Over Financiering van ledenorganisaties (E-Masterclass)

Financiering van ledenorganisaties (E-Masterclass)

Het is ongetwijfeld de meest voorkomende vraag: hoe financieren we de werking van de ledenorganisatie? Volstaat het om enkel lidgeld te innen of zetten we in op diensten op maat voor de leden om de kas te spijzen? En hoe gaan we om met subsidies, sponsoring en alternatieve financieringsvormen? Maar vooral hoe past die aanpak binnen het geheel van de organisatie-strategie en wat is de rol van de betrokken verenigingsprofessionals?

Rol van de verenigingsprofessional

Een bijzonder aspect dat speelt bij de manier waarop de financieringsmix wordt aangepakt is dat het in  belangrijke mate gedetermineerd wordt door de professionals die voor de diverse aspecten verantwoordelijk zijn. Iemand die sponsoring binnenhaalt, is meestal ook iemand die de uitvoering van de samenwerking mee helpt uitvoeren. Extra leden werven betekent op de eerste plaats extra inkomsten, maar hoe ga je me die leden verder om? Is het beter om 1 lid van 1000 euro binnen te halen of 10 van 100 euro. De boekhouder zal voor het eerste kiezen, een stafmedewerker zal misschien liever vers bloed in meerdere werkgroepen zien. Kortom, de rol van de verenigingsprofessional speelt hierbij een bijzondere rol. Alleen als die vanuit de collectieve ambitie, structuur en cultuur van de organisatie duidelijk weet hoe te handelen zal zijn inzet impact genereren. De financieringsuitdaging is bijgevolg geen koud zakelijk gegeven, maar maakt deel uit van de manier waarop organisaties omgaan met ledenbinding, communitybuilding en relatiemanagement in het algemeen.

Lidgeld

Voor de meeste ledenorganisaties vormt lidgeld het grootste aandeel aan inkomsten. Maar verandert Corona het concept van lidgeld voorgoed? Willen we nog betalen voor iets waarvan we niet zeker zijn of we er iets voor terug krijgen?

Enkele zaken die alvast bekeken kunnen worden om niet zozeer het lidgeld als concept af te schaffen, maar om het een andere ‘mindset’ te geven bij zowel het lid als de organisatie:

 • Herdenken van aanpak van lidgeld (basis, staffels, anciënniteit, tijdelijke breaks,…)
 • Herberekenen van het lidgeld op basis van kostprijs maar ook rekening houdende met de organisatiekost en de gewenste marge
 • Lidgeld op een andere manier en tijdstip laten betalen
 • Bonus-systeem voor actieve leden
 • Teruggave (cf. verzekeringsmaatschappijen)
 • Scherpere afbakening waarvoor een aparte bijdrage gevraagd kan worden (services)
 • Overtuigender communiceren over wat het lid ‘geconsumeerd’ heeft (zowel de What’s in it for me? als de minder tastbare zaken)
 • Lidgeld als een investering op de toekomst

Creëren op maat diensten klantengedrag bij leden?

Los van het louter monetaire aspect is het belangrijk stil te staan bij de mogelijke implicaties ervan voor de werking van de vereniging. Als we in plaats van generieke ledenvoordelen op maat diensten aanbieden worden de leden misschien te veel klanten, of zijn er te weinig middelen voor de collectieve werking (bv. de belangenbehartiging). Hoe kunnen we hierin een gezond evenwicht houden?

Sponsoring: middelen of win-win?

In dezelfde lijn ligt de discussie over sponsoring: zoeken we enkel financiële middelen, of willen we tot een win-win situatie komen? Opvallend is de trend dat sponsors meer en meer zoeken naar afspraken met gesloten portefeuille. Geen cash dus, enkel een ledenvoordeel, al dan niet gekoppeld aan een kick-back voor de organisatie. En ook hier moeten we ons afvragen wat de implicaties zijn voor de organisatie: wat is de toegevoegde waarde, hoe wordt de co-branding gepercipieerd door de leden en de stakeholders. In hoeverre worden sponsors betrokken of zelfs geïntegreerd binnen de organisatie?

Nieuwe ideeën rond financiering

Tot slot zien we ook nieuwe ideeën rond financiering. Investeren we als leden in een collectief project (al dan niet via een aparte structuur zoals een coöperatieve vennootschap), of doen we beroep op crowdfunding? En daar zijn nog wel wat andere creatieve pistes te vermelden. Maar ook hier blijft de cruciale vraag: in hoeverre realiseren we hiermee de collectieve ambitie van onze leden? En vooral hoe kunnen we een balans blijven behouden tussen de concrete vraag van het lid ‘What’s in it for me?’ en de ‘What’s in it for us?’ vanuit de organisatie.

Concrete en inspirerende inzichten van Marc Mestdagh

Deze sessie biedt aan de hand van inzichtelijke modellen en concrete tips handvaten om de financiering binnen je organisatie sterker en duurzamer te maken.

Marc Mestdagh is verenigings- en communityexpert bij 2Mpact en actief en bezielend bestuurder van BSAE. De inzichten en modellen van Marc zijn reeds jarenlang een unieke en steeds vernieuwende bron van inspiratie voor ledenorganisaties en communities in België.

Praktisch info

Wanneer?  Donderdag 29 april 2021, van 09u30 tot 12u30

Waar? Online via ZOOM. BSAE voorziet een e-masterclass met alle inzichten en modellen van Marc Mestdagh als expert, gerichte interactie tussen de deelnemers en ruimte voor vraagstelling.

Prijzen?

Dit is iets voor mij! Ik doe mee en schrijf me nu in:

 • 300 euro
 • 225 euro voor leden BSAE en collega's:

Prijzen excl. BTW

Schrijf nu in voor deze e-masterclass. Dit krijg je:

 • Unieke inzichten concreet toepasbaar in je ledenorganisatie, platform of community
 • Achteraf de volledige presentatie van Marc Mestdagh (incl. modellen en schema's die je kan gebruiken samen met je team, bestuur of werkgroepen)
 • Unieke uitwisseling in vertrouwelijke setting met professionals uit andere ledenorganisaties (over brede sectorgrenzen heen)
 • Ruimte voor vraagstelling door de kleine groep

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Prijzen exclusief 21% btw.