Regulitis.be: aanklacht tegen alle onaangepaste regelgeving voor verenigingen

woensdag 20 december 2023

Verenigingen kampen al decennia met tal van onaangepaste regels. De site regulitis.be biedt oplossingen en sensibiliseert politiek en administratie om er eindelijk werk van te maken. In samenspraak met de Verenigde Verenigingen werkte de Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse Sportfederatie en De Federatie in 2023 aan een actualisering van alle ‘onaangepaste regelgeving’ waar organisaties in hun sectoren mee te maken krijgen. Deze regels gelden veelal voor alle vzw’s waardoor deze dossiers ook herkenbaar zijn voor alle andere verenigingssectoren in Vlaanderen.

Aanleiding voor de update was de vaststelling dat veel van die dossiers al jarenlang ‘vast’ zitten terwijl er wel oplossingen voorhanden zijn. Tegelijk is het de bedoeling om in aanloop naar verkiezingen deze dossiers (opnieuw) op de radar van beleidsmakers te zetten.

Vrijwilligers vormen het kloppend hart en de ruggengraat van de vele grote en kleine verenigingen in Vlaanderen. Hun enthousiasme wordt steeds meer op de proef gesteld door een overdaad aan administratieve procedures die vaak onnodig zijn en op een ouderwetse manier georganiseerd zijn.

Deze site geeft een actueel overzicht van alle onaangepaste regelgeving waar verenigingen – voornamelijk vzw’s – mee te maken krijgen, in welke sector ze ook actief zijn. Het is opmerkelijk dat veel van deze dossiers al jarenlang vast zitten terwijl er oplossingen zijn. Op deze site schetst de Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse Sportfederatie en De Federatie, in samenwerking met de Verenigde Verenigingen, per dossier het probleem, mogelijke oplossingen, de politieke en administratieve belemmeringen en verantwoordelijken.

Bekijk hier de site Regulitis.be.

Op sociale media helpt niemand minder dan viroloog Marc Van Ranst de boodschap over Regulitis verspreiden:

« Terug