Vanaf 2024/2025 vereenvoudigde aangifte personenbelasting voor heel wat vzw's

donderdag 08 december 2022

De aangifte van de rechtspersonenbelasting wordt voor heel wat VZW's eenvoudiger! Dat laat Steven Matheï, advocaat en vzw-expert, weten op zijn LinkedIn-pagina.

Bepaalde categorieën van VZW's zullen vanaf aanslagjaar 2024/2025 een vooraf ingevulde aangifte ontvangen die ze enkel moeten bevestigen. Daardoor zullen ze zelf geen aangifte meer moeten indienen.

Net als bij gewone burgers, zullen vzw’s vanaf aanslagjaar 2024 of 2025 een vooraf ingevulde belastingaangifte krijgen. Dat antwoordde minister van Financiën Vincent Van Peteghem op een vraag van cd&v-Kamerlid Wouter Beke. 

Een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) is een groep natuurlijke of rechtspersonen die een belangeloos doel nastreven. Ons land telt naar schatting 100.000 vzw’s, met samen meer dan een miljoen vrijwilligers. Die zijn erg divers, in opzet en grootte. Het overgrote deel van deze vzw’s is onderworpen aan de rechtspersonenbelasting. De aangifte ervan verloopt al digitaal, via BizTax. In de praktijk doen de meeste vzw’s een zogenaamde ‘nihil-aangifte’ waardoor ze geen rechtspersonenbelasting moeten betalen. “Een vooraf ingevulde aangifte die enkel digitaal moet worden bevestigd, zou de papieren administratieve last en fysieke verplaatsingen die vrijwilligers kunnen ontmoedigen, vermijden”, meent Wouter Beke. Hij verwijst naar het digiplan dat zijn voorganger Steven Matheï voor vzw’s heeft uitgewerkt.

“Uit een studie blijkt dat het mogelijk is om een voorstel van vereenvoudigde aangifte aan bepaalde categorieën belastingplichtigen te sturen. Op die manier zullen heel wat vzw’s niet langer een aangifte moeten indienen en wordt de administratieve last voor hen sterk verminderd”, verklapte minister van Financiën Van Peteghem (cd&v) onlangs in de Kamercommissie Financiën, bij de bespreking van zijn beleidsnota. “Het wetgevend traject wordt momenteel volop uitgewerkt. Dit zou in de loop van 2023 moeten worden gefinaliseerd, zodat de vooraf ingevulde aangifte voor aanslagjaar 2024 of 2025 een feit is.”
Bron : hbvl

« Terug