het reilen en zeilen van beroepsverenigingen in Frankrijk. Enkele kerncijfers maken ze bekend in een video voor het grote publiek. De volledige studie is in te kijken door hun leden. Lees verder

Tips voor efficiënte en creatievere vergaderingen

30-05-2023 Op 9 mei gaf Ellen Cornelis, freelance trainer met jaren ervaring in de profit en non-profit sector binnen HR en communicatie, een sessie rond efficiënt en creatief vergaderen aan een tiental verenigingsprofessionals. Twee hoofdwetten over vergaderen zijn voor Ellen: 1. Vergader niet voor als het ook via mail kan. 2. Maak vergaderingen zinvol, zorg dat er steeds een doel is! Lees verder

Een fractievisie op verenigen door CDA in Nederland

26-04-2023 Vrijdag 21 april publiceerde Inge van Dijk, lid van de CDA-fractie van de Tweede Kamer in Nederland een fractievisie op verenigen. Ook in Nederland merkt men dat verenigen onder druk staat door taken en regels die zich opstapelen. Bovendien zijn er steeds minder vrijwilligers. Daarom vindt CDA het tijd voor verenigingsbeleid. Lees verder

Slechts 19% van vzw's heeft statuten al aangepast

12-04-2023 Steven Matheï, VZW-expert en cd&v-politicus, roept op om VZW's meer tijd te geven om hun statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Hij vreest dat vele kleine vzw's de deadline van 1 januari 2024 niet halen. "Uit een steekproef blijkt dat slechts 19% van de VZW’s de statuten heeft aangepast. Vooral kleine VZW’s die gerund worden door vrijwilligers hebben extra tijd nodig. Ik roep de minister op om de deadline te verplaatsen naar 1 januari 2025,” aldus Matheï. Lees verder

Besturen is meer dan rijden

27-03-2023 Als het over governance in ledenorganisaties gaat wordt doorgaans meer in termen van problemen dan oplossingen gesproken. Hoewel het bestuursorgaan, zoals de nieuwe vzw-wetgeving de raad van bestuur voortaan noemt, meer dan voorheen een collectief orgaan is, blijft het voor veel verenigingsprofessionals een uitdaging om met die bestuurders om te gaan. Het lijken soms wel twee werelden die ver uit mekaar liggen, terwijl de combinatie alles in zich heeft om een goed geoliede tandem te vormen.

artikel door Marc Mestdagh, verenigingsexpert Lees verder

Besturen doe je niet alleen

27-02-2023 Volgens een onderzoek door Statistiek Vlaanderen is 1 op de 10 Belgen bestuurder in een vereniging (vzw).* Dat betekent heel veel uren vrijwillige inzet om de organisatie draaiende te houden. De vraag is alleen: hoe zorg je dat er zo weinig mogelijk energielekkage is? En hoe zit het met de verhouding tussen de inspanning van de individuele bestuurder en het bestuursorgaan als groep, wat door de nieuwe vzw-wetgeving WVV ook duidelijk opgelegd werd via de notie van ‘collegiaal orgaan’? Lees verder

In Nederland kwam het Nationaal Voorzittersonderzoek 2022 uit

23-01-2023 De studie zoomt in op de kracht van de voorzitter in turbulente tijden. Dit jaar (2022) staat de voorzitter in tijden van crises centraal. Lees verder

Nederlands Nationaal Verenigingsonderzoek - Verenigingen als bindende factor in onzekere tijden

23-01-2023 4500 verenigingen namen deel aan de derde editie van het Nationaal Verenigings Onderzoek bij onze noorderburen. Verenigingen blijven een plek om samen te komen, samen te bouwen en samen ergens voor te staan, geeft Cécile Veldman, directeur De Nederlandse Associatie, aan. Doordat er nu drie onderzoeken gedaan zijn, is het mogelijk trends te signaleren en vergelijkingen over jaren te maken. Lees verder

Nieuwe Barometer van de Verenigingen 2022 geeft overzicht van financiële gezondheid verenigingsleven.

19-01-2023 De nieuwe Barometer van de Verenigingen 2022, een initiatief van de Koning Boudewijnstichting, geeft een overzicht van de financiële gezondheid van het verenigingsleven en trekt een vergelijking met de vorige edities. In de afgelopen twaalf maanden zag 40% van de verenigingen hun financiële situatie achteruitgaan. Dat is minder slecht dan in 2020 toen 49% van de verenigingen hun financiën zagen achteruitgaan, maar nog ver van de 19% in 2018. Lees verder

Een stem voor de volledige eventsector - door Event Confederation

15-12-2022 Stijn Snaet is 2,5 jaar aan het werk als verenigingsprofessional voor de Event Confederation na een carrière van meer dan 20 jaar in verschillende functies binnen de eventsector. Tijdens covid werd duidelijk dat de eventsector één overkoepelende stem nodig heeft. Stijn geeft met de confederatie die stem aan de sector. Lees verder

Vanaf 2024/2025 vereenvoudigde aangifte personenbelasting voor heel wat vzw's

08-12-2022 De aangifte van de rechtspersonenbelasting wordt voor heel wat VZW's eenvoudiger! Dat laat Steven Matheï, advocaat en vzw-expert, weten op zijn LinkedIn-pagina. Lees verder

BSAE partner Procurios: Zo beantwoord je als vereniging de ledenvraag: ‘What’s in it for me?’

15-11-2022 Jongere leden willen weten wat ze aan een lidmaatschap hebben, want anders zijn ze snel vertrokken. Hoe beantwoord je die vraag op een goede manier? Lees verder

The Association Professional - gratis download van het boek in het Engels beschikbaar

07-11-2022 Het boek 'De Verenigingsprofessional' is geschreven door en voor mensen die werken binnen een vereniging. De context voor verenigingen en de rol van leden verandert. Co-creatie is een sleutelwoord, met direct betrokken leden. Hoe speel je daarop in? Het boek, dat in 2019 gelanceerd werd, is nu naar het Engels vertaald en gratis te downloaden. Lees verder

BSAE Partner Dropsolid geeft antwoord op de 11 meest gestelde vragen over de stop van Google Universal Analytics

31-10-2022 Google Analytics wordt door velen gezien als dé tool om website trafiek en data te analyseren. Momenteel lopen er twee versies, Google Universal Analytics en de nieuwe versie Google Analytics 4. Google kondigde begin 2022 aan dat deze voorloper in juli 2023 op zijn einde loopt en dus niet meer gebruikt kan worden. Lees verder

Corona als gamechanger en accelerator voor de huisartsenkring

25-10-2022 Alice Traen is sinds 2018 in dienst bij HABO vzw, de Huisartsenkring van Brugge en Omgeving. Ze is er huisartsenkringcoördinator en haar rol is samen met de organisatie gestaag gegroeid, niet in het minst door de coronapandemie. Als enige werknemer nam ze alle taken van ledenadministratie, communicatie, organisatie van activiteiten, … op zich. Sinds COVID kreeg ze een collega ter versterking en kwam er ook meer focus op belangenbehartiging en projectadministratie bij. Lees verder

Trek de aandacht van je leden en wees to the point

26-09-2022 Joëlle Germain is bijna 4 jaar aan de slag als secretaris-generaal van Sigma Federation. Ervoor bekleedde ze gedurende 25 jaar verschillende functies rond learning and dealer development bij een invoerder van talrijke automerken. De uitzonderlijke autonomie in de job sprak haar aan, al mist ze soms een gesprekspartner om bij af te toetsen. Lees verder

Website als uithangbord voor je ledenorganisatie

24-06-2022 De website van je organisatie, het is dikwijls de eerste kennismaking met je organisatie. Een niet te onderschatten onderdeel van je werking dus. Hoe zorg je ervoor dat die je doelpubliek aanspreekt en dat je de lezer geboeid houdt? Dat was de focus van de workshop ‘Webschrijven en digitale nieuwsbrieven voor ledenorganisaties’ op 31 mei, gegeven door experte Delphine Van Belleghem (social media freelancer en communicatietrainer). Lees verder

Issue prioritering voor belangenvertegenwoordiging van ledenorganisaties

24-06-2022 Op 9 juni gaf Bert Fraussen, assistent-professor aan Universiteit Leiden, een masterclass belangenbehartiging voor BSAE, in het goede gezelschap van gastspreker Levi Nietvelt, business manager bij Beltug, de Belgische vereniging van IT-beslissers. Een belangrijk punt tijdens de sessie is hoe beslis je waarop je gaat focussen in je belangenbehartiging en in hoeverre worden leden in die keuze betrokken? Lees verder

BSAE Expeditie Ondernemerschap

30-05-2022 Op 19 mei vond de kick-off plaats van een nieuw initiatief van BSAE, nl. een lerend netwerk van directeurs binnen ledenorganisaties die samen op Expeditie gaan rond Ondernemerschap. Uit de ... Lees verder

Re-story engageert coöperant communityleden voor een nieuw toekomstverhaal

30-05-2022 “Het kan wél anders!”, dat staat te lezen op de pin die Elke Leyman, CEO van Re-story, op haar jeansjasje hangen heeft. Dat is meteen ook de basisgedachte waarrond zijzelf, haar man Mischa ... Lees verder

“Wendbare, innovatieve verenigingen zijn de peper en het zout van het verenigingsleven”

05-05-2022 Tom Van de Velde staat sinds september 2020 aan het roer van Dijk92, het regionaal cultuur-en erfgoedplatform van 9 Oost-Vlaamse Gemeenten, en is sinds enkele jaren actief BSAE-lid. Tom bouwt aan ... Lees verder

NACEBEL en ledenorganisaties – een moeilijk huwelijk

03-05-2022 Om de sectorfoto van ledenorganisaties scherper te stellen moeten we verder kijken dan het statuut van vzw. Een analyse van de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) levert alvast de volgende ... Lees verder

VZW-portefeuille - financiële tegemoetkoming voor opleidingen voor verenigingsprofessionals

02-05-2022 Bedrijven kunnen beroep doen op de KMO-portefeuille om een tegemoetkoming tot 30% te krijgen voor de opleidingen van hun werknemers. Is een mechanisme voor opleidingen van verenigingsprofessionals, naar analogie met de kmo-portefeuille voor bedrijven, haalbaar? Lees verder

Niet elke vzw is een ledenorganisatie!

11-04-2022 Wat onderscheidt een ledenorganisatie van andere vzw’s (bv. social profit organisatie, charity, ziekenhuis of school met vzw-statuut)? In principe zou je verwachten dat de leden van de vzw als primaire stakeholder het hart van de vereniging uitmaken via de algemene vergadering. In de praktijk zie je dat er veel organisaties zijn die het minder moeten hebben van de leden en zich beperken tot het bestuursorgaan en een kleine algemene vergadering (vroeger bestuur +1; binnen de nieuwe vzw-wetgeving WVV hoeft dit zelfs niet meer). Lees verder

De grootste valkuil bij het opzetten van verdienactiviteiten: missiedrift

05-04-2022 Kan je als non-profitorganisatie ondernemend zijn? Absoluut, maar let er bij het opzetten van verdienactiviteiten voor je ledenorganisatie op dat de focus niet te veel op de inkomsten komt te ... Lees verder

Het verenigingsleven ontzorgen: de ambitie van het digitale Verenigingsloket - denk jij mee?

24-03-2022 Het verenigingsleven ondersteunen door administratieve overlast te beperken, versnippering van informatie tegen te gaan, aanvragen te vereenvoudigen … Dit zijn slechts enkele ambities die de Vlaamse overheid met het digitale Verenigingsloket wil realiseren. In de afgelopen periode is samen met een aantal partners hard gewerkt om dit concept vorm te geven. De Vlaamse overheid wil lokale besturen en het verenigingsleven, maar natuurlijk ook professionele medewerkers van verenigingen, actief betrekken bij het ontwikkelingsproces. Daarom vraagt ze nu onze input. Bepaal zelf mee hoe dit digitaal platform ons leven administratief kan vereenvoudigen via denkmee-verenigingsloket.be! Lees verder

Onze stand van zaken, maar ook de stem van onze leden willen we horen!

24-03-2022 Voor 2022 hebben we naast de opleidingen en ledenexpedities ook enkele uitdagingen geformuleerd die de rol en de werkomstandigheden van de verenigingsprofessional ten goede moeten komen. Zie het ... Lees verder

BSAE Ledenvraag: Bestaat er een 'code of conduct' of een nota grensoverschrijdend gedrag en procedures voor leden(organisaties)?

14-03-2022 Antwoord BSAE-partner Liantis: "Het afsprakenkader dat wordt gehanteerd tussen werkgever en werknemers kan ook dienen voor de (bestuurs)leden. Alleen is er bij de werkgever-werknemer relatie een ... Lees verder

De uitdaging: het aantal tewerkgestelde professionals in ledenorganisaties?

09-03-2022 Het landschap van verenigingen in België is niet alleen heel groot (+125.000 vzw’s), er is ook een grote variëteit aan organisaties. Het statuut van vzw veronderstelt dan wel dat er “leden” zijn ... Lees verder

BSAE wordt in 2022 ondersteund door 7 kwalitatieve partners

28-02-2022 Om het ambitieuze actieplan van BSAE voor 2022 – “De verenigingsprofessional als vliegwiel voor verandering” te realiseren krijgt BSAE opnieuw extra ondersteuning van 7 gespecialiseerde partners. ... Lees verder

Meer interactie en nieuwe actieve leden sinds corona

23-02-2022 [BSAE-ledeninterview] Jurgen Plyson is verenigingsmanager voor EBSA, the European Biosafety Association, en bestuurslid bij BSAE. De Europese ledenorganisatie voor bioveiligheidsprofessionals evolueerde tijdens de Covid-19 pandemie van een vereniging die vooral leefde rond het jaarlijkse meerdaagse congres naar een organisatie die het jaar door kennis deelt via een online community, digitale opleidingen en regelmatige online updates voor de leden. Lees verder

Digitale ambitie vs digitale maturiteit

21-02-2022 Belly & Brain uit Brussel bracht een interessant onderzoek uit  over de digitale ambities en maturiteit van Europese/internationale verenigingen. Deze kan ook inspirerend zijn voor Belgische ... Lees verder

BSAE Kick-off 2022 - aan inspiratie geen gebrek

21-02-2022 Naast een toelichting bij het actieplan 2022 ‘De verenigingsprofessional als vliegwiel voor verandering’ (zie www.bsae.be/actieplan) waren er twee inspirerende keynotes. Elk met een eigen verhaal,... Lees verder

Nieuwe leiders zijn orkestleiders die de kunst verstaan anderen de eerste viool te laten spelen

09-02-2022 “De nieuwe leiders leiden samen met geëngageerde medewerkers hun organisatie vanuit de gezamenlijke ambitie om maatschappelijke meerwaarde te creëren.” Dat is de conclusie van het nieuwste boek ... Lees verder

Achterstand bij Belgisch Staatsblad plaagt VZW's

08-02-2022 Steven Matheï, advocaat gespecialiseerd in verenigings- en fiscaal recht en verbonden aan de Universiteit Hasselt, klaagt de achterstand bij het Belgisch Staatsblad voor vzw's aan. Lees verder

BSAE Verenigingswerk is mensenwerk

24-01-2022 In 2021 kwamen 10 experten° uit ledenorganisaties tweemaal samen om te debatteren over het concept van de verenigingsprofessional. Aan de hand van enkele stellingen werd een open dialoog aangegaan... Lees verder

VZW verzekerd - verzekeringsuitdagingen voor ledenorganisaties uitgelicht

24-01-2022 Vorige week hadden we de eerste activiteit van BSAE. Meer dan 20 verenigingsprofessionals volgden online de toelichting van Marleen Van Moer van Liantis over alle mogelijke verzekeringsuitdagingen... Lees verder

Actieplan BSAE 2022: De verenigingsprofessional – vliegwiel voor verandering

20-01-2022 In 2022 zetten we de BSAE Academy verder, hopelijk ook opnieuw op locatie. De vraag naar meer uitwisseling onder mekaar in een vertrouwelijke omgeving is groot. Daar horen ook zeker langer lopende... Lees verder

D2L, Desire 2 Learn, verandert look

17-01-2022 New Look. Same Mission. D2L began with a mission to transform the way the world learns. More than 20 years later, their people and learning technology support millions of learners around the ... Lees verder

Leestip voor 2022: 130 artikels (300 pagina's) verenigingsmanagement

05-01-2022 Als verenigingsmanagementbureau gelooft 2Mpact er heel sterk in dat er nog heel wat kennis en ervaringen te delen is onder al wie in ledenorganisaties aan de slag is. De ondersteuning van BSAE als partner is dan ook heel evident. Lees verder

Kennis over verbindend communiceren versterkt jezelf en je team

21-12-2021 Jessica Jacobs is sinds 2018 coördinator bij de VVBAD, de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie. Ze stuurt een team aan, dat ze na een herorganisatie in 2018, gecoacht heeft in een groeiproces om samen de visie van de vereniging waar te maken. Lees verder

Nieuws uit de BSAE bestuurskamer

20-12-2021 Eerder deze maand maakte het bestuursorgaan van BSAE een evaluatie over het afgelopen jaar en het actieplan 2022. In 2021 bereikten we, ondanks Covid, heel wat professionals in ledenorganisaties ... Lees verder

Barometer Franse vereniging van directeurs van beroepsorganisaties 2021

20-12-2021 Cedap, le réseau des dirigeants d'associations professionelles, de Franse vereniging van directeurs van beroepsorganisaties bracht haar jaarlijkse barometer van de beroepsverenigingen in 2021 uit. Lees verder

Partnernieuws Procurios - Drie punten om op te letten bij het kiezen van een CRM voor ledenorganisaties

30-11-2021 Wie een nieuw CRM zoekt heeft ruim de keuze, maar hoe weet je of een CRM bij je ledenorganisatie past? Lees verder

De kracht van een korte beslissingslijn

24-11-2021 Jo Kusseneers is directeur marketing en beweging bij Bouwunie, de sectororganisatie voor alle zelfstandigen en KMO-bedrijven in de bouwsector. Jo geeft aan dat de kracht van hun organisatie ligt ... Lees verder

Highlights Nationaal Verenigings Onderzoek Nederland 2021

23-11-2021 DNA, De Nederlandse Associatie, en IVBB, Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen, hielden voor de tweede maal een Nationaal Verenigings Onderzoek. Verenigingen worstelen weliswaar met een aantal zaken, maar houden zich goed staande. De meeste verenigingen hebben een stabiel ledenaantal. Lees verder

Crisis in de ledenorganisatie – alles onder controle, of niet?

18-11-2021 Wat ik vooral onthoud uit het boek “Alles is onder controle en 9 andere mythes over organiseren in tijden van crisis”* is dat crisiscommunicatie niet iets is dat begint na de crisis, maar vooraf. Om die reden gaat het ook meer over de toekomst dan het verleden. En gelet op de permanente verandering die organisaties ondergaan, is het des te belangrijker om een sterke, proactieve aanpak uit te rollen. ‘Shit happens’, maar tegenwoordig blijkbaar meer en vlugger dan voorheen. Hierdoor hebben organisaties de reflex om zichzelf terug te plooien op wat zeker is, terwijl een crisis net veel opportuniteiten kan inhouden. Op voorwaarde weliswaar dat de organisatie een aanpak en cultuur heeft verworven om vlot te schakelen als een crisissituatie zich voordoet. “Crisis governance gaat dus niet over het rijden met de voet op de rem. Het gaat over harder kunnen rijden, omdat je weet dat je een rem hebt.” Lees verder

Je hebt ledenorganisaties en je hebt ledenorganisaties

08-11-2021 Afhankelijk van de rollen die de verschillende ‘actoren’ binnen een ledenorganisatie opnemen zie je ook een andere aanpak, naar structuur, maar ook en vooral naar cultuur van de werking. Als er al één actor soms stiefmoederlijk behandeld wordt, is het die van de professional in de vereniging. Laten we even de typologie van een ledenorganisatie koppelen aan de rol van die professional. Lees verder

Vlaams Verenigingsloket - denk jij mee?

25-10-2021 De Vlaamse overheid werkt aan een digitaal verenigingsloket om de dienstverlening van verschillende overheden aan verenigingen te verbeteren. Lees verder

Eudonet deelt in webinar hoe je makkelijk info en gegevens van leden kan verzamelen

20-10-2021 De webinar vond plaats op 6 mei 2021. En kan je via onderstaande link opnieuw bekijken. Het is een Franstalige webinar. Lees verder

Werkgeversfederatie: van noodzakelijk kwaad naar collectief van eensgezinden

19-10-2021 Eva Verraes is directeur van HERW!N, het collectief van sociale circulaire ondernemers. HERW!N ontstond in 2019 als fusie tussen SST (Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling) en Komosie (de koepel van milieuondernemers in sociale economie). Vanuit de overtuiging dat we naar een ander economisch model moeten evolueren om ongelijkheid, klimaatproblematiek, armoede, … te bestrijden behartigt zij dagelijks de belangen van sociaal-circulaire ondernemers, ondersteund door een team met al evenveel passie voor deze materie. Lees verder

Aandachtspunten voor belangenbehartiging door ledenorganisaties

14-10-2021 Op 7 oktober mochten we Bert Fraussen opnieuw verwelkomen om ons meer bij te brengen over belangenbehartiging vanuit ledenorganisaties. Zijn theoretische inzichten, als assistent-professor aan de Universiteit Leiden, werden mooi aangevuld met het verhaal uit de praktijk door Matthieu Marisse, verantwoordelijke voor de belangenbehartiging bij Voka Midden- en Zuid-West-Vlaanderen. Er werd ook voldoende ruimte gelaten voor het delen van ervaringen en vragen onder de deelnemende verenigingsprofessionals. Lees verder

Onderzoek over toegankelijkheid vrijwilligerswerk afgerond

13-10-2021 Het departement Cultuur van de Vlaamse Overheid presenteert een rapport over toegankelijk vrijwilligerswerk in Vlaanderen. Lees verder

Vives biedt postgraduaten Cultuurmanagement en Management in Social Profit aan vanaf oktober

20-09-2021 Vives biedt deze twee postgraduaten aan vanaf oktober. Specialisten uit het werkveld bieden je de nodige handvaten voor een hands-on aanpak. Het postgraduaat Cultuurmanagement start op 16 oktober. Het postgraduaat management in de social profit start op 28 oktober. Lees verder

Een sectorfederatie mag geen kantoor zijn ver weg van de realiteit van het werkveld

16-09-2021 Viviane Camphyn is sinds 1990 actief bij Nelectra, de beroepsfederatie voor al wie actief is in de elektrosector. Ze startte er als adviseur en is vandaag gedelegeerd bestuurder. Samen met haar kleine team probeert ze de vinger aan de pols te houden binnen de sector en stenen in de rivier te verleggen die de sector ten goede veranderen. Lees verder

Big data en ledenorganisaties: hoe haal je er het meeste uit?

13-09-2021 “Associations are good at collecting data, but they’re less adept at analyzing it or knowing what to do with the gold mine of information they have.” (1) Maar dat verandert gelukkig zienderogen. Steeds meer organisaties houden data op een gestructureerde manier bij waardoor ze er veel kennis en waarde kunnen uithalen om hun leden verder te engageren en aan zich te binden. Lees verder

Je hebt ledenorganisaties en je hebt ledenorganisaties

24-08-2021 Afhankelijk van de rollen die de verschillende ‘actoren’ binnen een ledenorganisatie opnemen zie je ook een andere aanpak, naar structuur, maar ook en vooral naar cultuur van de werking. Als er al één actor soms stiefmoederlijk behandeld wordt, is het die van de professional in de vereniging. Laten we even de typologie van een ledenorganisatie koppelen aan de rol van die professional. Lees verder

ICCA France Benelux Chapter Summit in Belgisch Limburg (6 en 7 september)

10-08-2021 In samenwerking met ICCA, de International Congress & Convention Association, organiseert VISITFLANDERS Convention Bureau de ICCA France Benelux Chapter Summit, en wel in Belgisch Limburg (Hasselt en Genk) op 6 en 7 september aanstaande. Lees verder

How can online surveys help associations deliver better customer service? - Blog by BSAE Partner Eudonet

07-07-2021 Each of your contacts whether they are an individual or an organisation, has their own needs. It can seem difficult sometimes to anticipate these needs and integrate them into your associations future planning. To be able to offer a complete, adapted and scalable service, you need to deepen your knowledge of your contacts needs. One of the easiest and most effective ways to do this is by using online surveys. Lees verder

ISB wordt Netwerk Lokaal Sportbeleid

30-06-2021 Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) zit in een nieuw jasje: nieuwe naam, nieuwe huisstijl en nieuwe website Lees verder

Gids 'How to develop a conference with legacy' door Toerisme Vlaanderen - VISITFLANDERS (i.s.m. BSAE)

24-06-2021 Toerisme Vlaanderen -VISIT FLANDERS publiceerde de gids 'How to develop a conference with legacy'. Hoe kan een congres een positieve impact hebben op lange termijn? VISITFLANDERS en BSAE hebben deze richtlijnen ontwikkeld met de hulp van een groep gedreven pioniers, op basis van pilots uit het werkveld. Lees verder

Travi deelt MVO-zo eindseminarie

21-06-2021 BSAE-lid Travi heeft midden juni het project MVO-zo afgerond, een lerend netwerk rond MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), met een interactief webinar. Lees verder

Plan V en nieuw bestuurslid Martin De Loose voorgesteld op Algemene Vergadering BSAE

15-06-2021 Op 10 juni hield BSAE opnieuw haar Algemene Vergadering online via ZOOM. De toekomstvisie voor 2021 werd voorgesteld en Martin De Loose, directeur van Neos vzw, werd door de Algemene Vergadering aanvaard als nieuw bestuurslid. Lees verder

Faciliteren van (leden)vergaderingen

26-05-2021 Als verenigingsprofessional moet je vaak vergaderingen faciliteren (interne meetings, bestuursvergaderingen, werkgroepen, taskforces, …). Hoe we die, als verenigingsprofessional, vlotter kunnen laten verlopen vertelde Tom Iterbeke van Tweetakt ons tijdens een BSAE e-workshop op 6 mei. Lees verder

“Zorg ervoor dat je digitalisering niet alleen papier vervangt, maar dat het ook je organisatie ondersteunt in de dagdagelijkse werking en dienstverlening.”

19-04-2021 Procurios is de nieuwste partner van BSAE. Het Procurios Platform biedt een online totaaloplossing bestemd voor verenigingen met alles op één centrale plek (ledenadministratie, communicatie, ... Lees verder

Eenheid rond het project: van CRM de oplossing maken voor alle medewerkers

19-04-2021 De Kamer van Koophandel en Industrie van Waals-Brabant (CCIBW) heeft als roeping haar leden ondersteunen bij de ontwikkeling van hun activiteiten, hun groei en duurzaamheid. Céline Squélart, ... Lees verder

“Corona heeft ons naar een hoger niveau getild en de meerwaarde van een beroepsorganisatie in de picture geplaatst.”

12-04-2021 BSAE-lid in de kijker – Peggy Verzele (Directeur Vlaams studie- en kenniscentrum Vastgoed en Wonen) Lees verder

Het lidmaatschap als financieringsmechanisme in België en Nederland

12-04-2021 DNA.nl, de Nederlandse zustervereniging van BSAE, organiseerde recent een ledensessie rond verdienmodellen. Marc Mestdagh mocht er namens BSAE een reflectie brengen vanuit de Belgische verenigingscontext. Uit onderzoek van het Nederlandse IVBB, instituut voor verenigingen, branches en beroepen, bleek dat meer dan 70% van de ledenorganisaties hun financiële middelen halen uit lidgelden. Dat ligt in lijn met wat we in België vaststellen. Lees verder

“Als professional binnen een ledenorganisatie werk je steeds op twee snelheden, en dat maakt het niet altijd makkelijk.”

15-03-2021 BSAE lid in de kijker - Nancy Vercammen (directeur ie-net) Nancy Vercammen is sinds eind 2014 algemeen directeur van ie-net, de ingenieursvereniging die het contactpunt vormt tussen ingenieurs, ... Lees verder

BSAE werkt aan het versterken van ALLE verenigingsprofessionals

15-03-2021 “We blijven niet stilzitten bij BSAE. We voelen een toenemende behoefte bij verenigingsprofessionals naar opleidingen en uitwisseling van kennis en ervaringen. Inmiddels bereiken we via ... Lees verder

Hoe pak je events aan als onderdeel van continu leren?

12-03-2021 Op 4 maart organiseerde BSAE-partner D2L i.s.m. BSAE een gratis webinar over ‘Wat je tijdens een event leert, blijft niet binnen dat event’. Danny van Kuijk, Senior Account Executive D2L, en Marc ... Lees verder

Impact van de nieuwe vzw-wetgeving

11-03-2021 We stellen een verdere ‘doorwerking’ vast van de nieuwe vzw-wetgeving (WVV). Er is een toenemend aantal vragen rond de bestuurdersaansprakelijkheid, het collegiale karakter van het bestuursorgaan,... Lees verder

Haal meer uit dat ene bericht op de website van je vereniging!

03-03-2021 Je leden kennen de weg naar de informatie die je op de website deelt, maar meestal vinden ze die informatie pas te laat terug. Een lid, laat staan een potentieel lid, komt niet dagelijks of ... Lees verder

Naar de essentie van belangenvertegenwoordiging

02-03-2021 Op 25 februari namen 15 verenigingsprofessionals deel aan de BSAE E-masterclass Belangenbehartiging, door lesgever Bert Fraussen, assistent-professor aan de Universiteit van Leiden. Een ... Lees verder

Gratis webinar 'Wat je tijdens een event leert, blijft niet binnen dat event' op 4 maart!

23-02-2021 BSAE-partner D2L organiseert in samenwerking met BSAE een gratis webinar op 4 maart tussen 14u en 15u over hoe je een event laat leven voor, tijdens en na het eigenlijke gebeuren. Lees verder

Heb jij een idee, inzicht, case ... over (een aspect van) de job als verenigingsprofessional?

22-02-2021 In 2021 neemt de BSAE content een iets andere vorm aan. Naast de maandelijkse digitale newsletter exclusief voor leden, zijn er ook twee gedrukte edities voor hen (de BSAE Zomer Community in juli ... Lees verder

De toekomst van de verenigingsprofessional

22-02-2021 Het eindverslag van het CSI Flanders-onderzoek over het Vlaamse middenveld besteedt onder meer aandacht aan de ‘beroepskracht in het middenveld’: ‘Is er nood aan een nieuw soort beroepskracht in ... Lees verder

Digitale nieuwsbrieven voor ledenorganisaties: enkele bedenkingen

16-02-2021 Je mag als ledenorganisatie dan wel een uitnodigende en rijkgevulde website hebben, het is de vraag of je leden die elke dag bezoeken. Wellicht zijn het vooral ‘zoekende’, potentiële leden die in hun zoektocht via Google op je site belanden. Lees verder

LinkedIn voor ledenorganisaties: enkele vragen en bedenkingen

16-02-2021 LinkedIn is veel meer dan een platform voor mensen die een nieuwe job zoeken of die graag hun contacten centraal verzamelen. Je krijgt een dagelijkse instroom van persoonlijke nieuwtjes over je contacten, naast interessante inzichten die zij wensen te delen. Lees verder

Bestuurswerk in Nederland ondergaat belangrijke wijzigingen

16-02-2021 Vanaf 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen in Nederland voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen WBTR). Onder meer de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders ... Lees verder

Verenigingen verdienen meer onderzoek

10-02-2021 IVBB is hét Nederlandse instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen en wil in co-creatie met verenigingen activiteiten stimuleren die resulteren in kennis van en over de verenigingswereld in... Lees verder

Uit de bestuurskamer

08-02-2021 Inspirerende nota van Etion over efficiëntie in de bestuurskamer: "Een raad van bestuur is een complex sociaal systeem, waarvan de dynamiek niet alleen bepaald wordt door systeemvereisten, die ... Lees verder

Learning and development is onlosmakelijk verbonden met algemeen welzijn

01-02-2021 Hoe blijven mijn collega’s en ikzelf bij over de laatste nieuwe zaken in onze job in ledenorganisaties? Maar ook: hoe zorgen we ervoor dat onze leden zich ten volle kunnen ontwikkelen binnen hun ... Lees verder

NIEUW op de BSAE kalender: #WVV - hoe nu verder?

28-01-2021 Hoewel de nieuwe vzw-wetgeving (Wetboek Vennootschappen en Verenigingen) al op 1 mei 2019 in voege trad, dienen nog heel wat vzw’s werk te maken van de reële impact ervan, onder meer het aanpassen van de statuten tegen 1 januari 2024. Lees verder