Steven Matheï lanceert actieplan 'Minder regels, meer vereniging'

Actieplan verenigingen.pngdinsdag 04 juni 2024

Enkele maanden geleden lanceerde Steven Matheï, advocaat en verenigingenexpert, een grote verenigingsbevraging. Dat leverde een schat aan informatie op waarmee hij het actieplan 'Minder regels, meer vereniging' opstelde. Daarmee wil hij de problemen waar verenigingen vandaag mee kampen vastpakken om te komen tot effectieve oplossingen.

"Verenigingen verbinden mensen en doen mensen samen-werken. Het gaat om verbondenheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen én respect. Respect voor elkaar, respect voor verenigingen en vrijwilligers.", stelt Matheï.

Toch staan verneigingen steeds vaker onder druk. Ze hebben het moeilijker om vrijwilligers en bestuursleden te vinden, er zijn toenemende verantwoordelijkheden voor bestuurders en er is een wirwar aan regels.

De grote verenigingsbevraging werd ingevuld door bijna 400 verenigingen. Meestal waren het bestuurders (bv voorzitter of secretaris) die de bevraging invulden. Vooral verenigingen uit de socio-culturele, sport- en jeugdsector namen deel. Daarnaast telden we ook buurtverenigingen en verenigingen uit de sector welzijn & gezondheid (lees hier de resultaten na).

Op basis van de resultaten werkte Steven Matheï 10 concrete stappen uit naar verbetering: actieplan verenigingen!

  1. Echte digitalisering en vermindering administratieve lasten
  2. Evaluatie van de Wet Vennootschappen en Verenigingen (WVV)
  3. Only Once-principe
  4. Een hervorming van de non-profit-fiscaliteit
  5. Modernisering van de regelgeving rond fondsenwerving en giften
  6. Uitbouw van opleidingscheques voor bestuurders via een "VZW-portefeuille" voor vorming
  7. Toegang tot het nieuwe digitale Verenigingsloket
  8. Verenigingen sensibiliseren rond criminele weldoeners
  9. Het eenvoudiger maken en meer 'verenigingsvriendelijk' maken van de verschillende 'statuten' binnen een vereniging en bijhorende vergoedingsmogelijkheden
  10. Een verenigingstoets bij nieuwe wetgeving

Lees hier uitgebreider over het actieplan

« Terug