BSAE Expeditie Ondernemerschap

maandag 30 mei 2022

Op 19 mei vond de kick-off plaats van een nieuw initiatief van BSAE, nl. een lerend netwerk van directeurs binnen ledenorganisaties die samen op Expeditie gaan rond Ondernemerschap. Uit de verkennende kennismaking en uitwisseling van de deelnemende BSAE-leden bleek vooral interesse voor het verkennen van de achterliggende processen om sterker en meer future-proof te worden als organisatie. De vaststelling was hierbij dat er nog teveel gedacht wordt in termen van ‘het is maar een vzw’ wat zowel intern, bij de organisatie en het bestuur, als extern een onterecht negatieve connotatie oproept. Voorbeelden hiervan zijn de uitdagingen om verenigingsprofessionals aan te trekken, om meer risicovolle projecten op te starten of om bredere samenwerkingen aan te gaan.

Vandaar het idee om samen rond “meer ondernemerschap” te werken. Dit kan gaan over de financiering van de organisatie (subsidies, sociaal fonds, bijzondere ledenvoordelen, sponsors), maar ook over de verjonging van de bestuursploeg, de invulling van het eigen team (employer branding van de organisatie), een lokale werking uitrollen…

Bij dit alles is het wel belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de specifieke dynamiek binnen ledenorganisaties, de inzet van de verenigingsprofessionals, de rol van het bestuur en het feit dat de leden de uiteindelijke begunstigden zijn van de collectieve ambitie van de organisatie. Zomaar ‘corporate’ organisatieprincipes kopiëren is dus niet de oplossing. Om die reden zijn de deelnemers van deze Expeditie bereid om hun eigen expertise en ervaring in te brengen en te benchmarken met de collega’s. Eventuele externe expertise kan uiteraard ook voorzien worden.

Tijdens de eerstvolgende sessie (van een reeks van 6 gespreid over het komende jaar) zullen de deelnemers hun eigen successen en fails inzake ‘ondernemerschap’ voorleggen om vervolgens te bepalen op welke aspecten dieper ingegaan zal worden. Dit gebeurt in een informele en vertrouwelijke omgeving.

Directeurs die ook interesse hebben in dit traject kunnen nog aansluiten. We starten in september 2022. Er wordt wel een engagement verwacht van aanwezigheid en vooral van “krijgen en geven”. Alleen op die manier kan dit lerend netwerk succesvol zijn. Meer info bij marc@bsae.be.

« Terug