Het lidmaatschap als financieringsmechanisme in België en Nederland

maandag 12 april 2021

DNA.nl, de Nederlandse zustervereniging van BSAE, organiseerde recent een ledensessie rond verdienmodellen. Marc Mestdagh mocht er namens BSAE een reflectie brengen vanuit de Belgische verenigingscontext. Uit onderzoek van het Nederlandse IVBB, instituut voor verenigingen, branches en beroepen, bleek dat meer dan 70% van de ledenorganisaties hun financiële middelen halen uit lidgelden. Dat ligt in lijn met wat we in België vaststellen.

Vanuit BSAE werd er wel op gewezen dat er een zekere druk staat op het lidmaatschapsmodel, en bijgevolg ook op de financiering. Er is nu eenmaal een toenemende interesse om leden op hun – vooral individuele – wenken te bedienen. Het mechanisme van lidgeld lijkt wat verouderd, nu blijkt dat leden vooral die directe ‘what’s in it for me?’ prefereren boven het betalen van lidgeld voor een mogelijk aanbod voor een komend jaar waarin nog van alles kan gebeuren. Als remedie hiervoor vermeldde Marc Mestdagh dat we de waarde van het lidmaatschap voor een deel moeten loskoppelen van een louter financiële transactie en dat we een nieuwe mindset moeten ontwikkelen als het over het lidmaatschap gaat, nl. inzien dat een lidmaatschap ook inzet vraagt van het lid om zo de toegang tot voordelen, diensten en vooral toekomstige opportuniteiten te optimaliseren.

Bovenal moeten we blijven zoeken naar collectiverende oplossingen waarbij we zoveel mogelijk leden helpen. Er is namelijk een duidelijke trend om vooral te focussen op de leden die vooruit willen, en die daar ook extra voor willen betalen (bv. door in een apart project te stappen of samen een coöperatieve vennootschap op te richten). Eén van de oplossingen om op een andere manier te kijken naar ledenorganisaties is om te zorgen dat de ‘What’s in it for me?’ gekoppeld wordt aan de ‘What’s in it for us?’, vanuit de gedachte dat we nu eenmaal samen sterker staan.

*    *    *

Leden vinden op het ledenextranet de ppt van zowel de Nederlandse spreker, Peter Noordhoek, verbonden aan het IVBB, als die van Marc Mestdagh namens BSAE.

BSAE organiseert op 29 april overigens een nieuwe masterclass over Financiering van ledenorganisaties met Marc Mestdagh waar deze zaken ook uitgebreid aan bod komen. 

« Terug