“Corona heeft ons naar een hoger niveau getild en de meerwaarde van een beroepsorganisatie in de picture geplaatst.”

maandag 12 april 2021

BSAE-lid in de kijker – Peggy Verzele (Directeur Vlaams studie- en kenniscentrum Vastgoed en Wonen)


Peggy Verzele is 17 jaar actief als verenigingsprofessional bij CIB Vlaanderen, de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen. Zij is er juridisch directeur en maakt deel uit van het groepsmanagement. Door corona schakelde CIB Vlaanderen een versnelling hoger om onder meer digitalisering binnen de sector een duw in de rug te geven.


Peggy Verzele_BSAE lid in de kijker_maart 2021.jpgPeggy Verzele is Master in de Rechten en Master in het Notariaat. Ze volgde ook een aanvullende opleiding Bedrijfsmanagement. ‘Na enkele jaren als notarieel medewerker en daarna als rechterhand van de zaakvoerder van een projectontwikkelaar gespecialiseerd in logistiek vastgoed kwam ik bij CIB Vlaanderen terecht’, geeft Peggy aan.

Peggy staat mee in voor de belangenbehartiging voor de ruim 3.000 leden (van vastgoedmakelaars, vastgoedbeheerders, over vastgoedpromotoren en -experten, ... ‘Mijn job is zeer gevarieerd en ik kan voortdurend aan nieuwe uitdagingen werken. Ik haal heel veel energie uit de belangenbehartiging die veel interessante contacten oplevert op tal van niveaus (politieke contacten, overheidsadministraties, onderzoeks-en onderwijsinstellingen, aanverwante beroepsorganisaties, interprofessionele organisaties, ...).’


Samenwerking rond digitalisering vastgoedinformatie


Een project waar Peggy bijzonder trots op is van de afgelopen jaren is de realisatie van de doorstart van een grootschalig project rond de digitalisering van vastgoedinformatie. “Dat was een initiatief van CIB Vlaanderen, Fednot, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, het Vlaams departement Omgeving en het Agentschap Informatie Vlaanderen. De digitalisering en centralisering van alle informatiestromen rond vastgoed moet de doorlooptijd van het verkoopproces niet alleen versnellen maar ook transparanter, kwalitatiever en eenvoudiger maken. Hierbij fungeerde ik als vertegenwoordiger namens onze sector om mee de haalbaarheid en scope van het project te bepalen. Als verenigingsprofessional moet je voor zo’n project vooral kunnen terugvallen op een breed netwerk, veel inhoudelijke bagage en moet je diverse vormen van vernieuwing durven aanbrengen”, verduidelijkt Peggy.


Vernieuwing versnelling hoger door corona


COVID 19 heeft een enorme impact gehad op de werking van de organisatie van CIB Vlaanderen in 2020. Peggy: “Corona heeft ons genoodzaakt om op korte termijn veel wendbaarder en innovatiever uit de hoek te komen om de leden op de best mogelijke manier doorheen de crisis te loodsen. Er werd een interne crisiscel opgericht waarvan ik de facto de coördinatie deed. De problematiek was heel breed gelet op de diverse deelberoepen binnen onze organisatie. Naast gezamenlijke problematieken waren er zonder meer ook uitdagingen die eigen waren aan elk specifiek deelberoep. Om er maar een paar te noemen : massale annulaties vakantieverhuur, verbod op algemene vergaderingen in mede-eigendom, volledig stilvallen van de koop-en huurmarkt, ...”

In het totaal werden sinds de start van de coronacrisis reeds een 1000-tal juridische vragen beantwoord door CIB Vlaanderen, bijzonder veel newsflashes uitgestuurd, actief gelobbyd, strenge veiligheidsprotocollen opgeteld voor de diverse deelberoepen, … “Op vlak van digitalisering zijn we snel overgeschakeld op webinars met onze opleidingsinstituut, hebben we een platform opgezet om de digitale ondertekening van verkoop- en verhuurdocumenten mogelijk te maken, via politieke lobbying hebben we onder meer bekomen dat algemene vergaderingen in mede-eigendom voortaan ook digitaal kunnen doorgaan, …” zegt Peggy. “Corona heeft ons zonder meer naar een hoger niveau getild en de meerwaarde van een beroepsorganisatie in de picture geplaatst. We hebben van de leden veel erkenning en dankbaarheid ontvangen voor de geboden ondersteuning.”

Gevraagd naar struikelblokken voor een goede uitvoering van de job als verenigingsprofessional geeft Peggy aan dat de uitdaging er momenteel in ligt dat er een zeer brede scope aan projecten en trajecten is, waardoor zich de vraag stelt naar beheersbaarheid en of men alles nog wel op een even kwalitatieve manier kan aanpakken zoals men het ultiem zou willen aanpakken.
De belangrijkste tip die ze collega-verenigingsprofessionals wil meegeven? “Zorg voor een actieve ledenbetrokkenheid en betrek lokale afdelingen voldoende, zodat de afstand met de vereniging zo klein mogelijk wordt.”

cib-vlaanderen-kleur.png
CIB Vlaanderen - voluit Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen - vertegenwoordigt de Vlaamse vastgoedsector. De beroepsorganisatie telt meer dan 3.000 leden. Naast vastgoedmakelaars vinden ook vastgoedbeheerders, -promotoren en -experten onderdak bij CIB Vlaanderen. Net zoals iedereen die in bedrijfsvastgoed en toeristisch vastgoed actief is.

Als eerste BSAE-nieuws en -artikels in je mailbox krijgen? Word BSAE-lid. 

« Terug