Algemene Voorwaarden Bijeenkomsten BSAE

Algemene Voorwaarden – Bijeenkomsten BSAE

Copyright © BSAE vzw, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@bsae.be website: http://www.bsae.be, Ondernemingsnummer: 0524.725.062 – KBC BE44 7370 3886 814


Artikel 1. Toepassingsgebied van deze algemene voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bijeenkomsten die georganiseerd worden door BSAE vzw. 1.2. De meest recente versie is op eenvoudig verzoek per post of mail te verkrijgen.

Artikel 2. Inschrijven voor bijeenkomst BSAE
U kan zich inschrijven voor een bijeenkomst van BSAE via het inschrijvingsformulier op de website. Indien het formulier correct ingevuld en doorgestuurd werd, zal een bevestigingsboodschap op uw scherm verschijnen en ontvangt u een bevestigingsmail.
Ongeveer een week voor aanvang van de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging van deelname met praktische informatie.

Artikel 3. Kosteloos annuleren van uw inschrijving
Kosteloos annuleren kan tot 7 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst. Dit kan per mail naar info@bsae.be of josefien@bsae.be. Bij latere annulering is 100% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

Artikel 4. Afwezigheid zonder schriftelijke verwittiging
Voor gratis opleidingen zal bij afwezigheid zonder verwittigen 25 EUR administratieve kost aangerekend worden. U wordt hiervan de dag na de opleiding op de hoogte gebracht.

Artikel 4. Wijziging van inschrijving
Kan u zelf niet meer aanwezig zijn op de bijeenkomst, dan kan u een collega in uw plaats sturen. Gelieve deze wijziging per mail door te geven.

Artikel 5. Annulering door de organisatie
Bij onvoldoende inschrijvingen of onvoorziene afwezigheid van de spreker kan BSAE vzw de bijeenkomst annuleren. U wordt per mail of telefonisch op de hoogte gebracht hiervan.

Artikel 6: Bewijs en toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.
Alle hierboven vermelde prijzen zijn exclusief BTW

BSAE vzw – Kerkstraat 108 – 9050 Gentbrugge – Tel. 09 233 48 66 – info@bsae.be – www.bsae.be BTW : 524.725.062 – KBC BE44 7370 3886 8145