BSAE Ledenvraag: Bestaat er een 'code of conduct' of een nota grensoverschrijdend gedrag en procedures voor leden(organisaties)?

maandag 14 maart 2022

Antwoord BSAE-partner Liantis:

"Het afsprakenkader dat wordt gehanteerd tussen werkgever en werknemers kan ook dienen voor de (bestuurs)leden. Alleen is er bij de werkgever-werknemer relatie een arbeidsovereenkomst en een arbeidsreglement als juridische basis. De overeenkomst kan worden geschorst of opgezegd bij inbreuken op het afsprakenkader en in het reglement kunnen duiding van het kader en mogelijke sancties bij inbreuken zijn opgenomen. Ten aanzien van de leden is een gelijkaardig kader mogelijk (Wat verwachten we van de leden? Welke gedrag is niet aanvaardbaar? Meldpunt? Procedure? Sancties?), maar is er geen arbeidsovereenkomst. Bij inbreuken die ook misdrijven zijn, is uiteraard ook steeds de strafrechtelijke procedure mogelijk."

Hebben jullie binnen jullie organisatie een code of conduct uitgewerkt hierover? Laat het ons weten via info@bsae.be.

« Terug