Charter van de Verenigingsprofessional (BSAE)

14/09/2020 14:23

BSAE doet een voorzet, gaat de dialoog aan, met een charter van de verenigingsprofessional of een 'profielschets' van professionals in ledenorganisaties, sector- en beroepverenigingen of communities.

Voel je je eerder een professional in een vereniging, dan wel een verenigingsprofessional (VP, m/v), in beide gevallen heb je een uitdagende taak en nog uitdagender rol te vervullen binnen jouw organisatie.

  1. De VP is een professional. Hij heeft een scherpe visie, is integer en hanteert standaarden en inzichten eigen aan de sector. Hij beschikt zowel over vakdomeinspecifieke (bv. communicatie, boekhouding, lobby) als sectorkennis, en heeft ook aandacht voor de brede, multidisciplinaire basis inzake verenigingsmanagement die een verenigingsprofessional nodig heeft.
  2. De VP is zich bewust dat levenslang leren noodzakelijk is. Hij zorgt er dan ook voor om te gepasten tijde vorming en opleiding te volgen. Hij beweegt zich flexibel in zijn job en rol en past zich makkelijk aan. De weerbaarheid en wendbaarheid die van de organisatie vereist worden, zijn hem niet vreemd.
  3. De VP zet prioritair in op het organiseren van collectieve acties waarbij zoveel mogelijk leden bereikt kunnen worden, complementair met meer gepersonaliseerde diensten die samen de collectieve ambitie van de organisatie dienen. Hierbij staan de behoeften van de leden centraal, gedetecteerd via bottom-up werken vanuit de leden, in combinatie met helikopterzicht van de VP op de sector en relevant onderzoek.
  4. De VP gaat verder dan het samenbrengen van leden in een netwerk. Hij werkt aan een echt community-gevoel waarbij zingeving boven een leuke ervaring en het thuishoren boven het connecteren primeert. Hij is bezig met het faciliteren van bijeenkomsten van leden, en zorgt er ook voor dat die leden het gevoel hebben ‘empowered’ te zijn. Hij beschikt hiervoor over de nodige ‘soft skills’ en emotionele intelligentie.
  5. De VP onderhoudt een uitgebalanceerde relatie met de bestuurders. Hij houdt rekening met de bezorgdheden en uitdagingen van de bestuurders, en koppelt die ook vanuit het gedachtengoed van een ‘geoliede tandem’ aan de noodzaak om de organisatie georganiseerd te krijgen.
  6. De VP is niet enkel output gedreven (m.a.w. efficiënt de dingen goed doen) maar ook resultaatgericht en outcome gedreven (m.a.w. effectief de goede dingen doen). Hij wil dan ook een wezenlijk verschil maken en impact hebben, beseffende dat dit noodzakelijk is om de collectieve ambitie van de leden mee te helpen realiseren. Hij beschikt hiervoor over de nodige ondernemers- en leadershipsskills als maatschappelijke verantwoorde professional. De VP speelt een verbindende rol tussen zijn sector, de maatschappij en de politiek vanuit een eigentijdse kijk op democratie.
  7. De VP is een toekomstwerker. Hij is te allen tijde alert voor gebeurtenissen en trends die een impact kunnen hebben op de leden. Hij geeft zo proactief en op een positieve en constructieve manier vorm aan de toekomst van de leden.
  8. De VP besteedt de nodige aandacht aan het reflecteren over zijn handelen en rol binnen de organisatie. Hij houdt zich niet enkel met de alledaagse operationele zaken bezig, maar draagt actief bij tot de ontwikkeling van zowel zichzelf, de organisatie als de omgeving waarbinnen de organisatie actief is. En doet dit in relatie met collega verenigingsprofessionals.
  9. De VP vindt het bovendien belangrijk actief deel uit te maken van zijn beroepsgroep (bv. via het lidmaatschap bij BSAE). Op de eerste plaats om bij te leren en zich te kunnen spiegelen aan collega’s, maar ook om zo vanuit professionele trots en eer mee te helpen het beroep/de professie als dusdanig verder vorm te geven.
  10. De VP handelt ethisch, integer en neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op. Hij draagt duurzaam ondernemen en duurzaamheid hoog in het vaandel, en is tegelijk aanspreekbaar voor zijn gestelde daden.

*   *   *

Aanvullingen of bedenkingen zijn meer dan welkom via info@bsae.be! 

Dit charter werd opgesteld met het bestuur van BSAE (maart 2019) en wordt o.a. gebruikt bij het vormgeven van het aanbod van de BSAE Academy.

« Terug