Pharma.be zet in op sterkere samenwerking met patiëntenorganisaties

7 dec. 2023

Als vertegenwoordiger van de innovatieve geneesmiddelensector in België wil pharma.be via kennisdeling, samenwerking en dialoog bijdragen aan een zo goed mogelijke gezondheidszorg voor de patiënten in België. Daar willen ze de patiënten zelf, via de patiëntenverenigingen, graag nauwer bij betrekken.

Pharma.be vindt het vanzelfsprekend dat ze hiervoor het perspectief van patiënten moeten incorporeren. Daarom heeft pharma.be de laatste twee jaar nog sterker ingezet op de samenwerking met patiëntenorganisaties. 

Binnen de associatie werd een 'Patient Engagement' Werkgroep opgericht waar een dertigtal innovatieve bedrijven in dialoog gaan met elkaar om de samenwerking met patiëntenorganisaties efficiënter te maken. Ze hebben onder meer concreet een tien punten checklist uitgewerkt, die als leidraad moet dienen voor goede interacties tussen bedrijven en patiëntenorganisaties. 

Ook hebben ze binnen pharma.be een 'Patiënten Adviesraad' opgericht, zodat ze hun inhoudelijk werk niet alleen “voor” maar vooral “met” patiënten kunnen realiseren en in lijn met hun behoeften. 

Daarnaast pleit pharma.be er ook voor dat in het gezondheidsbeleid de stem van de patiënt moet worden versterkt. Dit is een van hun voorstellen in het memorandum voor de volgende verkiezingen. "Sterke, onafhankelijke patiëntenorganisaties zijn immers een belangrijke partner", geeft Pharma.be aan.

Bekijk de video met meer uitleg door Caroline Ven, CEO Pharma.be.

Hun memorandum kan je hier bekijken.

Tags: