VZW's moeten hun statuten zo snel mogelijk digitaal kunnen neerleggen

maandag 13 november 2023

“De nieuwe minister van Justitie moet de juiste prioriteiten kiezen en ervoor zorgen dat VZW’s hun statuten zo snel mogelijk digitaal kunnen neerleggen.” Dat zegt VZW-expert Steven Matheï die verwijst naar de recente lancering van JustAct. “Onlangs lanceerde de voormalige minister van Justitie Vincent Van Quickenborne JustAct van just-on-web voor het digitaal oprichten van een VZW. Maar dat is enkel de herlancering van iets wat al meer dan 10 jaar mogelijk was. Het wordt tijd dat urgente digitaliseringsprocessen worden aangepakt, zoals het digitaal neerleggen van de statuten.”

Op 13 september werd Just-Act van just-on-web gelanceerd. Hiermee kunnen VZW’s digitaal opgericht worden. De VZW-sector, die al langt vraagt naar een verdere digitalisering, nuanceert de hoerastemming van de toenmalige minister omdat het in de praktijk al meer dan 10 jaar mogelijk was om een VZW online op te richten. 

Valerie Vonck van Formaat vzw (de Vlaamse ledenorganisatie voor open jeugdwerk): “Met de aankondiging van JustAct voelen we ons uitgelachen. Er komt enkel een nieuw platform met een nieuwe naam, maar wat we écht nodig hebben – de snelle digitalisering van andere publicatieverplichtingen – komt wellicht niet op tijd.”

Steven Matheï: “VZW’s, die in onmisbare rol spelen in onze samenleving, zitten te wachten op het digitaliseren van  het proces om statutenwijzigingen neer te leggen. Er wordt al lang beloofd dat deze digitalisering eraan komt, maar in de praktijk zien we geen vooruitgang.”

Het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen (2019) zorgde voor nieuwe regels voor VZW’s. Elke bestaande VZW moet haar statuten aanpassen en laten publiceren in het Belgisch Staatblad. VZW’s krijgen hiervoor de tijd tot 1 januari 2024. Uit een steekproef van Vereniginginfo, het platform wat verenigingen ondersteunt en met info en tools hun administratie vergemakkelijkt) bij verschillende Limburgse gemeenten blijkt dat slechts 24% van de VZW’s de statuten heeft aangepast. Dit is een lichte stijging ten opzicht van april van dit jaar toen 19% van de VZW’s de statuten had aangepast.

Steven Matheï: “Er is nog veel werk om alle statuten in orde te krijgen. In de praktijk zijn veel VZW’s wel bezig met de nodige aanpassingen, ik verwacht dus dat cijfers snel gaan stijgen. Maar elke VZW die zich in orde wilt stellen, stuit op het feit dat de aangepaste statuten vandaag nog niet digitaal neergelegd worden bij de griffie van de ondernemingsrechtbank om gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad.” Er moeten vandaag nog steeds twee ongebruiksvriendelijke aanvraagformulieren op papier worden ingevuld, deze moeten in twee- of drievoud samen met verslagen van vergaderingen en de nodige  handtekeningen per post naar de griffie van de ondernemingsrechtbank gestuurd worden.

 “Ik roep de nieuwe minister op om de digitalisering van het neerleggingsproces versneld af te ronden zodat VZW’s de verplichten statutenwijziging digitaal kunnen neerleggen. Als dat niet lukt, moeten VZW’s meer tijd krijgen om de statuten aan te passen en moet de deadline verlaat worden naar 1 januari 2025,” aldus Matheïdie ook een digiplan voor VZW’s lanceerde met tien concrete maatrelen om de administratieve rompslomp voor VZW’s te verminderen.

Ook vzw Formaat dringt aan op een snelle lancering van de publicatieformaliteiten voor het einde van de deadline of om de deadline voor aanpassingen aan het nieuwe wetboek te verleggen. Zo kunnen VZW’s zich digitaal in orde stellen en moeten zij niet nodeloos verouderde procedures volgen.

Lees het bericht op de website van Steven Matheï.

« Terug