VZW-portefeuille - financiële tegemoetkoming voor opleidingen voor verenigingsprofessionals

maandag 02 mei 2022

Bedrijven kunnen beroep doen op de KMO-portefeuille om een tegemoetkoming tot 30% te krijgen voor de opleidingen van hun werknemers. Is een mechanisme voor opleidingen van verenigingsprofessionals, naar analogie met de kmo-portefeuille voor bedrijven, haalbaar?

De makkelijkste oplossing zou alvast zijn om het mechanisme van de KMO-portefeuille open te stellen voor ledenorganisaties. Dit kan heel eenvoudig door de organisaties op basis van NACEBEL-codes toe te laten – een aanpak die nu al toegepast wordt om bepaalde sectoren net niet toe te laten. Een bezwaar in het verleden voor het idee rond de vzw-portefeuille was dat al heel wat organisaties (bv. socio-culturele of sport) op andere manieren gesubsidieerd werden voor de professionalisering van de organisatie. Er zijn heel wat ledenorganisaties (bv. NACEBEL codes 94110 en 94120) die helemaal geen beroep kunnen doen op dat soort subsidies. Daarom is het meer dan wenselijk om naar de overheid toe de vraag te stellen een regeling te treffen voor de ‘vzw-portefeuille’.

Kan u als verenigingsprofessional ten persoonlijke titel of bij voorbaat vanuit uw organisatie deze vraag onderschrijven? Gelieve dit via deze link te bevestigen.

« Terug