De toekomst van de verenigingsprofessional

maandag 22 februari 2021

Het eindverslag van het CSI Flanders-onderzoek over het Vlaamse middenveld besteedt onder meer aandacht aan de ‘beroepskracht in het middenveld’: ‘Is er nood aan een nieuw soort beroepskracht in deze veranderende tijden?’ De vraag is ingegeven door de impact van trends zoals de individualisering van de samenleving, vergrijzing, digitalisering enzovoorts. Grote uitdagingen zijn bijgevolg verandering van competenties, veranderende jobs en de druk op de motivatie van de beroepskrachten. Hierbij wordt vastgesteld dat er een verschuiving is van meer uitvoerende taken naar meer coördinerende en managende rollen. Er wordt ook verwezen naar de mogelijks negatieve invloed van de hybridisering/vermarkting en invloeden uit de corporate wereld. “De belangrijkste beweegredenen bij de keuze voor hun middenveldjob zijn de mogelijkheden om bij te leren en zichzelf te ontwikkelen, een nuttige bijdrage te leveren aan de samenleving en andere mensen te helpen. Ze hechten veel minder belang aan extrinsieke factoren, zoals loon, macht of prestige.”
Niettemin blijft het een uitdaging: “Het Vlaamse middenveld is blijkbaar op zoek naar het onbestaande: een specialist die tegelijk ook generalist is.”


[Middenveld, Tussen Aanval en Verdediging, Stijn Oosterlynck, Lode Vermeersch, Bram Verschuere, Filip De Rynck, Miet Lamberts en Bart Verhaeghe, LannooCampus, 2020]

« Terug