Corona als gamechanger en accelerator voor de huisartsenkring

dinsdag 25 oktober 2022

Alice Traen is sinds 2018 in dienst bij HABO vzw, de Huisartsenkring van Brugge en Omgeving. Ze is er huisartsenkringcoördinator en haar rol is samen met de organisatie gestaag gegroeid, niet in het minst door de coronapandemie. Als enige werknemer nam ze alle taken van ledenadministratie, communicatie, organisatie van activiteiten, … op zich. Sinds COVID kreeg ze een collega ter versterking en kwam er ook meer focus op belangenbehartiging en projectadministratie bij.

Er zijn momenteel 79 huisartsenkringen in Vlaanderen. Een huisartsenkring verenigt een grote groep huisartsen in een bepaalde regio. Alice Traen: “Die troef van het representeren van een grote groep huisartsen willen we uitspelen om zowel steun te geven aan de eigen leden als om respect te krijgen van andere organisaties en overheden. Huisartsenkringen hebben enkele verplichte opdrachten van de Vlaamse overheid. We kunnen ook zelf acties en projecten opzetten die passen in onze missie en visie of aanvullende projecten die de organisatie of de huisartsen versterken.”

maaike janssens en alice traenVoor Alice aan de slag ging bij HABO vzw werkte ze onder meer als ambtenaar lokale economie bij een West-Vlaamse stad en als adviseur voor startende ondernemingen bij Unizo. “Mijn grootste drijfveer om kringcoördinator van HABO vzw te worden was het samenwerken met ondernemende mensen en het behartigen van hun belangen. Mijn nieuwsgierigheid om deze -voor mij – nieuwe wereld te leren kennen was groot. Het beroep ‘huisarts’ vanuit een ander standpunt leren kennen was dan ook verrijkend. Deze sector staat voor zoveel uitdagingen, veranderingen en soms zelfs vooroordelen dat ik het heel fijn vind om met de leden zelf te spreken en hun drive te voelen of in een werkgroep de huisartsen te vertegenwoordigen en een klein beetje meer inzicht te geven in wat ‘de huisarts’ moet doen.”

Als Alice zich in 5 kernwoorden mag omschrijven kiest ze voor nieuwsgierig, kritisch/eerlijk, probleemoplosser, sociaal en multitasker. 5 eigenschappen of skills die een verenigingsprofessional, zeker binnen een kleine vereniging goed kan gebruiken. “Het lijkt me goed om als professional binnen een vereniging als die van ons ondernemend te zijn en niet bang te zijn van enkele uitdagingen”, geeft Alice nog aan.

Verschil gemaakt als vereniging tijdens de pandemie

De coronapandemie heeft alleszins voor veel uitdagingen gezorgd binnen de sector. “De opstart en uitrol van de test- en triagecentra zijn heel bepalend geweest voor onze organisatie en de leden. Wij hadden net ons beleidsplan helemaal uitgeschreven en we waren klaar voor een nieuw bestuur toen COVID ons overviel.  We hadden de bui al een beetje voelen hangen en hadden al enkele ‘wat als’-scenario’s uitgewerkt, maar plots moesten we beslissen en handelen en dit zonder enige handleiding en met heel wat vragen. Dit kon niet door de individuele huisarts gedragen worden en hier moesten wij tonen dat we een verschil konden maken. Van 2020 tot en met 2022 zijn wij van de ene uitdaging naar de andere gegaan, maar we hebben steeds geprobeerd onze taak op te nemen in het licht van het ondersteunen van onze doelgroep en bij uitbreiding dus ook van de patiënten”, legt Alice uit.  “De covidcrisis heeft projecten en acties uit ons beleidsplan naar de achtergrond geduwd, maar als organisatie en op vlak van naamsbekendheid zijn we enkele niveaus hoger getild. Bovendien heeft het ook een aantal prioriteiten scherp gesteld.”

Communicatie binnen de sector is een uitdaging

“We staan voor grote uitdagingen en veranderingen. Verandering en het communiceren erover is altijd moeilijk. Communicatie binnen de sector in het algemeen is een pijnpunt. We hebben al heel veel stappen gezet en we merken dat er beterschap is, maar toch blijft het een zoektocht. Zeker nu de huisartsengeneeskunde zo onder druk staat denk ik dat communicatie, niet alleen door onze organisatie maar door alle partnerorganisaties, media, enz. objectief maar met de nodige portie optimisme moet gebracht worden. Het is vaak moeilijk om te beslissen wie waarover communiceert; doen wij het of laten we het over aan andere partners? Versterken we elkaar door samen te communiceren? Via welke kanalen communiceren we het best? … Dat zijn vragen die bij ons nog heel hard spelen”, aldus Alice.

In de schoenen van de leden gaan staan

 
Het helpt Alice om zichzelf te identificeren met haar doelgroep, de huisartsen. “Ik probeer me volledig te verdiepen in het beroep van de huisarts en alle uitdagingen die erbij komen kijken. Dat kan door te lezen, door te netwerken of in werkgroepen te overleggen, door een praktijkmedewerker te ontmoeten, …Voor mij is dit de enige manier waarop ik oprecht met stakeholders in overleg kan gaan en mee kan blijven ijveren om zaken te verbeteren voor en door huisartsen of om projecten mee vorm te geven die mee de toekomst van huisartsen en huisartsenzorg helpen.”

Al geeft Alice ook aan dat het soms ook zijn voordelen heeft om niet in het beroep te staan. Ze vindt het verrijkend om met een open blik te brainstormen met mensen die vrij ver van de gezondheidssector staan en er een totaal andere kijk op hebben. “Je komt soms tot de beste ideeën door bijvoorbeeld te gaan spreken met iemand uit de retail-sector, een HR-specialist, een ondernemer of belangenbehartigers voor andere sectoren”, geeft Alice toe. “Dat werkt zeer inspirerend. En daarom is het ook leuk om de andere verenigingsprofessionals bij BSAE activiteiten aan het woord te horen. Je merkt dat ze met dezelfde organisatorische uitdagingen te maken hebben en dan is het interessant om te horen hoe zij dat aanpakken. De info die we via BSAE ontvangen kan bovendien als objectieve leidraad dienen om zaken binnen de organisatie bespreekbaar te maken.”

Alice Traen en collegaHABO vzw is de Huisartsenkring van Brugge en Omgeving. HABO verenigt zo'n 297 huisartsen. Naast het ondersteunen en verbinden van de huisartsen, staat HABO vzw ten dienste van de individuele huisarts en huisartsenpraktijk. Door de goede samenwerking met andere zorgactoren en lokale overheden worden de belangen van de huisarts in de regio behartigd. Ze zetten in op de waardering van het beroep en de persoon als huisarts. Met optimisme en een grote portie lef wil HABO zich blijven inzetten voor de huisartsengeneeskunde van de toekomst.

« Terug