Helft inwoners Vlaanderen is actief lid van minstens 1 vereniging

donderdag 13 juli 2023

Ongeveer de helft van de volwassen inwoners van het Vlaamse Gewest gaf in het najaar van 2022 aan actief lid te zijn van minstens 1 vereniging (51%). Het gaat om personen die lid zijn van een vereniging en minstens af en toe deelnemen aan de activiteiten van die vereniging. Het actief lidmaatschap lag in 2022 op hetzelfde niveau als in 2021. Dat blijkt uit een bevraging van Statistiek Vlaanderen.

In 2022 was 32% actief lid van 1 vereniging, 14% van 2 verenigingen en 6% van 3 of meer verenigingen. Ten opzichte van 2021 is het actief lidmaatschap bij 2 of meer verengingen toegenomen.

Statistiek Vlaanderen_helft inwoners Vlaanderen is actief lid van minstens 1 verenigingSportverenigingen populairst

Sportverenigingen zijn het meest populair. Bijna 3 op de 10 waren in 2022 actief lid van een sportvereniging (28%). Daarna volgen hobbyverenigingen (8%) en socio-culturele verenigingen (7%). Vakbonden of organisaties van werkgevers/zelfstandigen staan op nummer 4 met 6%.

Mannen zijn vaker actief lid van een vereniging dan vrouwen. Maar het grootste verschil is te vinden naar scholingsgraad: hooggeschoolden zijn veel vaker actief lid van een vereniging dan laaggeschoolden.
Naar leeftijd en huishoudpositie zijn er geen significante verschillen.

De urbanisatiegraad speelt geen rol in het aandeel actief lidmaatschap. Ook tussen de provincies zijn de verschillen beperkt.

De cijfers van Statistiek Vlaanderen kan je hier inkijken.

« Terug