Nieuws uit de BSAE bestuurskamer

maandag 20 december 2021

Eerder deze maand maakte het bestuursorgaan van BSAE een evaluatie over het afgelopen jaar en het actieplan 2022.

In 2021 bereikten we, ondanks Covid, heel wat professionals in ledenorganisaties dankzij de meer dan 20 online opleidingen in allerlei formats.
In 2022 zetten we de BSAE Academy verder, hopelijk ook opnieuw op locatie. De vraag naar meer uitwisseling onder mekaar in een vertrouwelijke omgeving is groot. Daar horen ook zeker langer lopende trajecten bij, waarbij de deelnemers samen dieper ingaan op specifieke thema’s.

Daarnaast willen we enkele acties uitrollen die de belangrijke rol van de verenigingsprofessional verder vorm moeten geven. Om dat optimaal te kunnen doen willen we in eerste instantie meer kennis verzamelen over de biotoop van de verenigingsprofessional. Uit een analyse van enkele jaren geleden hadden we ongeveer 4000 professionals op de pay-roll van ledenorganisaties gedetecteerd. Een update van die sectorfoto is aan de orde om verder te kunnen inzoomen op de uitdagingen waarvoor verenigingsprofessionals staan.

Tot slot geven we graag mee dat we op 17 februari 2022 een – hopelijk fysiek – kick-off event voor 2022 organiseren, waarop we niet enkel ons concreet actieplan willen toelichten, maar ook aandacht zullen hebben voor veel netwerking en boeiende keynotes. ‘Save the date’ voor dit gratis ledenevent – meer informatie volgt begin januari.

« Terug