“Een zekere emotionele intelligentie is een niet te onderschatten kwaliteit voor een verenigingsprofessional binnen een kleine vzw.”

maandag 08 februari 2021

BSAE lid in de kijker - Geert De Smet (directeur Co-Prev)

geertdesmet2018b.jpgGeert De Smet is sinds 2010 directeur van Co-Prev, de koepelorganisatie van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. Hij werkte steeds voor vzw’s (van kleine tot grote) en is ook in zijn vrije tijd actief in vzw’s waar hij verschillende rollen op zich neemt. Hij vertelt over de veelzijdigheid waarover je moet beschikken als medewerker van een kleine vzw.


Anno 2021 zijn er nog 10 Externe Diensten voor Preventie en Bescherming (EDPB) op het werk in België. “Dat lijkt niet veel”, verduidelijkt Geert, “maar meer dan 99,9 % van alle Belgische bedrijven doen beroep op een EDPB voor dienstverlening van de arbeidsartsen en verpleegkundigen en gespecialiseerde preventieadviseurs veiligheid, ergonomie, psychosociale aspecten en arbeidshygiëne. Samen werken we dus aan veiliger en gezonder werkomstandigheden en welzijn op het werk.”

Geert studeerde af als burgerlijk scheikundig ingenieur en preventieadviseur niveau 1 en is al ruim 25 jaar actief binnen de wereld van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, wat voorheen interbedrijfsgeneeskundige diensten werden genoemd. “Ik werk eigenlijk ook al heel mijn leven als professional voor vzw’s, van een kleine vzw tot een grote vzw met meer dan 200 medewerkers. In mijn vrije tijd ben ik zelf in meerdere vzw’s voorzitter, penningmeester en bestuurslid”, verduidelijkt Geert.


“Ik nam deze rol op met het idee om op een ‘hoger niveau’ een steentje bij te dragen aan de verbetering van veiligheid en gezondheid op het werk.”


Alles start vanuit idealisme

“De reden waarom ik, intussen meer dan tien jaar geleden, deze rol opgenomen heb was met het idee om op een ‘hoger niveau’ een steentje bij te kunnen dragen aan de verbetering van veiligheid en gezondheid op het werk. Tijdens de 15 jaar werken op het terrein had ik gemerkt dat onder andere het reglementair kader rond welzijn op het werk en ook de kennis van wat een externe dienst voor een bedrijf kan betekenen veel beter konden (en kunnen) en wou daar vanuit Co-Prev trachten een steentje toe bij te dragen.”

Professioneel houdt Geert voornamelijk van de contacten met leden en overheidsinstanties en sociale partners. “Bij de contacten met de leden is het kwestie van alle evenwichten te behouden (ze zijn immers concurrenten). Bij overheidsinstanties en sociale partners proberen we de belangen van onze sector te verdedigen gebaseerd op onderbouwde standpunten en voorstellen. Die onderbouwing vanuit een goede kennis van het werkveld is voor mij zeer belangrijk. Ik denk, of hoop althans, dat onze gesprekspartners dit waarderen.”

Zowel in zijn professioneel leven als in de vzw’s waarbinnen Geert actief is in zijn vrije tijd (voornamelijk rond natuurbehoud) gaat hij aan de slag vanuit een zeker idealisme.

Manusje van alles in kleine vzw’s

Co-Prev heeft 3 medewerkers in dienst. “In een kleine vzw moet je veel zelf doen. Uiteraard kan je niet alles zelf weten, dus voor mij betekent het vooral dat je goed moet weten bij wie je terecht kan en je de interesse hebt om over veel dingen minstens een basiskennis op te bouwen. Ik durf wel te zeggen dat ik meer van de complexiteit van het runnen van een organisatie geleerd heb door te werken in een kleine vzw dan door te werken in een grote vzw. Ook al is dit niet mijn hoofdtaak, ik ken ondertussen wel de basics van personeelsbeleid, vakantieregelingen, tijdskredietsystemen, hoe een sociaal secretariaat werkt, verzekeringen, informatica zaken, belastingen, …”, geeft Geert aan. “Specifiek voor de projecten waar we als organisatie mee bezig zijn is het dan weer nodig om kennis te hebben van onderhandelings- en vergadertechnieken, vaak ook goed met cijfers overweg kunnen, weten waar je naartoe wil, en last but not least: een zekere emotionele intelligentie, die je toelaat met veel mensen van verschillende slag overweg te kunnen en in vertrouwen te kunnen werken.”

“Je moet je realiseren dat als je voor een kleine vereniging werkt, je interesse moet hebben in veel zaken en je een soort manusje-van-alles moet (willen) zijn. Het is niet enkel een kwestie van je eigen inhoudelijke job uit te voeren, meestal komt er ook bij het runnen van je eigen bedrijfje: de vereniging, met alle administratie die daar bijhoort.”

Te gedetailleerde wetgeving maakt het kleine vzw’s moeilijk

Gevraagd naar struikelblokken voor een goede uitvoering van de job als verenigingsprofessional verwijst Geert naar de complexiteit van ons land. “Voor EDBP's bijvoorbeeld maakt de zeer gedetailleerde wetgeving het heel moeilijk om klantgericht te werken zonder dat je de een of andere bepaling niet respecteert. Dit geldt ook naar de werking van kleine vzw’s toe: de wetgeving wordt complexer en complexer. Denk maar aan de GDPR wetgeving, de UBO wetgeving, de vanzelfsprekendheid waarmee de overheid denkt dat alle kleine vzw’s (zeker als ze enkel bestaan uit vrijwilligers) mee zijn met de elektronische overheid, …”

4 vergaderingen over dezelfde materie

Covid 19 zorgde in 2020 voor toegenomen werkdruk in de sector van de Co-Prev leden. “Ik had dit niet zo ingeschat toen in de week na 13 maart 2020 mijn vergaderagenda leegliep, maar heel snel waren onze leden, en wij dus ook, betrokken bij het testen in woonzorgcentra, vervolgens bij de heropstart van duizenden bedrijven, daarna kwam de jaarlijks griepvaccinatiecampagne er aan die ook helemaal anders verliep dan normaal en vervolgens kwamen de covid-vaccins eraan. De externe diensten waren hier overal betrokken partij en gezien de materie geregionaliseerd is betekende dit vaak voor éénzelfde onderwerp telkens 4 vergaderingen: federaal, Brussel, Wallonie en Vlaanderen. Je zou denken dat dit in een crisissituatie toch anders zou moeten kunnen. Ik hoorde vaak in de pers “eenheid van commando is nodig”. Ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. We zouden ondertussen een boek kunnen schrijven over onze ervaringen op dat vlak…”

“Intern bij Co-Prev stelde de crisis ons niet voor erg veel problemen: we werkten voordien al geregeld thuis als we niet persé in ons kantoor in Brussel moesten zijn voor vergaderingen, dus we hadden daar al de middelen en de technologie voor. Ook de vergaderingen met onze leden hebben we snel digitaal kunnen schakelen en liepen vlot zodra de algemene netwerkproblemen van de providers zich ook opgelost hadden.”

Geert is BSAE-lid sinds 2015. “Verenigingen van mensen die in vergelijkbare jobs zitten zijn zo belangrijk, je loopt toch allemaal tegen dezelfde zaken aan, van zeer praktische zaken over het managen van je vereniging tot wat je voor je leden doet en belangenverdediging.”

Realisaties voor Co-Prev die voor Geert als verenigingsprofessional bepalend zijn:
• Op reglementair vlak het hervormen van de tariefregeling van de externe diensten (bedrijven moeten verplicht een jaarlijks bedrag besteden aan de dienstverlening van een EDPB) en de hervorming van de reglementering van het gezondheidstoezicht. Hierbij is de rol van een koepelorganisatie uiteraard gelegen in het formuleren van voorstellen vanuit de sector en vervolgens heel wat besprekingen met overheidsinstanties en sociale partners.
• Intern binnen de sector hebben we meerdere gezamenlijke ICT projecten opgezet, eerst rond uitwisseling van gegevens met de overheid, waardoor we ook een aanzienlijke verlaging van de administratieve belasting voor alle bedrijven gerealiseerd hebben, en vervolgens het ontsluiten van gegevens in onze databases naar de buitenwereld. Via www.seed-connect.be kan iedereen bijvoorbeeld met zijn eID kaart opzoeken wie zijn/haar arbeidsarts en preventieadviseur psychosociale aspecten is. Zeer recent is deze toepassing ook toegankelijk via de overheidssite www.MijnGezondheid.be

logo_co-prevhighDPI.jpg

Co-Prev overkoepelt alle Belgische Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk.
www.co-prev.be

Als eerste BSAE-nieuws en -artikels in je mailbox krijgen? Word BSAE-lid. 

« Terug