Re-story engageert coöperant communityleden voor een nieuw toekomstverhaal

maandag 30 mei 2022

“Het kan wél anders!”, dat staat te lezen op de pin die Elke Leyman, CEO van Re-story, op haar jeansjasje hangen heeft. Dat is meteen ook de basisgedachte waarrond zijzelf, haar man Mischa Verheijden en Geert De Grande, hun coöperatieve vennootschap Re-story in 2020 opstartten.

De ene crisis na de andere maakt zijn opwachting, zowel op wereld en persoonlijk niveau: economisch, politiek, huwelijks- en werkcrisissen, om er maar enkele te noemen. Het draait duidelijk verkeerd. Journativisten Mischa en Geert besloten samen met Elke dat het anders kan, als ze er met gelijkgestemden hun schouders onder zetten.

IMG_5404“Geert en Mischa, beiden journativist, speelden al langer met het idee om ooit samen iets op poten te zetten. Ikzelf kreeg tien jaar geleden een burn-out, zonder echt te beseffen hoe dat kon gebeuren en hoe ik daar kon uitkomen. Ik zat in een persoonlijke crisis”, legt Elke uit. “Er zijn steeds meer initiatieven om mensen zich beter te laten voelen, privé en op het werk. Maar daar tegenover staat het groeiend aantal burn-outs, zelfmoordpogingen, aantal mensen dat antidepressiva neemt. Op een hoger niveau -macro-niveau- zien we crisis na crisis. Je zou eigenlijk kunnen stellen dat de aarde ook een burn-out heeft. En vanuit het neoliberalisme en kapitalisme wordt ons het idee gegeven dat er geen alternatief is en dat we het allemaal alleen moeten doen. Daar gaan wij met Re-story tegenin. Dat verhaal willen wij veranderen: alleen samen kunnen we het tij keren als we de toekomst als een gezamenlijke onderneming zien.”

Het kan anders. En er zijn al mensen die het anders doen. “Wij noemen deze mensen ‘de denkers en de doeners’”, geeft Elke aan. Hun impactverhalen brengen we op de website van Re-story.”

Het Re-story verhaal bestaat uit drie luiken. “De verhalen zijn het inspiratieluik, er is ook een implementatieluik, waarbij we bedrijven helpen hun verhalen rond duurzaamheid en change te vertellen en tot slot is er het interactieluik: de community.” Elke is verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van die community.

“Je creëert niet zomaar verbinding door mensen in een zaal samen te brengen en een activiteit te organiseren.”

Na een crowdfunding in 2020 startte Re-Story in 2021 op als coöperatieve vennootschap en telt ondertussen 80 coöperanten. “In het begin lieten we de keuze om coöperant of coöperant-communitylid te worden. Sinds kort zijn we daar vanaf gestapt. We merken gewoon dat iedere coöperant tot de community behoort.”

Coöperanten werken geëngageerd samen aan hun verhaal

Doordat Re-story als CV opgericht werd en niet als vzw zorgt dat voor een groter engagement van de communityleden en maakt het de organisatie onafhankelijker van externen. Elke: “Een vzw oprichten was makkelijker geweest, maar dat past niet in ons verhaal. Wij willen bijvoorbeeld niet afhankelijk zijn van subsidies, omdat we geloven dat dat niet duurzaam is. Ons verhaal is er ook gewoon één dat we samen moeten maken, vandaar dat we de mensen ook mede-eigenaar van het verhaal maken. Bij gewone ledenorganisaties is de binding met de organisatie niet altijd even sterk. Wij vragen echt engagement en mee verantwoordelijkheid op te nemen in ons verhaal van verandering. Het engagement is echt groter, niet enkel door de gezamenlijke missie om het anders te doen, maar ook door het monetaire. Dat maakt echt een verschil. ”

“Onze community bestaat uit ondernemende mensen die geloven dat het anders kan en moet in de maatschappij. Maar verder is daar geen rode draad in te trekken, het kan gaan van een huismoeder, over een bediende, leerkracht, bedrijfsleider … en de leeftijd varieert tussen 38 en 95 jaar. Het is een zeer diverse groep waar we mee aan de slag kunnen”, geeft Elke aan.

First connect, then content

Waar ze wel al snel tegenaan liepen is het faciliteren van het zoeken naar die verbinding. “Oorspronkelijk dachten we dat het gevoel van verbinding wel organisch zou komen. Maar je creëert niet zomaar verbinding door mensen in een zaal samen te brengen en een activiteit te organiseren. We hebben dat stapsgewijs moeten leren en ervaren. In het begin vertrokken we te veel vanuit de gedachte dat we bepaalde zaken tegenover dat geïnvesteerde geld moesten zetten. Je kan inspiratie en netwerkmogelijkheden bieden. Maar daarmee verbind je niet noodzakelijk mensen. Mijn persoonlijke inspiratiebron als het over community’s gaat is Peter Block ”. Hij zegt: ‘First Connect, Then Content’.”

“Echt verbinding vinden binnen een community doe je door mensen écht te laten kijken en luisteren naar elkaar en zo elkaars sterktes te detecteren. Want vaak zijn mensen heel erg goed in iets, maar is dat voor hen zo’n grote evidentie geworden, dat ze dat zelf niet meer zien. Dit sluit heel mooi aan bij mijn persoonlijke missie om de ‘pareltjes’ in mensen naar boven te brengen.”

Listening Circles als methodiek

Concreet past men binnen de community van Re-story bijvoorbeeld de methodiek van Listening Circles toe. “Daarbij brengen we mensen rond een bepaalde thematiek samen, bijvoorbeeld onderwijs of menselijkheid. Zo’n ‘listening circle’ duurt doorgaans anderhalf uur en passen we ook online toe. Aan het begin van de sessie stellen we één vraag (bvb. hoe ben jij verbonden met onderwijs vanuit je hart?), degene die dat wil begint daarover te vertellen tot hij/zij aangeeft uitgepraat te zijn. De anderen mogen geen vragen stellen, niet tussenkomen, … Vervolgens neemt iemand anders over met zijn of haar verhaal. Tot de cirkel rond is. Eens rond wordt er teruggegaan naar de eerste persoon in dezelfde volgorde, inpikkend op wat al gezegd is. Het voordeel daarvan is dat je moet luisteren en dat men zich ook gehoord voelt. Het zijn ook niet steeds dezelfde mensen die het woord nemen. Er wordt ook niet onbezonnen iets tussen gegooid. Vaak denkt men tegen zijn beurt om te spreken: ‘ah, eigenlijk was dat toch niet relevant geweest’. Afsluitend stellen we dan de vraag: hoe heb je dit ervaren en hoe gaan we ermee verder?”

De groep bepaalt dan ook zelf wat er met de ideëen gebeurt die uit de Listening Circles voortvloeit. De groep rond onderwijs koos er bijvoorbeeld voor om zelf geen eigen school op te richten, maar wel om in kaart te brengen welke mensen, scholen en initiatieven in Vlaanderen tonen dat het wél anders kan.

Re-Story is van elk van de communityleden

Een half jaar geleden bevroeg Elke haar community-leden om te horen wat ze nu eigenlijk nodig hebben om te voelen dat de coöperatie ook van hen is. Daaruit kwamen tijd en live-ontmoetingen als twee belangrijke zaken naar voren. “Iemand antwoordde toen ook: ‘Als ik verantwoordelijk ben voor een deel, voel ik me ook verantwoordelijk voor het geheel.’ En van daaruit zijn de listening circles ontstaan, die hij nu begeleidt. Volgens mij kan je dat doortrekken naar gelijk welke community, ook als vzw. Mensen sluiten aan omdat ze achter de missie en visie van de organisatie staan en ze willen daar hun steentje aan bijdragen. In het geval van een coöperatieve vennootschap maak je mensen mede-eigenaar van die missie en visie. Re-story is dus van elk van de communityleden.”

Uitbreiding van de community

“Hoewel we een zeer gevarieerde groep aan communityleden hebben, blijft het vooral een witte community. Daaraan willen we nog werken door bijvoorbeeld voordrachten te geven bij de juiste organisaties, waarvan we weten dat hun gedachtegoed aansluit bij ons verhaal. We worden ook af en toe opgepikt in podcasts van alternatieve media.”

Tegenwoordig spreken Elke en haar collega’s steeds vaker actief mensen aan met de vraag om bij de community te komen. “Echt met de boodschap dat we hen er graag bij willen, omdat we geloven dat de manier waarop ze denken en in de wereld staan ons echt vooruit kan helpen. In het begin was dat met de nodige schroom, maar het persoonlijk aanspreken is wel waardevol.”

Financiële en sociale winst – Zebras Unite

Re-story trekt als Ghent Chapter ook de Belgische kar van Zebras Unite. De term ‘zebrabedrijven’ is in 2017 voor het eerst gebruikt door de jonge Amerikaanse onderneemster Mara Zepeda. In Silicon Valley spreekt men steeds over ‘Unicorns’, start-ups die zo snel mogelijk een beurswaarde van 1 miljard dollar hebben, los van het feit of ze überhaupt winst maken. Mara Zepeda vond zelf geen investeerders voor haar start-up omdat haar doel niet was om zo snel mogelijk een unicorn te zijn, maar wel om iets beters in de wereld te zetten. “Zo is ze tot de zebrabedrijven gekomen, we willen een zebra in plaats van een eenhoorn. Een eenhoorn komt alleen voor in sprookjes. Een zebra is een echt dier en een kuddedier. Die zorgen voor elkaar en laten niemand achter. De gelijkmatige witte en zwarte strepen staan voor het feit dat bij deze bedrijven financieel gezond zijn en maatschappelijke impact hebben even belangrijk zijn. Want als je alleen maar bezig bent met je sociale impact, en dat brengt me terug bij die vzw’s, dan ga je niet kunnen blijven bestaan. Dan ben je ook niet duurzaam bezig. We hebben het allebei nodig: een financieel gezonde balans en een bijdrage aan de samenleving.”

 

Elke Leyman is CEO, Chief Emotional Officer, bij Re-story. Maar ze is geen leidinggevende, het is een knipoog naar het klassieke begrip CEO. “Maar bij een coöperatie doe je het samen, dus ik sta boven niemand. Daarnaast geloof ik sterk dat we teveel naar de buitenkant kijken en te weinig met het voelen en de binnenkant bezig zijn. Mijn persoonlijke missie is de ‘parels’ uit de mensen te halen.”

*Peter Block, auteur van het boek Community, The structure of belonging (2018)

« Terug