Impact van de nieuwe vzw-wetgeving

donderdag 11 maart 2021

We stellen een verdere ‘doorwerking’ vast van de nieuwe vzw-wetgeving (WVV). Er is een toenemend aantal vragen rond de bestuurdersaansprakelijkheid, het collegiale karakter van het bestuursorgaan, de regeling inzake belangenconflicten, enzovoorts.

Daarnaast is het ook goed om vast te stellen dat er los van het wettelijke kader meer aandacht is voor het operationele. Zo werd in 2020 een nieuwe bestuurscode voor de cultuur voorgesteld waarbij er veel aandacht besteed werd aan het formuleren van een evenwaardige ‘tandem’ tussen het bestuur en de directie. Een minstens even interessant concept is dat van het ‘pas toe of leg uit’-principe, waarbij het voor een organisatie mogelijk is om toe te lichten waarom ze bepaalde aspecten net niet opneemt. “Een goede reden om iets niet te doen, is altijd beter dan een gebrekkige toepassing om toch binnen de voorgestelde kaders te passen.” In deze oefening is het proces, nl. de reflectie en explicitering, op zich al heel waardevol.

[Bestuurscode Cultuur, het Fonds voor Cultuurmanagement, 2020]

Maakte jouw organisatie al de nodige aanpassingen voor de nieuwe vzw-wetgeving? Op 20 april 2021 organiseert BSAE een dagopleiding rond de nieuwe vzw-wetgeving, opgesplitst in twee delen, in smamenwerking met SBB. Zorg ervoor dat jouw bestuurders, leden en vrijwilligers de best mogelijke juridische omkadering krijgen om zorgeloos de collectieve ambitiie van de organisatie te realiseren. Meer info en registratie hier. 

« Terug