Plan V en nieuw bestuurslid Martin De Loose voorgesteld op Algemene Vergadering BSAE

dinsdag 15 juni 2021

Op 10 juni hield BSAE opnieuw haar Algemene Vergadering online via ZOOM. De toekomstvisie voor 2021 werd voorgesteld en Martin De Loose, directeur van Neos vzw, werd door de Algemene Vergadering aanvaard als nieuw bestuurslid.

Op 10 juni verliep de Algemene Statutaire Vergadering van BSAE vzw voor de tweede keer online via Zoom.

Alle agendapunten werden met een meerderheid goedgekeurd.

Bij het actieplan en budget 2021 werd opnieuw stilgestaan bij Plan V, dat ook al tijdens het online BSAE-congres voorgesteld werd in november 2020.

Plan V 2021

De focus ligt in 2021 dus op het blijven aanbieden van een uitgebreid aanbod aan opleidingen dat alle mogelijke aspecten van de verenigingsprofessional covert (Verrijken), op het faciliteren van een warme community van verenigingsprofessionals via de website met ledendirectory en -forum en de periodieke digitale nieuwsbrieven (Verbinden), op de bijzondere Expeditie 'Verenigingswerk = Mensenwerk', waarbij we scherper in kaart brengen wat de rol en daarbij horende uitdagingen zijn voor de verenigingsprofessional (Verdiepen) en op het terug fysiek samenbrengen van leden van zodra dat terug veilig is (Verenigen).

Martin De Loose klein webHet mandaat van Wouter Van Gulck (directeur Belgian Chambers) als bestuurder van BSAE werd voor drie jaar verlengd. Martin De Loose werd aanvaard als nieuw BSAE bestuurslid. Martin is de directeur van Neos vzw, het netwerk van ondernemende senioren. Hij gelooft sterk in de kracht van verenigen en zet vanuit die insteek graag zijn schouders mee onder de toekomst van BSAE. Je leert hem alvast kennen in een column in BSAE Zomer Community 2021.

« Terug