Onze stand van zaken, maar ook de stem van onze leden willen we horen!

donderdag 24 maart 2022

Voor 2022 hebben we naast de opleidingen en ledenexpedities ook enkele uitdagingen geformuleerd die de rol en de werkomstandigheden van de verenigingsprofessional ten goede moeten komen. Zie het Actieplan 2022 – “De verenigingsprofessional – vliegwiel voor verandering”.

Tijdens de online BSAE Updates voor onze leden willen we een stand van zaken brengen over deze actiepunten, maar kijken we ook uit naar feedback over onze acties en kunnen leden nieuwe zaken aanbrengen.

De eerste BSAE Update vindt plaats op maandag 28 maart van 13u tot 14u.
 
Op de agenda die maandag staan alvast volgende punten:
- Verrassende cijfers (via RSZ) over het aantal verenigingsprofessionals
- Opstart onderzoek naar behoeften van ledenorganisaties via AP Hogeschool
- Vzw-portefeuille voor opleiding van verenigingsprofessionals – introductie bij beleidsmakers
- Administratieve vereenvoudiging – federale initiatieven en het Vlaams Verenigingsloket

Los hiervan is er ook tijd om zaken te bespreken die leden als professional bezig houden.

Aanmelden (members only) op: https://lnkd.in/e39-hUUj

« Terug