“Als professional binnen een ledenorganisatie werk je steeds op twee snelheden, en dat maakt het niet altijd makkelijk.”

maandag 15 maart 2021

BSAE lid in de kijker - Nancy Vercammen (directeur ie-net)

Nancy Vercammen is sinds eind 2014 algemeen directeur van ie-net, de ingenieursvereniging die het contactpunt vormt tussen ingenieurs, bedrijven, overheids- en opleidingsinstellingen, en 12 personeelsleden telt. Nancy volgde naast haar ingenieursstudies ook een communicatierichting. Ze werkte hiervoor reeds 15 jaar als communicatiemanager voor onder meer de VDAB.

Nancy Vercammen.jpgMet haar ervaring in managementfuncties en studies als ingenieur was ze de geschikte persoon om ie-net te gaan leiden. In 2014 kreeg ze dan ook die vraag. ie-net vertegenwoordigt alle soorten ingenieurs in Vlaanderen. Ze verdedigen hun belangen (individueel en collectief), zorgen voor opleidingen en netwerking en doen aan matching tussen vraag en aanbod (onder meer via een eigen jobportaal), helpen ook bij loopbaanbegeleiding. 

Meer nood aan community, dan aan vereniging

De ie-net community verbindt 30.000 ingenieurs. Nancy Vercammen: “Met die 30.000 ingenieurs binnen onze community bedoelen we mensen die onze opleidingen volgen, die aan netwerkmomenten deelnemen, of op een andere manier van onze diensten gebruikmaken of verbonden zijn. Van die 30.000 zijn er zo’n 10.000 die effectief lidmaatschap betalen. Het principe van lidmaatschap is een beetje achterhaald, professionals zoeken een nieuwe manier van verbinden, ze zoeken een community. Ze doen ook enkel een beroep op je op het moment dat ze dat nodig hebben, dus dat is veel minder verbonden aan lidmaatschap dan vroeger. Het engagement om lidgeld te betalen neemt af. Dus als vereniging moeten we op zoek naar nieuwe diensten en business modellen. Er blijven natuurlijk ook wel nog steeds mensen die principieel lid zijn, omdat ze het belang er van aanvoelen. ”

“Toch merken we ook dat bepaalde zaken die we enkel aanbieden aan onze leden potentiële leden dan wel over de streep trekken. Zo organiseerden we een origineel digitaal nieuwjaarsevent in een televisiestudio. Dat was zeer succesvol en heeft enkele niet-leden over de streep getrokken om de opname te kunnen bekijken.”

Werkgeluk haal je uit kleine reacties

“Die evenementen waar we veel mensen mee bereiken, waarna potentiële partners spontaan toenadering zoeken voor een samenwerking, de erkenning en fijne reacties die je krijgt na zo’n event, … daarvoor doe ik deze job zo graag. Iedere extra deelnemer voor een activiteit iedere leuke reactie na een activiteit, een van m’n teamleden die aangeeft blij te zijn om deel van ons team uit te maken, een geëngageerde vrijwilliger horen, …  uit die kleine dingen haal ik mijn motivatie om vol passie mijn job uit te voeren. Hoe klein ook, daar trek je je aan op.”

Andere contacten door Corona

ie-net organiseerde vóór Corona al regelmatig online activiteiten. “Dat hielp ons om snel  volledig te schakelen naar het digitale. We hadden de tools al en het personeel was er reeds vertrouwd mee. We hebben de opportuniteit aangegrepen om online workshops, webinars en werkgroepen te organiseren. We merken dat het digitale zorgt voor een betrokkenheid bij leden die we nog niet kenden. Sommige leden die vroeger vaak op de fysieke events aanwezig waren vinden het moeilijk om online te volgen, we willen die uiteraard ook voldoende betrokken houden. Daarom geloven wij sterk in een hybride model voor de toekomst, waarbij we bijvoorbeeld een opleiding kunnen laten plaatsvinden die twee dagen online doorgaat en waarbij tijdens de derde dag die interactie tijdens een live moment centraal staat.”

Twee snelheden: team en vrijwilligers

De Corona-epidemie was én is een uitdaging voor ledenverenigingen. Maar ook het moeilijker vinden van vrijwilligers of minder tijd kunnen vrijmaken voor vrijwilligerswerk, haalt Nancy aan als werkpunt. “Als ledenorganisatie werk je steeds op twee snelheden: langs de ene kant wil je als team de organisatie professioneel runnen en zoveel mogelijk vooruitgang boeken op korte tijd, langs de andere kant ben je afhankelijk van de input en tijdsinvestering van vrijwilligers/ bestuurders. Die tweestrijd ervaar ik dikwijls als een obstakel in het uitvoeren van mijn job. Ik lig ook wakker van zaken die binnen de organisatie gebeuren, voor bestuurders en vrijwilligers in werkgroepen is dat binnen hun vrije tijd en dus een stuk vrijblijvender. Ze doen het allemaal met de beste intenties, maar toch is het werk voor de ledenorganisatie of de community toch het eerste dat erbij inschiet spijtig genoeg. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat zij zich echt wel kunnen en willen focussen op het inhoudelijke gedeelte (Waar moet de vereniging naartoe?  Met welke tendensen moeten we rekening houden binnen de sector? Hoe kan ik blijven bestaan als ingenieur? Welke thema’s willen we in onze activiteiten aan bod laten komen? … ), eerder dan dat ze zich met het operationele van de organisatie gaan bezighouden. Die neiging is er soms nog te veel.”, onderstreept Nancy.

“De vereniging van vandaag is niet de vereniging van vroeger”

“Ik moet onze bestuurders er echt op wijzen dat zij er zijn om mee te denken op strategisch niveau. De vereniging van vandaag is niet meer de vereniging van vroeger. Het draait niet meer enkel om de happy few die informeel in clubjes samenkomen. Als professionele vereniging moet je vandaag ook in orde zijn met allerhande zaken qua regelgeving, GDPR, verzekeringen, … zaken waar zij niet altijd bij stilstaan, maar waarvan ik er wel op sta dat die in orde zijn. Het zorgt er als directeur van een kleinere vereniging ook voor dat je snel kennis en knowhow op moet doen over een heleboel verschillende zaken (operationeel, communicatie, personeelszaken, …). Je kan niet enkel delegeren, je moet echt van alles een beetje kaas gegeten hebben. Ze noemen mij daarom naar analogie met Mega Mindy wel eens Mega Nancy.”

Als Nancy een tip mag meegeven aan collega-professionals dan is het zeker om je bestuursorgaan vanaf het begin duidelijk te maken wat hun taken zijn en een streep te trekken tussen het strategische en het puur operationele werk. “Probeer voor je bestuursorgaan een opleidingsprogramma te voorzien over wat de rol is van een bestuurder. Veel mensen weten niet goed wat van hen verwacht wordt. Zorg dat ze zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden. Het draait ook rond netwerken en plezier, maar ook op de verantwoordelijkheden moeten ze gewezen worden.”

ie-net_hoge_resolutie_NieuweBaseline_RGB.jpgie-net ingenieursvereniging is het contactpunt tussen ingenieurs, bedrijven overheids- en opleidingsinstllingen en een dynamisch netwerk van burgerlijk, bio- en industrieel ingenieurs in Vlaanderen en Brussel. Ze ondersteunen ingenieurs op vlak van opleiding en netwerking en begeleiden hen op elk kruispunt in hun carrière.

Als eerste BSAE-nieuws en -artikels in je mailbox krijgen? Word BSAE-lid. 

« Terug