Learning and development is onlosmakelijk verbonden met algemeen welzijn

maandag 01 februari 2021

Hoe blijven mijn collega’s en ikzelf bij over de laatste nieuwe zaken in onze job in ledenorganisaties? Maar ook: hoe zorgen we ervoor dat onze leden zich ten volle kunnen ontwikkelen binnen hun job? Het zijn vragen die binnen elke ledenorganisatie top of mind (zouden moeten) zijn. Wij vroegen 4 HR en L&D-experten, die bovendien actief zijn binnen ledenorganisaties, welke trends zij zien op vlak van leren en ontwikkeling en of zij tips hebben.

Wie zit er rond de tafel?

Federgon is de federatie van de private arbeidsmarktbemiddelaars en HR-dienstverleners. Federgon stelt 30 personen te werk en ruim 600 ondernemingen zijn lid. Aan tafel: Paul Verschueren, directeur Research & Economic Affairs en Directeur Vlaanderen. 

HR Lab is een vereniging die zuurstof wil creëren voor HR-professionals door HR-praktijken en topics te delen. HR Lab telt ongeveer 50 leden. Aan tafel: Lut Nelissen, coördinator.

VOCAP is de Organisatie van Organisatie, Consumenten en Arbeidspsychologie. VOCAP richt zich tot psychologen en alle professionals die te maken hebben met de organisatorische en menselijke kant van de onderneming. Ze bouwen een brug tussen wetenschappelijke inzichten, de realiteit van het werkveld en collega’s onderling. VOCAP heeft geen medewerkers en steunt op enkele uitvoerende bestuurders. Aan tafel: Hans Van Stiphout, netwerkverantwoordelijke.

VOV Lerend Netwerk is de vereniging voor opleidings- en ontwikkelingsprofessionals.Als open netwerk richten ze zich tot iedereen die bezig is met leren en het ontwikkelen van individuen, teams en organisaties in een professioneel kader.VOV Lerend Netwerk telt 3 medewerkers en ca. duizend leden.Aan tafel: Marjon Meijer,Communicatie- en Marketingverantwoordelijke.

Uiteraard speelt de huidige context een grote rol in het verhaal dat hierna volgt, door corona zijn veel organisaties in versneld tempo overgeschakeld op digitaal of blended learning.

“Waar er voordien wel het besef was dat digitaal & blended leren een plaats verdiende binnen het opleidingspakket, maar er nooit echt tijd voor werd gemaakt om dat uit te werken. Is dat nu allemaal in een versneld tempo waargemaakt bij veel organisaties”, geeft Hans Van Stiphout, netwerkverantwoordelijke bij VOCAP aan. “Men realiseert zich nu dat het interactieve aspect ook online zijn plaats kan vinden.”

Veel bekommernis, en goede concepten en intenties bij de werkgevers, maar er is een groot verschil met wat er mee gedaan wordt.
Hans Van Stiphout, VOCAP

’70-20-10’ model digitaal nog moeilijker

Het ’70-20-10’-model voor L&D houdt in dat bij individuen 70% van het leren gebeurt via werkgerelateerde ervaringen. 20% uit interacties met anderen en 10% uit formele educatieve evenementen. “Dit is een mooie regel in de boekjes, maar er is een groot verschil tussen de theorie en wat in de praktijk gebeurt. Veel bekommernis, en goede concepten en intenties bij de werkgevers, maar er is een groot verschil met wat er mee gedaan wordt. Er wordt nog veel te weinig een link gelegd tussen persoonlijk leren en samen leren”, geeft Hans hierover aan. Marjon Meijer van VOV Lerend Netwerk vult aan: “Wij merken wel dat dat inzicht er is dat samen werken een goede manier is om te leren, maar momenteel wordt dat moeilijker gemaakt door het remote werken. Effectief en efficiënt samenwerken op afstand, daar zit nu de uitdaging.” Paul Verschueren van Federgon bevestigt dat L&D in grote mate nog opgebouwd is rond face-to-face contacten. “De reactie op COVID-19 was vrij snel om alles te gaan digitaliseren. Maar net die skills en competenties die we tijdens de crisis nodig hebben zijn moeilijk digitaliseerbaar. Bovendien vraagt het digitaal coachen van mensen een ander leiderschap dan dat je dat live doet.” Dat beaamt Hans: “Door de digitalisering en het nieuwe werken moet je mensen steeds meer autonomie durven geven. Al voelt niet iedereen zich daar goed bij, sommige mensen hebben net iets meer structuur en opvolging nodig dan anderen. Dat is geen eenheidsworst. Maar realistisch gezien zorgt het nieuwe werken en remote werken ervoor dat mensen sneller uit de boot vallen en niet meer bij blijven.”

“Leren en ontwikkelen helpt mensen om zich goed te voelen, maar je moet je ook goed voelen om te blijven leren en ontwikkelen. Welzijn en L&D hangen heel erg aan elkaar vast”
Marjon Meijer, VOV Lerend Netwerk

Marjon_portret.jpg

Welzijn en leren: onlosmakelijk verbonden

“Leren is een criterium om in een job te blijven of weg te gaan. Als je niet inspeelt op de opleidingsbehoeften van je medewerkers, speel je ze kwijt. Als werkgever moet je daar bewust mee bezig zijn. En het gaat om meer dan zwieren met L&D-termen, maar echt het heft in handen nemen en je werknemers daarin begeleiden”, geeft Hans aan. “Leren en ontwikkelen helpt mensen om zich goed te voelen, maar je moet je ook goed voelen om te blijven leren en ontwikkelen. Welzijn en L&D hangen heel erg aan elkaar vast”, zegt Marjon. “Welbevinden wordt cruciaal, je moet oog voor je medewerkers blijven hebben, ook tijdens tijden van remote werken. Ik ben er bijvoorbeeld heel beducht voor dat medewerkers die alleen wonen tijdens deze periode niet eenzaam en ongelukkig worden. Als leidinggevende moet je op een spontane en authentieke manier contact zoeken met je medewerker. Kijk naar de mens achter de medewerker”, voegt Paul toe.

Lut Nelissen van HR Lab voegt daaraan toe dat het belangrijk is om medewerkers persoonlijk te begeleiden in waarnaar ze op zoek zijn om over bij te leren. “Die taak is weggelegd voor de team leads of managers binnen de organisatie. Er bestaat zo ongelooflijk veel qua aanbod, dat men zich daar op den duur in verliest. Begeleiden en coachen zijn hierbij de belangrijkste termen. HR kan hierbij ondersteunend werken.”

Je las slechts de helft van dit artikel. Het volledige artikel lees je hier als BSAE-lid.

Word lid van BSAE en ontvang maandelijks de uitgebreide ledennieuwsbrief.

« Terug