Naar de essentie van belangenvertegenwoordiging

dinsdag 02 maart 2021

Op 25 februari namen 15 verenigingsprofessionals deel aan de BSAE E-masterclass Belangenbehartiging, door lesgever Bert Fraussen, assistent-professor aan de Universiteit van Leiden.

Een gevarieerde groep deelnemers uit ondernemersverenigingen, beroepsverenigingen, sectororganisaties uit verschillende sectoren, gebruikersverenigingen, … liet zich onderdompelen in de combinatie van academische inzichten van Bert Fraussen, getoetst aan de praktijk.

Uit de kennismakingsronde bleek algauw dat veel van de verenigingsprofessionals die zich voor hun organisatie voor belangenbehartiging inzetten worstelen met het feit dat er veel misvattingen zijn over belangenbehartiging:

  • Een belangenbehartiger struint recepties af en gaat iedere dag lunchen met zijn contacten.
  • Belangenbehartiging is gemakkelijk en natte vingerwerk
  • Belangenbehartiging en lobby is vriendjespolitiek en niet transparant
  • Lobby is een lege doos

Tijdens de masterclass werden deze weerlegd. We geven jullie enkele take-aways mee.

  • Belangenbehartiging draait rond argumentatie en onderbouwing. Beleidsmakers en hun administraties verwachten dat je hen kennis en onderbouwde cases aanreikt. Je onderhoudt zo een wisselwerking. Je komt er niet met informele meetings en lunches.
  • Belangenbehartiging is tegenwoordig transparanter dan ooit. De maatschappelijke omgeving waarin je organisatie zich bevindt wordt steeds belangrijker, waardoor maatschappelijk verantwoord lobbyen ook aan belang wint.
  • Naast inside lobbyen (direct contact met beleidsmakers) verdient ook outside lobbyen (media en publieke opinie) steeds meer een plaats in je strategie. Het vraagt een andere aanpak en ander soort communicatie, maar ze leven naast elkaar.
  • Je invloed meten en analyseren is moeilijk, maar kan je aan bepaalde zaken toetsen.
  • Als (kleine) organisatie wil je op verschillende issues of dossiers tegelijk inzetten die voor je organisatie van belang zijn. Aan de hand van enkele criteria kan je daarin gaan prioriteren en keuzes maken waarover je publieke posities gaat innemen. Bert Fraussen reikt daarvoor enkele schema’s aan.

 

Herken je de misvattingen en wil je meer dan enkele take-aways om jouw belangenbehartiging verder bij te schaven? Bert Fraussen brengt je naar de essentie van belangenvertegenwoordiging, helpt je invloed meten en legt uit waarom strategisch prioriteren zo belangrijk is. Op 7 oktober 2021 organiseert BSAE opnieuw een masterclass belangenbehartiging met Bert Fraussen. Naast de expertise door Bert Fraussen, staat de kennis- en ervaringsuitwisseling onder de deelnemers tijdens deze sessie centraal.

 

« Terug