Meer interactie en nieuwe actieve leden sinds corona

woensdag 23 februari 2022

[BSAE-ledeninterview] Jurgen Plyson is verenigingsmanager voor EBSA, the European Biosafety Association, en bestuurslid bij BSAE. De Europese ledenorganisatie voor bioveiligheidsprofessionals evolueerde tijdens de Covid-19 pandemie van een vereniging die vooral leefde rond het jaarlijkse meerdaagse congres naar een organisatie die het jaar door kennis deelt via een online community, digitale opleidingen en regelmatige online updates voor de leden.

EBSA kent een grote diversiteit aan leden, het zijn voornamelijk Europeanen die werken binnen het gebied van bioveiligheid. “Maar dat gaat heel ruim. Van professionals in ziekenhuizen, labo’s, … die werken met mensen, dieren of planten. Het gaat dan bijvoorbeeld ook over het veilig werken in het labo en in het veld bij onderzoek naar ziektes, gewijzigde organismen, enz. Het soort leden en de domeinen waarbinnen ze werken is gevarieerd. Om je een idee te geven, in België hebben we leden die binnen grote ziekenhuizen, Sciensano, VIB, de universiteiten, maar ook de industrie werken.”

JurgenPlysonJurgen heeft een achtergrond als consultant in de milieusector, na zijn studies in de chemie. Sinds het jaar 2000 was Jurgen betrokken bij het web development voor een aantal Belgische ledenorganisaties. Vandaaruit leerde hij de dynamiek kennen die speelt binnen dit soort organisaties. “Ik werkte mee aan het uitwerken van strategieën en digitalisering van verenigingen. Door de analyse van die data van leden, zag je wel dat er bepaalde parallellen zijn tussen verschillende ledenorganisaties. De meningen van leden van het bestuursorgaan geven soms een vertekend beeld tegenover wat je als aandachtspunten haalt uit digitale data die vanuit de leden komt”, verduidelijkt Jurgen.

Online gedrag van leden analyseren

“Dat merk ik nu ook sinds ik in 2015 voor EBSA begon te werken. Bestuursleden zijn de meest geëngageerde leden, maar ik waak er over om niet enkel rekening te houden met hun mening. Je komt heel vaak meer te weten door het online gedrag van leden te analyseren. Want zelfs al ga je meningen bevragen via een online formulier, dan nog kom je met een vertekend beeld te zitten. Slechts de 10% meest betrokken leden zal hierop antwoorden. Zo hoor je telkens dezelfde stemmen. Het blijft voor mij een aandachtspunt om te zorgen dat je voor het volledige collectief werkt en niet voor de 10% luidste roepers”, verduidelijkt Jurgen.

“Goed luisteren naar leden is een eigenschap die bij een verenigingsprofessional niet mag ontbreken. Daarnaast moet je ook goed kunnen relativeren, je kan niet voor elk lid alles 100% perfect doen. Er is geen algemene deler die iedereen gelukkig maakt. Maar toch is een gezonde dosis empathie en inlevingsvermogen in contacten met leden aan te raden. Oplossingsgericht kunnen werken vind ik ook belangrijk. Bestuursleden kunnen soms zeer ambitieuze, vooruitstrevende ideeën opwerpen. Het is dan onze taak om die wat te temperen in functie van middelen en tijd. Daarnaast vind ik het belangrijk om wel steeds een alternatief te bieden dat wel haalbaar is.”

EBSA organiseert sinds jaar en dag een meerdaags congres, telkens in een ander land in Europa. Tot voor Corona was dat de voornaamste activiteit waarvoor leden aansloten bij EBSA. Door de pandemie zijn een aantal zaken die in de pijplijn zaten sneller en vlotter op gang gekomen. “Je zou kunnen stellen dat we tot voor de corona-epidemie een one-week-a-year association waren, die buiten die ene week per jaar eerder op waakvlam stond. Sinds de start van de epidemie hebben we snel geschakeld en hebben we een online community opgericht waarbij de biosafety professionals vragen konden stellen en ervaringen konden delen, we organiseerden EBSA Thursdays ( gratis online updates voor leden) en we zijn online opleidingen gaan aanbieden. Hierdoor bereikten we een nieuw publiek, jonger en buiten de Europese grenzen. Want het is sneller, makkelijker en goedkoper om een online opleiding mee te volgen, zeker voor jonge professionals. In sommige landen moeten zij zelf hun opleiding en reiskosten betalen, dus dat scheelt wel. De stille, eerder passieve leden werden wakker en dit geeft een echte meerwaarde. Zo werden we toch een full year round association. Het vertrouwen hierin was er voordien niet bij het bestuur of de werkgroepen.”

Tunnelvisie vermijden

Samen met die digitale omwenteling qua aanbod in opleidingen heeft EBSA ook de website vernieuwd en een online community opgericht, waar tijdens de eerste maanden na de start van de pandemie gretig gebruik van gemaakt werd, omdat er nog veel vragen en onduidelijkheden leefden. “Er is veel Europese regelgeving, maar uiteraard heeft ieder land ook nog zijn interpretatie hiervan, wat het voor een Europese vereniging toch moeilijker maakt om leden daarover te laten uitwisselen.”

Het kunnen uitwisselen van informatie en ideeën is ook een van de hoofdredenen volgens Jurgen om bij BSAE aangesloten te zijn en mee de visie uit te stippelen als bestuurslid. “De gemeenschappelijke factoren en uitdagingen zien bij verschillende ledenorganisaties maakt een lidmaatschap bij BSAE zo boeiend. Het gevaar bestaat immers dat je in een tunnelvisie terecht komt als je enkel en alleen met je eigen vereniging en sector bezig bent. Je gaat zaken op een andere manier bekijken en ziet andere opties voor problemen of uitdagingen door uitwisseling met collega-verenigingsprofessionals.”

ebsalogoEBSA is the European Biosafety Association. EBSA establishes and communicates best biosafety and biosecurity practices amongst its members and encourages dialogue and discussions on developing issues.

www.ebsaweb.eu

« Terug