Historiek en mijlpalen van BSAE

BSAE begon in 2010 als een informele organisatie, met als enige communicatie-instrument een LinkedIn-groep. Na verschillende meet-ups werd eind 2013 overgegaan tot de oprichting van een vzw.

Hieronder zie je de mijlpalen van BSAE tussen 2010 en 2021.

2010-2013


De LinkedIn-groep Belgische Verenigingsmanagers en verenigingsprofessionals/ Belgian Association Executives BSAE ziet het levenslicht. In de periode 2011-2013 worden een 10-tal informele meetups georganiseerd rond diverse thema’s. Tegelijk wordt contact gezocht met andere organisaties van verenigingsprofessionals. Zo werd in 2013 een studiereis naar Den Haag georganiseerd met onder meer een bezoek aan het VM-congres en VPN (Verenigingsprofessionals Nederland).

2014

 • BSAE krijgt eind 2013 het statuut van vzw: de eerste officiële leden worden verwelkomd.BSAE organiseert een studiereis naar het International & European Associations Congress in Parijs. Naast de meetups organiseert BSAE een eerste succesvolle masterclass verenigingsmanagement in België.
 • In 2014 organiseert BSAE een eerste Meetup over Internet als gamechanger voor ledenorganisaties. Daaruit ontstaat een eerste CRM-dossier waarin 8 CRM-aanbieders hun diensten voorstellen. In de komende jaren krijgt het dossier regelmatig een update.

BSAE TEch day mei 2017.JPG2015

 • Vanaf begin januari 2015 begeeft BSAE zich op Twitter. Volgen kan via @BSAE_be. Uit een ledenbevraging blijkt dat de leden de ledeninformatie, de waardevolle community en informele uitwisseling met collega’s de drie belangrijkste ledenvoordelen van BSAE vinden.
 • Uit onderzoek van BSAE blijkt dat de top van sectorfederaties 40+ is, man is en rechten studeerde .
 • In maart 2015 ondergaat Sectorlink Magazine een metamorfose. Het wordt Community magazine, vanaf dan is het magazine 100% BSAE, hét officiële ledenblad.
 • In 2015 publiceert BSAE dossiers over HR voor ledenorganisaties, over interne communicatie binnen ledenorganisaties en over lobby en sectorbeïnvloeding.
 • In 2015 organiseert BSAE een eerste Summerclass in Gent en een eerste Dag van de Verenigingsprofessional in november, met een congres in Brussel. Tijdens de Dag van de Verenigingsprofessional wordt de belangrijke taak van de verenigingsprofessional nog eens extra in de verf gezet.

2016

 • In januari werkt BSAE i.s.m. 2Mpact een competentieprofiel uit voor de verenigingsprofessional.
 • In maart trekt een BSAE-delegatie naar het Associations World Congress in Berlijn.
 • In mei 2016 komt er een update van het CRM-dossier voor ledenorganisaties.
 • BSAE trekt alle registers open om van de BSAE Academy dé lerende community voor de verenigingsprofessionals te maken. Met de reeks workshops en masterclasses (minstens één per maand) biedt BSAE antwoord op de vraag naar specifieke trainingen en inzichten voor verenigingsmedewerkers.

IMReis naar vereniging 3.0 2017.JPG2017

 • In maart 2017 trekt BSAE met een delegatie leden naar het tweedaagse DNA (De Nederlandse Associatie)-congres in Den Haag.
 • In mei organiseert BSAE een BSAE Tech Day waar alles draait verenigingen en technologie.
 • Ter voorbereiding van de GDPR-regelgeving die in mei 2018 in voege treedt, start BSAE samen met FAB (Fundraisers Alliance Belgium) een GDPR taskforce op, die verschillende keren samenkomt. Daaruit ontstaat een aanbeveling voor de implementatie van GDPR binnen ledenorganisaties, die voor de leden op het ledennet te raadplegen is.
 • In november 2017 maakt BSAE een succesvolle Reis naar Vereniging 3.0. BSAE-leden krijgen de kans elkaar beter te leren kennen tijdens de busreis naar Van Spaendonck Ondernemingshuis in Tilburg.

BSAE_Berlijn_Associations World Congress.JPG2018

 •  De slogan ‘Towards Professional Recognition’ wordt aangepast naar ‘Proud to be Pro’, om de beroepstrots van de verenigingsmanager en verenigingsprofessional verder te stimuleren. De gelijknamige junior- en senior-opleidingen bieden een helikopterview op de job als verenigingsprofessional en gaan dieper in op de specifieke dynamiek die heerst binnen een ledenorganisatie.
 • In maart 2018 mag België het Associations World Congress verwelkomen in Antwerpen. BSAE is als supporting organisation opnieuw van de partij en organiseert een Pre-Congress Meeting for Executives uit verschillende Societies of Association Executives.
 • In mei 2018 komt de BSAE werkgroep Events voor het eerst samen, met als doelstelling info en ervaringen uit te wisselen onder de betrokken professionals, samen best practices uit te werken en zaken te collectiveren.
 • Op 21 november 2018 organiseert BSAE haar congres en reikt de eerste BSAE Awards uit.
 • Presentatie van BSAE bij technische partners (Cegeka, Livits.be, Procurios ) en bij VisitFlanders.

2019

2019 werd gekenmerkt door een uitbreiding van het aanbod van de Academy (opleidingen), o.m. naar aanleiding van de nieuwe vzw-wetgeving WVV. Tijdens het jaarcongres in december werd de 2e BSAE Award uitgereikt en werd het vooruitzicht om een doorstart te maken vooropgesteld.

2020

2020 werd een moeilijk jaar ten gevolge van COVID-19. Heel wat nieuwe acties waarbij we leden fysiek wilden verbinden (Expedities) en de interactieve opleidingen stonden zwaar onder druk. Ook plannen om BSAE verder ‘Horizontaal’ uit te breiden, zeker wat betreft het benadrukken van het belang van de ledenorganisaties in het maatschappelijke speelveld, konden niet zoals verwacht gerealiseerd worden.

2021

Ook 2021 werd een niet-evident jaar ten gevolge van COVID-19. Niettemin hebben we meer dan 20 online opleidingen (masterclasse, powersessies en infosessies) kunnen realiseren met een hele reeks boeiende sprekers en ook in samenwerking met onze partners.