Highlights Nationaal Verenigings Onderzoek Nederland 2021

dinsdag 23 november 2021

DNA, De Nederlandse Associatie, en IVBB, Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen, hielden voor de tweede maal een Nationaal Verenigings Onderzoek. Verenigingen worstelen weliswaar met een aantal zaken, maar houden zich goed staande. De meeste verenigingen hebben een stabiel ledenaantal.

Het vinden van bestuursleden blijft een heikel punt (ongeveer een derde van de posities is vacant). Bovendien rapporteert de helft van de (vrijwilligers)verenigingen dat de belasting voor de bestuurders het afgelopen jaar is toegenomen. Het valt op dat de meeste nieuwe bestuursleden via persoonlijk contact geworven worden.

Verenigingen staan midden in de maatschappij, dat is ook terug te zien aan alle verschillende maatschappelijke thema's die hen bezig houden. Per type vereniging is er heel veel variatie te zien.

Het voldoen aan alle wet- en regelgeving die opgelegd worden aan de verenigingen lijkt voor een deel van de verenigingen ingewikkeld. Ook worden verschillende risico's niet volledig afgedekt. Onduidelijk blijft waarom zij dit (nog) niet voor elkaar hebben. Wellicht is een deel van de regels en risico's onbekend, hebben bestuursleden het te druk, is het voor hun vereniging werkelijk niet van belang of maken ze zich geen zorgen om deze zaken.

Bekijk de uitgebreide resultaten via deze link.

« Terug