Issue prioritering voor belangenvertegenwoordiging van ledenorganisaties

vrijdag 24 juni 2022

Op 9 juni gaf Bert Fraussen, assistent-professor aan Universiteit Leiden, een masterclass belangenbehartiging voor BSAE, in het goede gezelschap van gastspreker Levi Nietvelt, business manager bij Beltug, de Belgische vereniging van IT-beslissers. Een belangrijk punt tijdens de sessie is hoe beslis je waarop je gaat focussen in je belangenbehartiging en in hoeverre worden leden in die keuze betrokken?

Bert Fraussen:“Een lobbyist vertelde mij enkele jaren geleden: “Er is vaak een groot verschil tussen wat leden belangrijk vinden, en wat belangrijk is voor de toekomst van de beroepsgroep of sector”.Deze uitspraak schetst een belangrijke uitdaging voor belangenvertegenwoordigers: hoe balanceer je tussen het politiek zichtbaar maken van concrete bekommernissen van leden, die vaak eerder op de korte termijn gericht zijn, en het agenderen van kwesties die op lange termijn essentieel zijn voor je achterban, maar die niet altijd bij (alle) leden scherp op de radar staan?”

“Het is een kunst om hier een goed evenwicht te vinden. Een belangenorganisatie die enkel een doorgeefluik is van verzuchtingen van leden zal moeilijk samen met beleidsmakers een langetermijnvisie en -beleidsplan kunnen ontwikkelen, en wellicht minder bereid zijn tot compromissen. Een te sterke focus op de uitdagingen van de toekomst is echter ook niet zonder risico. De kans bestaat dat de organisatie meer aandacht geeft aan de doelstellingen van beleidsmakers dan aan concrete zorgen van de achterban, en dat leden hierdoor andere kanalen gaan zoeken om hun specifieke eisen een politieke megafoon te geven.”

 issue prioritering

*Onderdeel presentatie Bert Fraussen voor BSAE, 9 juni 2022

Levi Nietvelt geeft aan dat men binnen Beltug de vinger aan de pols houdt op een gestructureerde manier door jaarlijks naar de prioriteiten van hun leden te polsen. “Zo maken we gebruik van de kennis die in de hele community leeft. De rol van Beltug is om de onderwerpen en issues aan te bieden en in die zin kunnen we aan de toekomst werken. We kijken ook naar waar we als vereniging het verschil kunnen maken. Onderwerpen die helemaal niet leven gaan we niet behandelen. Geregeld pikken we wel onderwerpen op waarvan een minderheid het belang inziet en die we dan binnen de vereniging breder kunnen uitdragen. Een voorbeeld is de privacywetgeving, die we op de agendagezet hebben, toen slechts een handvol leden dit als erg belangrijk zagen. Ondertussen is er in elke organisatie een privacy statement en zijn er juridische uitspraken tot op het hoogste Europese rechtsorgaan over privacy. Het is sowieso altijd afwegen hoeveel middelen te steken in het uitdragen van een standpunt en werken aan een uitkomst. Moet Beltug in naam van zijn leden een rechtszaak aanspannen? Beperken we ons tot een analyse van het voorstel tot de hervorming van de Belgische privacy autoriteit? Of scharen we ons achter het standpunt van een van de organisaties waarmee we graag samenwerken?”

 

Wie zijn Bert Fraussen en Levi Nietvelt?

Bert Fraussen is assistent professor aan de Universiteit van Leiden met een onderzoeksagenda rond belangenvertegenwoordiging en lobbying op nationaal en Europees niveau, alsook hoe beleidsmakers maatschappelijke stakeholders op een effectieve en inclusieve manier kunnen betrekken bij beleidsvorming.

Levi Nietvelt is business manager bij Beltug, de Belgische vereniging van IT-beslissers. Beltug is de stem van de zakelijke IT gebruiker op Europees, Belgisch en Vlaams niveau in kwesties als 5G, Privacy, Artificiële Intelligentie of Data. Hij werkte eerder voor BEUC, de Europese consumentenorganisatie. Ook was hij public affairs consultant voor een Nederlands communicatie en public affairsbureau rondom gezonde voeding en landbouw, en werkte enkele jaren als medewerker van een lid van het Europees Parlement.

 

 

« Terug