Een sectorfederatie mag geen kantoor zijn ver weg van de realiteit van het werkveld

donderdag 16 september 2021

Viviane Camphyn is sinds 1990 actief bij Nelectra, de beroepsfederatie voor al wie actief is in de elektrosector. Ze startte er als adviseur en is vandaag gedelegeerd bestuurder. Samen met haar kleine team probeert ze de vinger aan de pols te houden binnen de sector en stenen in de rivier te verleggen die de sector ten goede veranderen.

Viviane Camphyn bereidde na haar universitaire studies ambtenaren van diverse overheidsdepartementen voor op bevorderingsexamens. Na het opdoen van ervaring als docent secundair hoger onderwijs belandde ze bij Nelectra en kreeg er als eerste opdracht het oprichten van een paritair vormingsfonds. In 1991 ontstond zo Vormelek, tegenwoordig Volta (Kruispunt van elektrotechniek). “Bij Nelectra zelf was ik verantwoordelijk voor vorming, opleiding en ledenadviezen”, verduidelijkt Viviane.

Viviane CamphynNelectra is de beroepsfederatie voor al wie actief is in de elektrosector en verenigt sinds 1960 de zelfstandigen en kmo’s uit de diverse deelsectoren in één federatie. Nelectra wil een meerwaarde bieden aan de elektrobedrijven door een breed aanbod van optimale kwalitatieve dienstverlening die ondersteunt, informeert, adviseert en vormt. “We houden hiervoor de vinger aan de pols inzake nieuwe technologieën. Nelectra wil aanzien worden als de meest betrouwbare en innovatieve sectorfederatie en verstevigt de banden van samenwerking en solidariteit tussen haar leden. We staan ook in voor de behartiging, verdediging en vertegenwoordiging van de beroeps- en sectorbelangen van de elektrotechnische installateurs en de handelaars elektro in België”, geeft Viviane aan.

Als gedelegeerd bestuurder zijn Viviane’s voornaamste taken de ontwikkeling van het strategisch beleid, beleidsvoorbereiding, opmaak visie, missie en opdrachten, beleidsuitvoering, financiële beleidsvoering, monitoring en bijsturing, vinger-aan-de-pols mbt voortdurende optimalisering werking, personeelsbeleid, externe vertegenwoordiging en beheer van relatienetwerk, mee besturen van de sectororganen en tweejaarlijks de sectorale onderhandelingen tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties voor nieuwe sectorale arbeidsovereenkomsten tot een goed einde brengen, en dit alles in het belang van de duurzaamheid in en ontwikkeling van de hele sector.

Voeling houden met leden

“Belangrijk is ook dat ik ervoor zorg dat het Nelectrateam een goede koers vaart. Er staat een klein team van verenigingsprofessionals achter Nelectra. Dat betekent dat ik ook mee inspring bij ledenadviezen of andere opdrachten van medewerkers. Dat is goed, want zo ondervind je vaak eens met “de voeten op de grond” wat er kan verbeterd worden in de organisatie. En het zorgt bovendien nog voor de nodige afwisseling en contacten met de leden.”

Dat is ook de raad die Viviane aan collega-verenigingsprofessionals zou geven: “Luister vooral naar wat jouw leden te zeggen hebben. Behandel elk lid als een delight klant. Wees daarnaast ook niet te snel tevreden, werk snel, efficiënt en professioneel. Adviseer correct, duidelijk en tijdig en bied begeleiding op maat. Hou voortdurend de vinger aan de pols, evalueer de bestaande dienstverlening en zet tevredenheid van de leden centraal in de missie van de vereniging.”

“Elke dag weer samen met collega-teamgenoten het verschil maken, een meerwaarde zijn voor deze sector en onze leden ontzorgen : daar sta ik ’s ochtends met heel veel plezier en enthousiasme voor op! De grootste voldoening haal ik uit de schouderklopjes en felicitaties van onze leden voor onze dienstverlening. En uit onze statistieken als ik zie wat een trouw ledenpubliek we hebben. Leden jarenlang zonder de minste onderbreking tevreden houden doet deugd. En ontzettend veel voldoening haal ik met stip uit de samenwerking met een goed geolied team!” , geeft Viviane aan.

Een steen in de rivier leggen

De projecten die Nelectra opzet zijn als stenen die de richting van de rivier veranderen. Ze hebben telkens een impact op de toekomst van de sector.

“Zo hebben we het verschil gemaakt met alle soorten risicoanalyses, afgestemd op de kleine en middelgrote bedrijven. En de online schuldinvordering in tijden dat onze ondernemers met aanzienlijk wat wanbetalers te maken krijgen ontzorgt hen ook. Veiligheidsinstructiefiches specifiek voor de sector zorgen ervoor dat bedrijven voor een veilige werkomgeving kunnen zorgen. Daar zijn én werkgevers én werknemers bij gebaat. Kostprijsberekening, kabelberekening… stuk voor stuk tools die het werk van onze ondernemers faciliteren. Een beetje “uit onze comfortzone” was wel het TopTeamSpel. Nelectra ontwikkelde het speciaal samen met Workitects om de bedrijven in de toekomst slagvaardiger te maken en de betrokkenheid van het personeel te vergroten, vooral nu we met z’n allen langer moeten werken. Het communicatieproject was eveneens uitdagend. Nelectra hoorde in het verleden vaak : jullie doen heel wat, maar komen er niet mee naar buiten! Daar hebben we met z’n allen na een strategische denkoefening verandering in gebracht.”

Durven springen

Als gedelegeerd bestuurder vindt Viviane dat het haar taak is om te springen als medewerkers met creatieve ideeën komen. “Je moet berekende risico’s durven nemen en aanvaarden om eens met de neus tegen de muur te lopen als een project eventueel toch niet aanslaat.”

“Het is ook mijn taak om behoeftes te detecteren. En eens je een project uitwerkt, is het de kunst partners te vinden die het project kunnen stofferen. Want samenwerken met allerhande experten loont! Uiteraard moet je ook budgetten in evenwicht kunnen houden en regelmatig kosten/baten analyses op alles loslaten. Maar dit hoeft niet altijd een financiële analyse te zijn…”

“Ook de Nelectra-bestuurders, (provinciale) voorzitters en leden van diverse werkgroepen denken met ons mee en helpen ons om onze werking af te stemmen op de praktijk. Een sectorfederatie mag vooral geen ivoren toren zijn, geen kantoor ver weg van de realiteit op het werkveld. Een gedegen kennis van hoe het er in een bedrijf uit de sector écht aan toe gaat en met welke problemen het geconfronteerd wordt is onontbeerlijk om goede projecten uit te bouwen en adviezen te kunnen geven. Ik werk ook samen met een fantastisch team met fijne uiterst capabele collega’s, die voor mekaar door het vuur gaan en zonder dat het gevraagd wordt voor iedereen inspringen…”

Extra boost door Covid 19

Covid 19 heeft het Nelectra team niet uit het lood geslagen, ze hebben snel geschakeld. “Terwijl in vele organisaties of bedrijven werd gepalaverd over het lastige thuiswerken, werd bij ons niet gemord en dubbel zo hard gewerkt om de bedrijven, die soms door de bomen het bos niet meer zagen, heel snel van last minute informatie te voorzien. Een half uur na de late persconferenties op vrijdagavond waren de ledenmails al buiten en was de website aangepast. Tijdens het weekend werden de wetteksten doorgenomen zodat op maandag informatie kon worden herbevestigd of bij overheden de aandacht kon worden gevestigd op onduidelijkheden. En werd de corona FAQ dagelijks aangepast. En de teamgeest? Die is er na anderhalf jaar thuiswerken nog steeds.”  

Nelectra zal haar manier van werken na covid blijvend aanpassen : vergaderingen zullen dan eens fysiek, dan eens via Teams doorgaan. “Een goede afwisseling is het nieuwe en efficiëntere werken volgens mij. De werking van Nelectra is er door covid zeker niet op achteruit gegaan. Daarom ben ik ook reuzetrots op mijn collega’s!”

Waarom Nelectra een teamlidmaatschap heeft bij BSAE? “Dankzij ons lidmaatschap bij BSAE doen we inspiratie op om onze eigen werking nog te verbeteren. Van gedachten wisselen met collega-federaties kan alleen maar versterkend werken. Continu en levenslang leren is dan ook een blijvende noodzaak, ook voor een organisatie als Nelectra”, aldus Viviane Camphyn.

_Logo_Nelectra_161717_Logo_Nelectra no baselineNelectra is de beroepsfederatie voor al wie actief is in de elektrosector. Sinds 1960 verenigt ze de zelfstandigen en kmo’s uit de diverse deelsectoren in één sterke federatie.
https://www.nelectra.be

« Terug