Slechts 19% van vzw's heeft statuten al aangepast

woensdag 12 april 2023

Steven Matheï, VZW-expert en cd&v-politicus, roept op om VZW's meer tijd te geven om hun statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Hij vreest dat vele kleine vzw's de deadline van 1 januari 2024 niet halen. "Uit een steekproef blijkt dat slechts 19% van de VZW’s de statuten heeft aangepast. Vooral kleine VZW’s die gerund worden door vrijwilligers hebben extra tijd nodig. Ik roep de minister op om de deadline te verplaatsen naar 1 januari 2025,” aldus Matheï.

christa-dodoo-MldQeWmF2_g-unsplashUit een steekproef van Vereniginginfo bij verschillende Limburgse gemeenten blijkt dat slechts 19% van de VZW’s de statuten heeft aangepast. “Kleine VZW’s worden veelal gedragen door vrijwilligers. Deze werden de afgelopen jaren overspoeld door de grote uitdagingen van de coronacrisis en de energiecrisis. Vele van hen hebben nog geen tijd gevonden om zich toe te leggen op de verplichten statutenwijziging. Ook zijn er de afgelopen jaren veel vrijwilligers en bestuurders weggevallen. Ik roep de minister op om hiermee rekening te houden en de deadline te verlaten naar 1 januari 2025,” zegt Matheï.

Matheï klaagt de manier aan waarop de aangepaste statuten neergelegd moeten worden bij de griffie van de ondernemingsrechtbank om gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad. “Er moeten twee ongebruiksvriendelijke aanvraagformulieren op papier worden ingevuld, deze moeten in twee- of drievoud samen met verslagen van vergaderingen en de nodige  handtekeningen per post naar de griffie van de ondernemingsrechtbank gestuurd worden. Dit zorgt voor heel wat administratieve rompslomp en zou veel efficiënter kunnen verlopen. Er is al lang sprake van een digitalisering van dit proces, maar dit zou pas tegen het einde van het jaar en dus te laat afgerond worden. Ook daarom verlaten we de deadline best naar 1 januari 2025. De werklast van de griffies zal ook een stuk verminderd worden en alles zal vlotter kunnen verlopen,“ aldus Matheï die ook een digiplan voor VZW’s lanceerde met tien concrete maatrelen om de administratieve rompslomp voor VZW’s te verminderen.

De steekproef, die bij vzw's in regio Limburg werd uitgevoerd kan je hier inkijken.

Photo by Christa Dodoo on Unsplash

« Terug